โพสต์ 17 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 10 มี.ค. 57 7,210 Views

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 9

FITNESS กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 9

 

 

 

 

ผมขอขอบพระคุณท่านผู้อ่านเดลินิวส์ที่ส่ง e-mail เข้ามาถามผมในปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกายเพิ่มเติมจากที่เขียนไว้ในคอลัมน์นี้ บางรายเพิ่งอ่านเป็นครั้งแรกต้องการตอนอื่นๆ ตั้งแต่ตอนที่ 1-7 บางรายขออนุญาตนำไปติดบอร์ดหรือส่งต่อให้ผู้อื่น ผมขอชี้แจงดังนี้นะครับ บทความในคอลัมน์ “คุยกันวันเสาร์กับหมอไพศาล” ใน นสพ.เดลินิวส์นี้ ท่านผู้อ่านสามารถนำเอาไปเผยแพร่ต่อให้ผู้อื่นได้เลยนะครับ ผมว่าเป็นความปราถนาของทางกองบรรณาธิการ นสพ.เดลินิวส์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมข่าวกีฬาที่มีคุณเลอภพ โสรัจจ์ เป็นหัวหน้าทีมควบคุมอยู่คงมีความยินดีมากที่ท่านผู้อ่านจะนำไปเผยแพร่ต่อ เพื่อเป็นประโยชน์มากยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งหากท่านนำไปถ่ายเอกสารและส่งต่อให้เพื่อนๆ หลายๆ ท่านทุกๆ คนคงมีความยินดีร่วมกันแน่นอน

 

ท่านคำนวณจำนวนแคลอรี่ที่ท่านใช้แต่ละวันได้แล้วหรือยัง?

ท่านที่ติดตามคอลัมน์นี้มาตลอดในตอนที่ 8 เมื่อเสาร์ที่แล้ว ท่านลองทำตารางคำนวณจำนวนแคลอรี่แต่ละวันของท่านเอาไว้และเก็บรวบรวมเอาไว้ นำไปใส่ในตารางกราฟเพื่อดูแนวโน้มการใช้พลังงานในแต่ละวันของท่านได้ (หากท่านที่เพิ่งเปิดมาอ่านคอลัมน์นี้ในวันนี้ และมีคอมพิวเตอร์ที่เข้าไปดูเวบไซด์ได้ ขอให้ดูใน www.bangkokhealth.com ในหัวข้อการออกกำลังกายและเปิดดูบทความ “Fitness กับการออกกำลังกาย ตอนที่ 8” โดยใส่ค่าการใช้แคลอรี่ต่อน้ำหนักตัวของท่าน 1 กิโลกรัม ใน 1 วัน ในตารางให้ครบ 7 วันดังนี้.-

image

จากกราฟตัวอย่างข้างต้นจะเห็นการใช้พลังงานในแต่ละวันจะจัดอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า กระฉับกระเฉงเล็กน้อย และกระฉับกระเฉงปานกลางเป็นส่วนใหญ่ (คือ ใช้พลังงานระหว่าง 36-42 แคลอรี่ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่อ 1 วัน) มีเพียง 1 วัน เท่านั้นคือ วันที่ 7 ที่จัดอยู่ในวันที่กระฉับกระเฉงมาก (ใช้พลังงาน 48 แคลอรี่ ต่อน้ำหนัก 1 กิโลกรัมต่อ 1 วัน) ดังนั้น ท่านก็ต้องปรับกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละวันให้ผลสรุปออกมาว่า ท่านเป็นผู้ที่กระฉับกระเฉงปานกลางถึงกระฉับกระเฉงมาก จึงจะมีผลดีต่อสุขภาพโดยรวมของท่าน โดยเฉพาะสุขภาพที่เกี่ยวกับความฟิตของหัวใจ ปอด และการไหลเวียนของโลหิต (AEROBIC FITNESS) ซึ่งจะมีผลดีต่อตัวท่าน ทำให้ท่านไม่เป็นโรคร้ายแรงของหัวใจ, สมอง และไม่เป็นโรคเรื้อรังต่างๆ หลายอย่างในอนาคต

การทดสอบความฟิตของร่างกายของท่าน

การทดสอบความฟิตของร่างกายสามารถกระทำได้หลายอย่าง ในที่นี้จะกล่าวถึงความฟิตสมบูรณ์ของระบบหัวใจ ปอด และการไหลเวียนของโลหิต (Aerobic fitness หรือ Cardiovascular fitness) ซึ่งหากต้องการความถูกต้องแม่นยำจะต้องกระทำกันในห้องปฏิบัติการทดสอบให้ผู้ที่จะทดสอบวิ่งบนสายพาน (Treadmill) หรือปั่นจักรยานอยู่กับที่ (Stationary bike) มีการวัดปริมาณการใช้ออกซิเจนมีการวัดชีพจรหรือการเต้นของหัวใจแล้วนำไปคำนวณ แต่ในที่นี้ ผมจะนำวิธีทดสอบความฟิตของร่างกายด้วยตนเองของสถาบันคูเปอร์แอโรบิคเซ็นเดอร์ (Cooper aerobic center) ที่ดัลลัส สหรัฐอเมริกา มานำเสนอต่อท่าน เพื่อท่านสามารถทำการทดสอบด้วยตนเอง หลังจากท่านได้พยายามปรับปรุงความกระฉับกระเฉงของท่านแล้วมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

การทดสอบความฟิตที่จะกล่าวถึงต่อไป เป็นการทดสอบที่ค่อข้างปลอดภัยโดยการเดินระยะทาง 1 ไมล์ หรือ 1,600 เมตร (ต้องใช้ระยะทาง 1 ไมล์ เพราะเป็นข้อมูลของสถาบันคูเปอร์ที่ทำการศึกษาวิจัยโดยใช้ระยะทางเท่านี้) แต่เพื่อความปลอดภัยของท่านในการทดสอบ เขามีคำถาม 7 ข้อ (PAR-Q หรือ Physical activity readiness questionnaire) ให้ท่านตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ดังนี้ :

  1. ท่านเคยได้รับการบอกกล่าวจากแพทย์ว่าเป็นโรคหัวใจหรือไม่?

  2. ท่านเคยมีอาการปวดหรือเจ็บแน่นหน้าอกหรือหัวใจหรือไม่?

  3. ท่านเคยอาการหน้ามืดเป็นลม หรือเวียนศีรษะบ่อย ๆ หรือไม่?

  4. ท่านเคยได้รับการบอกกล่าวจากแพทย์ว่าท่านมีความดันโลหิตสูงหรือไม่?

  5. แพทย์เคยห้ามท่านออกกำลังกายเพราะมีปัญหาโรคกระดูกและข้อหรือไม่?

  6. ท่านมีความผิดปกติของร่างกายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ที่เป็นข้อจำกัดในการออกกำลังกายหรือไม่?

  7. ท่านอายุมากกว่า 65 ปี และไม่คุ้นเคยกับการออกกำลังกายหนักมาก่อนใช่หรือไม่?

หากคำตอบของท่านว่า “ใช่” ตั้งแต่ 1 คำถามขึ้นไป ท่านต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะทำการทดสอบความฟิตด้วยตัวท่านเองนะครับ เพราะอาจมีอันตรายต่อตัวท่านได้ สำหรับรายละเอียดการทดสอบว่าต้องทำอะไรบ้าง ผมขอไปกล่าวต่อในสัปดาห์หน้านะครับ

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

45 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เศรษฐีพันล้านกับการอบรมทายาทให้เป็นคนดี ตอนที่ 2

10 กุมภาพันธ์ 2557 1.977

คนที่ประสบความสำเร็จทางการเงินอย่างยิ่งใหญ่ เขามีวิธีหลีกเลี่ยงอย่างไรไม่ทำให้ลูกเสียคน เศรษฐีจาก 3 ครอบครัวอเมริกันที่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจมหาศาล ครอบครัวบัฟเฟต, พริสเกอร์ และ คาลสันจะเล่าประสบการณ์ดีๆให้เราฟัง

หินปูน

6 มิถุนายน 2556 3.334

หลายคนสงสัยว่าหินปูนในปากที่เกาะอยู่บนตัวฟันเกิดขึ้นได้อย่างไร หินปูนที่เกิดขึ้นในปาก ไม่เหมือนกับหินปูนตรงส่วนอื่นของร่างกาย เพราะหินปูนนี้ เกิดจากเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามตัวฟันเป็นคราบเหนียวสีขาวขุ่น

การปลูกถ่ายอุจจาระ

19 พฤศจิกายน 2556 4.529

ในร่างกายของเรามีจุลชีพอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด ทั้งจุลชีพประจำถิ่น (Normal flora) ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคและจุลชีพชนิดที่ก่อให้เกิดโรค อาศัยอยู่ร่วมกันและควบคุมกันเองจนเป็นระบบนิเวศของจุลชีพ (Microbial Ecology)

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ