โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 2,980 Views

Citalopram

Citalopram

ชื่อการค้าคือ Celexa จัดเป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ในรูปแบบยาเม็ดมี 3 ขนาด 10, 20, 40 mg 
ส่วนยาน้ำขนาด 10 mg/5 mL ทางเคมีจัดอยู่ในกลุ่ม bicyclic phthalane derivative
ปัจจุบันยาในกลุ่ม SSRIs ทั้งหมดถือเป็น drugs of choice ในการรักษาโรคซึมเศร้า depressive disorders เนื่องจากทุกชนิดจัดเป็นยาที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยและผลข้างเคียงน้อย กลไกการออกฤทธิ์โดยการยับยั้งการดูดกลับของสารซีโรโทนิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 5-HT1A, 5-HT2C, และ 5-HT3C ที่บริเวณปลายประสาท presynaptic nerve terminal ทำให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นเมื่อใช้ยาไปได้สักระยะหนึ่ง และร่างกายปรับเข้าสู่สมดุลของสารเคมีในสมองใหม่
 
CITALOPRAM
Citalopram (Celexa) ได้รับอนุมัติจดทะเบียนจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ FDA เพื่อใช้รักษาโรคซึมเศร้า พบว่าเมื่อกินยานี้แล้วไม่ทำให้ง่วง ฤทธิ์กระตุ้นสมองและระบบประสาทส่วนกลางน้อยมาก อาการข้างเคียงที่พบได้คืออาจรู้สึกคลื่นไส้บ้าง ซึ่งจะเป็นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น และเมื่อปรับลดขนาดยาลงอาการดังกล่าวจะหายไป
ข้อเด่นของยานี้คือใช้ร่วมกับยาอื่นได้โดยไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างยา อย่างน้อยที่สุดจากรายงานทางห้องปฏิบัติการ ยังไม่พบปฏิกิริยาระหว่างที่สำคัญทางคลินิกเลย เมื่อเทียบกับยากลุ่ม SSRIs ตัวอื่นๆ ขนาดที่ใช้วันละ 20-60 มิลลิกรัม เมื่อควบคุมอาการได้ดีแล้ว แพทย์อาจพิจารณาลดขนาดยาลงมาเหลือเพียงวันละ 10 มิลลิกรัม
ยานี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ในผู้ป่วยที่ต้องกินยาหลายชนิด เนื่องจากโอกาสที่กิด drug interactions น้อยมาก และยังเหมาะที่จะใช้ในผู้สูงอายุอีกด้วย Citalolpram เป็นยากลุ่ม SSRIs ที่ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงอีกด้วย

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

161 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรตาไวรัสคืออะไร

15 มกราคม 2561 6.087

โรตาไวรัส เป็นไวรัสที่พบได้บ่อยในเด็กที่อายุต่ำกว่า 5 ปี ไวรัสชนิดนี้สามติดต่อและแพร่กระจายได้สูงมาก ส่วนมากไวรัสชนิดนี้จะก่อโรคได้บ่อยในเด็ก แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถติดโรคนี้ได้เช่นกันซึ่งจะมีอาการแสดงของโรคที่รุนแรงน้อยกว่า

หวัดโรคสุดฮิตตลอดปี

30 มีนาคม 2559 26.499

เวลาเราเป็นหวัด แพทย์หมายถึงคนไข้มีอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน คือ ส่วนอยู่เหนือเส้นเสียงในหลอดลมขึ้นมา จนถึงช่องคอและจมูก ซึ่งสามารถแบ่งอาการไล่ตามอวัยวะที่เกี่ยวข้อง เช่น ในจมูก จะมีน้ำมูก คัดจมูก แสบจมูก จาม ในคอ จะมีเจ็บคอคันคอ, ระคายคอ

การปลูกถ่ายอุจจาระ

19 พฤศจิกายน 2556 4.324

ในร่างกายของเรามีจุลชีพอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด ทั้งจุลชีพประจำถิ่น (Normal flora) ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคและจุลชีพชนิดที่ก่อให้เกิดโรค อาศัยอยู่ร่วมกันและควบคุมกันเองจนเป็นระบบนิเวศของจุลชีพ (Microbial Ecology)

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ