โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 ก.พ. 57 1,941 Views

ใยอาหาร : กับโคเลสเตอรอล

ใยอาหาร : กับโคเลสเตอรอล

ใยอาหาร

      คือส่วนของอาหารที่เรารับประทานเข้าไป และร่างกายจะไม่มีน้ำย่อยที่จะสามารถมาย่อยส่วนที่เป็นใยอาหารนี้ได้ จนกระทั่งถูกขับถ่ายออกมา
 
     สำหรับใยอาหารนี้จะไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสารอาหารเลยจะ และไม่ให้พลังงานใดๆทั้งสิ้น ใยอาหารมีเฉพาะในพืชเท่านั้น เราไม่พบใยอาหารที่มาจากสัตว์
 
     สามารถจับโคเลสเตอรอลที่เข้าไปกับอาหารได้ ทำให้ปริมาณของโคเลสเตอรอลที่จะถูกดูดซึมเข้าร่างกายมีน้อยลง
 
     นอกจากนี้ในภาวะปกติ ร่างกายสร้างโคเลสเตอรอลได้ และเผาผลาญโคเลสเตอรอล ให้อยู่ในสภาพของกรดน้ำดี และขับถ่ายออกทางลำไส้
 
     ดังนั้นการที่มีใยอาหารสามารถจับกับกรดน้ำดีและขับถ่ายออกทางลำไส้ได้ มีผลทำให้มีการเผาผลาญโคเลสเตอรอลมากขึ้น ทำให้โคเลสเตอรอลในเลือดมีระดับลดลง
 
ดังนั้น ผู้ที่รับประทานใยอาหารมากๆ จะสามารถลดอัตราการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อันตรายจากการถูก “ตบบ้องหู”

3 มิถุนายน 2556 4.938

ทำไม ถูกตบบ้องหูแล้วทำให้แก้วหูทะลุได้ ? เป็นข่าวครึกโครมติดกระแสสังคมอีกข่าว เมื่อเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิถูกผู้โดยสารทำร้ายด้วยการเอามือตบบ้องหู สองข้าง

โรคเมอร์ส !! ระบาดเข้ามาใกล้ ระวังไว้ก่อน

23 มิถุนายน 2558 10.013

โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้

โอโซนกับการกำจัดเชื้อราในบ้านหลังน้ำลด

6 มิถุนายน 2556 3.358

ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ได้รับคำถามจากหลายครอบครัวเกี่ยวกับการใช้เครื่องฟอกอากาศที่ผลิตโอโซนเพื่อกำจัดเชื้อราภายในบ้านหลังวิกฤตการณ์น้ำท่วม ศู

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ