โพสต์ 5 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,305 Views

โรคอ้วน : การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

โรคอ้วน : การดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ

เมื่อท่านพยายามลดน้ำหนักด้วยตนเองมาแล้วไม่ได้ผล
 
     ซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่ แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลดน้ำหนักก็จะมามีบทบาทในการช่วยเหลือท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะพยายามที่จะไม่ใช้ยา หรือวิธีพิเศษอะไรเพิ่มเติม แต่จะต้องได้ประวัติเพิ่มเติมอย่างละเอียด เช่น นิสัยการรับประทานอาหารของผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง? รับประทานยาอะไรเป็นประจำ เพราะมีบางรายรับประทานยาประเภทสเตียรอยด์ฮอร์โมน ซึ่งทำให้กินจุหน้าตาและ ลำตัวบวม น้ำหนักขึ้นได้ บางรายอ้วนทั้งครอบครัว เป็นลักษณะกรรมพันธุ์ หลังจากนั้นก็จะต้องวางแผน พร้อมกับพูดคุยกับคนไข้เพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจ ว่าคนไข้จะต้องมีความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะลดน้ำหนัก เพราะการลดน้ำหนักโดยการจำกัดอาหาร และออกกำลังกายจะต้องได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากคนไข้เอง นอกจากนี้อาจต้องให้นักโภชนาการบำบัด อธิบายถึงวิธีปรับเปลี่ยน การปรุงอาหารต่างๆ ตลอดจนวิธีการเลือกรับประทานอาหารที่ดี มีความจำเป็นต่อร่างกาย และละเว้นที่จะรับประทานอาหารที่จะทำให้ การลดน้ำหนักไม่ประสบความสำเร็จ
 
     ในบางรายที่พบว่าเป็นผู้ที่มีความวิตกกังวล มีปัญหาต่างๆ ทางจิตใจ ไม่รู้จะทำอะไร ก็หาอาหารมารับประทานทั้งๆ ที่ไม่หิว กลุ่มพวกนี้อาจต้องอาศัยจิตแพทย์ เพื่อให้การบำบัดรักษาทางจิตเวช ร่วมด้วยจะช่วยให้การรักษาประสบความสำเร็จ
 
     การใช้ยาและอาหารพิเศษเพื่อลดน้ำหนัก มีทั้งข้อดีและข้อเสีย รวมทั้งอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้นท่านจะต้องรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องการลดน้ำหนัก หรือแพทย์เสียก่อนที่ท่านจะ ตัดสินใจ

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

159 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

บุหรี่

7 มิถุนายน 2556 5.085

การสูบบุหรี่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่สำคัญปัญหาหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โรคภัยอันเกี่ยวเนื่องมาจากการสูบบุหรี่อาจบั่นทอนและลดอายุของผู้สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยแล้ว 5-10 ปี

ยาต้านไวรัสเอดส์

8 สิงหาคม 2556 96.930

ยาต้านไวรัสเอดส์ หรือบางคนเรียกสั้นๆ ว่า "ยาต้าน" ศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า "เออาร์วี" (ARV) ย่อมาจาก antiretroviral ในปัจจุบันมียาต้านไวรัสเอดส์จำนวนมาก ออกฤทธิ์ยับยั้งการแพร่พันธุ์ทำให้เชื้อไวรัสเอดส์ลดน้อยลงได้

สุรา...ผลร้ายต่อร่างกาย

7 มิถุนายน 2556 26.968

ในปัจจุบันปัญหาที่ร้ายแรง และแผ่ขยายไปทั่วในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วยก็คือ ผลของการดื่มเหล้าหรือการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นวิสกี้ บรั่นดี เบียร์หรือไวน์ก็ตาม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ