โพสต์ 5 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,995 Views

โรคอ้วน : การดูแลตนเอง

โรคอ้วน : การดูแลตนเอง

ก่อนอื่นท่านที่มีน้ำหนักเกิน ท่านคงไม่ต้องคิดมาก ว่าทำไมจึงอ้วน!!! 
 
     เพราะส่วนใหญ่การที่คนใดคนหนึ่งจะอ้วน แสดงว่าคนนั้นได้รับประทานอาหารเข้าไปมากกว่าที่ร่างกายจะใช้หมด จึงมีการสะสมสิ่งที่เหลือเป็นไขมันอยู่ตามร่างกาย ดังนั้นจึงมีเพียง 2 วิธีเท่านั้น ที่จะลดน้ำหนักลงได้ คือ
 
ข้อ 1. รับประทานอาหารให้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ในแต่ละวัน หมายถึงกิจกรรมแต่ละวันเหมือนเดิม แต่รับประทานให้น้อยลง
 
ข้อ 2. ออกกำลังกายเพื่อใช้พลังงานให้มากกว่าที่เข้าไปแต่ละวัน หมายถึงรับประทานอาหารเท่าเดิมแต่ออกกำลังกายให้มากขึ้น
 
     การลดน้ำหนักของท่านอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม จะเป็นเพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะโปรแกรมการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็ว ส่วนใหญ่มักจะลดในส่วนที่เป็นน้ำภายในร่างกาย และการจำกัดอาหารบางครั้งทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นพวกวิตามิน หรือโปรตีนที่จำเป็น ตลอดจนหากออกกำลังกายอย่างมาก เพื่อพยายามลดน้ำหนักให้เต็มที่อย่างรวดเร็ว จะไม่อยู่ในวิสัยของคนทั่วไปที่จะทำได้ตลอดไป ดังนั้น น้ำหนักก็จะกลับขึ้นมาอีกหลังจากหมดโปรแกรมนั้นๆ แล้ว
 
    สำหรับข้อที่ 1 การรับประทานอาหารให้น้อยกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ในแต่ละวันนั้น ท่านต้องพยายามตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักเอาไว้ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ ครึ่งถึงหนึ่งกิโลกรัมต่อสัปดาห์ เริ่มต้นโดยค่อยๆ ลดจำนวนอาหารที่รับประทานแต่ละครั้ง เช่น แทนที่จะ 1 จานเต็ม ก็เอาออกเสีย1 ส่วนใน 5 ส่วน น้ำอัดลมที่รับประทานประจำก็เปลี่ยนเป็นน้ำเปล่า ขนมหวานก็เปลี่ยนเป็นผลไม้ที่ไม่หวานจัด ไม่รับประทานของจุกจิกระหว่างมื้อ การรับประทานแต่ละคำพยายามเคี้ยวให้ละเอียด อย่ารับประทานคำใหญ่ๆ และด้วยความรวดเร็ว

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

151 บทความ

ผู้ปรับปรุง

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน

7 มิถุนายน 2556 61.827

ปัญหาของยาเสพติดในประเทศไทย เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจจะกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเกิดขึ้นทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทย

ก้อนที่โคนลิ้น (ตอนที่ 1)

6 สิงหาคม 2556 35.343

โคนลิ้น เป็น ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของลิ้น โดยที่โคนลิ้นนั้นกินอาณาบริเวณ 1 ใน 3 ด้านหลังของลิ้น เมื่อเราอ้าปากขึ้นส่องกระจก จะพบว่าสองข้างของโคนลิ้นจะประกอบไปด้วย ฟันกรามล่าง (ซี่ในสุด) และต่อมทอนซิล…

โรคไตเรื้อรัง

21 สิงหาคม 2556 3.994

โรคไตเรื้อรังมีความสำคัญกับเราอย่างไร : โรคไตเรื้อรังมีความสำคัญกับเราอย่างไร : จากการศึกษาในปี พ.ศ. 2545 พบว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการตายลำดับต้นๆ คาดการณ์ว่าจะเป็นสาเหตุต่อเนื่องไปจนถึงปี พ.ศ. 2573

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ