โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,993 Views

โรคปวดข้อและการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง

โรคปวดข้อและการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง 

การปวดข้อเกิดได้จากหลายสาเหตุ
โรคข้อเกิดได้จากลายสาเหตุ ซึ่งมีมากกว่า 100 โรค  ทำให้เกิดการบวม, ปวด และลดการเคลื่อนไหวของข้อ และเนื้อเยื่อรอบๆ ข้อต่างๆ ของร่างกาย  สำหรับโรคข้ออักเสบชนิดที่เรื้อรัง จำเป็นต้องรักษาไปตลอดชีวิต  สาเหตุที่แท้จริงของโรคข้ออักเสบหลายๆ ชนิด  ยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจน
โรคข้อที่พบบ่อยๆ มีสองกลุ่มได้แก่
1. โรคข้อรูมาตอยด์  ซึ่งมีอาการอักเสบของเยื่อบุภายในของข้อ  ทำให้เกิดการบวม, แดง, ปวด  การอักเสบเรื้อรังทำให้มีปวดข้อ และขยับเคลื่อนไหวข้อได้ลดลง
2. โรคข้อเสื่อมตามอายุ  ซึ่งมีการเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อนที่ปกป้อง และครอบคลุมผิวของกระดูกข้อ  ไม่ให้กระดูก 2 ชิ้นสบกัน  ทำให้เกิดความปวด และขยับได้น้อยลงเมื่อกระดูกถูบนกระดูก
การรักษานอกเหนือจากการใช้ยา
1. ในผู้ป่วยที่เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง ควรได้มีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องทุกวัน นอกเหนือจากการรับประทานยา การออกกำลังกาย  :  การ ออกกำลังกายที่ถูกต้อง และสม่ำเสมอเป็นประจำ  เป็นสิ่งสำคัญนอกเหนือจากการรับประทานยา  เพราะการออกกำลังกายช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ  ทำให้ข้อมีความยืดหยุ่น และปกป้องกระดูกข้อ

การออกกำลังกายแบ่งอย่างกว้างๆ เป็น 2 แบบ
-  การออกกำลังกายเพื่อการรักษา  แพทย์ เวชศาสตร์ฟื้นฟูจะเป็นผู้ช่วยคุณในเรื่องนี้  โดยวางแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับคนไข้เป็นรายๆ ไป การออกำลังการแบบแอโรบิค โดยทั่วไปใช้ได้ดีกับผู้ป่วยโรคข้อ เช่นการว่ายน้ำ เพราะหลีกเลี่ยงการทำงานหนักของข้อ
-  การออกกำลังกายเพื่อการสันทนาการ  รวม ความทั้งหมดของการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อการหย่อนใจ  หรือทำให้ร่างกาย และจิตใจสดชื่น ควรหลีกเลี่ยงกีฬาที่มีการกระทบกระแทกใช้ความรุนแรง (Contact Sport) เช่น ฟุตบอล
 
2. กายภาพบำบัด / กิจกรรมบำบัด กายภาพ บำบัดจะช่วยในเรื่องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการเพิ่มพิสัยของข้อให้ขยับได้มากขึ้น  ถ้ามีการติดขัดของข้อ รวมทั้งการบำบัดการปวดโดยไม่ต้องใช้ยา
3. พักผ่อน  :  การพักผ่อนที่เหมาะสมช่วยลดอาการปวดได้  ต้องระวังไม่ให้พักผ่อนมากเกินไป  เนื่องจากจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนเปลี้ยได้ จากการนอนนาน ๆ
4. ความร้อน และความเย็น  :  การ ใช้ความร้อน หรือเย็นช่วยลดความเจ็บปวดลงได้ชั่วคราว  การให้ความร้อนสามารถให้ได้ในรูปน้ำอุ่น, กระเป๋าน้ำร้อน, กระเป๋าไฟฟ้าเป็น ต้น  ความเย็นสามารถให้ได้ในรูปน้ำแข็ง  เจลเย็น (cold pack) เป็นต้น
5. อาหาร  :  อาหารที่ถูกโภชนาการ และการควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสมกับส่วนสูง  ช่วยลดการปวดของข้อบางชนิดได้
สัญญานเตือนโรคข้ออักเสบเรื้อรัง ถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้มากกว่า 2 สัปดาห์  ควรปรึกษาแพทย์
• ปวดข้อ
• ข้อติด
• ข้อบวม
การพบแพทย์ในระยะเริ่มต้นของโรคช่วยชะลอความเสียหายของข้อ  ยิ่งโรคข้ออักเสบเป็นนานเท่าไร  ความเสียหายต่อข้อยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
อนึ่งกรณีที่ คุณมีการบาดเจ็บของข้อที่เกิดจากการใช้งานมากเกินไป  หรือมีการเกิดอุบัติเหตุต่อข้อ  เพิ่มอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคข้อนั้นๆเสื่อมก่อนเวลาอันสมควร  การออกกำลังกล้ามเนื้อรอบๆ ข้อให้แข็งแรงอาจลดอัตราเสี่ยงดังกล่าวได้ ควรปรึกษาแพทย์สำหรับโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมเช่นกัน

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันสุขภาพจิตโลก และสถานการณ์สุขภาพจิตในปัจจุบัน

4 สิงหาคม 2556 6.036

สุขภาพกายและสุขภาพจิต จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรต้องได้รับการสนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกัน ผู้ที่มีโรคทางกายเรื้อรัง จิตใจก็จะเป็นส่วนสำคัญที่คอยประคองให้ผู้ป่วยมีกำลังใจ และร่วมมือในการรักษา เพื่อต่อสู้โรคทางกายต่อไป

การเอ๊กซเรย์ฟัน

27 กันยายน 2556 3.128

ในกรณีที่ทันตแพทย์ ไม่อาจมองเห็นพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟัน หรือรอยผุบริเวณด้านประชิดของฟัน หรือกระดูกรองรับฟันและขากรรไกร ทันตแพทย์จำเป็นต้องใช้ภาพรังสี หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าภาพเอ๊กซเรย์ ซึ่งมี 2 ชนิด คือชนิดที่ถ่ายภาพรังสีในปาก มักจะเป็นฟิล์มเล็กๆ

การพิสูจน์ทราบชนิดของสเต็มเซลล์จากร่างกาย

7 มิถุนายน 2556 2.956

สเต็มเซลล์จากร่างกาย หรือที่เรียกว่า adult stem cells พบได้ในอวัยวะและเนื้อเยื่อหลายชนิด และพบในปริมาณที่ไม่มากนัก นักวิทยาศาสตร์พบว่าสเต็มเซลล์เหล่านั้นอยู่ในเนื้อเยื่อโดยยังไม่แบ่งตัวแต่อย่างใดเป็นเวลาหลายปี

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ