โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 6 มี.ค. 57 5,718 Views

โฉมใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

โฉมใหม่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

วันที่ 30 มีนาคม 2552 นับเป็นนิมิตหมายที่ดีในวโรกาสที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ เสด็จมาทรงเปิดอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งท่านผู้อ่านหลายท่านคงจะได้รับทราบข่าวทางสื่อหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์มากันบ้างแล้วว่า เป็นพระดำริของพระองค์ท่านในฐานะที่เคยทรงเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย และทรงต้องมาทดสอบสมรรถภาพทางการกีฬา ก่อนการเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน ในกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ ซึ่งพระองค์ทรงเห็นว่างานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มีความสำคัญยิ่งต่อนักกีฬาทีมชาติไทย น่าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยจะได้สนับสนุนให้มีความทันสมัยทั้งด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จำเป็น

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย มีบุคคลสำคัญที่สมควรกล่าวถึง 2 ท่าน คือ ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ และรศ.นพ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี ซึ่งถือว่าเป็นผู้บุกเบิกงานด้านนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่มีออฟฟิศเล็กๆ อยู่ใต้อัฒจรรย์ทางด้านตะวันออกฉียงใต้ของสนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติมีบุคลากรอยู่เพียงไม่กี่คน ทั้งสองท่านมีส่วนสำคัญในการที่ทำให้งานวิทยาศาสตร์การกีฬา เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเมื่อ 43 ปีที่แล้ว และจนถึงปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่าการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศจะประสบความสำเร็จได้จะต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะนำมาใช้อย่างจริงจัง และเป็นระบบที่ดีกับนักกีฬาทุกระดับ

ในปัจจุบันฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหน่วยงานหนึ่งที่อยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยมีงานหลักๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

 1. การเตรียมความพร้อมนักกีฬาทีมชาติ
  โดยร่วมมือกับสมาคมกีฬาต่างๆ ที่จะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันและฝ่ายแพทย์ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในกรณีที่เตรียมนักกีฬาทีมชาติเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิคเกมส์ และการแข่งขันอื่นๆ อีกที่ปัจจุบันมีมากขึ้นเรื่อยๆ ที่คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในฐานะเป็นองค์กรหลักของประเทศ

   
 2. การทดสอบสมรรถภาพของนักกีฬา
  เพื่อให้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การกีฬา ถึงระดับความฟิตของนักกีฬาในช่วงเวลาต่างๆ ก่อนเข้าทำการแข่งขันเกมส์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ของโค้ชและผู้จัดการทีม ในการพิจารณาด้านตัวผู้เล่นหรือการเตรียมทีมที่ดีที่สุด

   
 3. การบริการตรวจรักษา
  มีหน่วยบริการตรวจรักษาในกรณีที่นักกีฬาได้รับบาดเจ็บ โดยแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬา ไว้ให้บริการนักกีฬาทีมชาติที่เข้ามาฝึกซ้อมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับกรณีที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจรักษาเพิ่มเติม และยังต้องเป็นผู้ประสานงาน และส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญของคณะแพทย์ศาสตร์ต่างๆ นอกจากนี้ยังให้บริการกับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการการฝึกซ้อมหรือเล่นกีฬาแล้วเกิดการบาดเจ็บเกิดขึ้น

   
 4. การบริการด้านกายภาพบำบัด
  มีนักกายภาพบำบัดที่เชี่ยวชาญทางด้านการป้องกัน และการฟื้นฟูการบาดเจ็บทางการกีฬา ตลอดจนอุปกรณ์ทางด้านกายภาพบำบัดที่ทันสมัยไว้บริการนักกีฬา

   
 5. การบริการด้านทันตกรรม
  มีทันตแพทย์เพื่อให้บริการงานตรวจเช็คสุขภาพฟันตลอดจนการรักษาที่จำเป็น และการประสานงาน และส่งต่อเพื่อรับการรักษาต่อในกรณีต้องการการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับฟันยางเพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่จะเกิดกับนักกีฬาบางประเภท

   
 6. การบริการด้านจิตวิทยา
  มีห้องปฏิบัติการทางด้านจิตวิทยา ดำเนินการโดยนักจิตวิทยาทางด้านการกีฬา เพื่อให้คำปรึกษา และวางแผนงานการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจแก่นักกีฬา

   
 7. การบริการด้านเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
  มีห้องฟิตเนสเพื่อการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายไม่ว่าจะเป็นความแข็งแรง (Strength) ความอดทน (Endurance) ตลอดจนความอ่อนตัว (Flexibility) และห้องอบไอน้ำไว้ให้บริการด้วย

   
 8. งานด้านการควบคุมสารต้องห้าม (Doping control) 
  เป็นงานที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องให้ทั้งการศึกษาแก่นักกีฬา โค้ชของสมาคมกีฬาต่างๆ ตลอดจนหามาตรการป้องกัน และควบคุมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายคณะกรรมการโอลิมปิคและองค์กรป้องกันการใช้สารต้องห้าม (World Anti-Doping Agency – WADA)

   
 9. งานด้านชีวกลศาสตร์ (Biomechanic) 
  เป็นงานที่สำคัญสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยพยายามที่จะผลักดันให้มีบทบาทมากขึ้นในบางประเภทกีฬา

   
 10. งานด้านการวิเคราะห์เกมส์กีฬา
   
 11. งานด้านการรวบรวมองค์ความรู้และการวิจัย
   
 12. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

  งาน 3 ด้านสุดท้ายผมยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำเสนอในครั้งนี้จึงขอนำรายละเอียดมาท่านผู้อ่านได้รับทราบในโอกาสต่อไป และสำหรับงานหลักๆ ดังกล่าวข้างต้น

ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งมีคุณถวัลย์ศักดิ์ พิมเสน เป็นผู้อำนวยการฝ่าย ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับกองดังนี้

 1. กองวิจัยและพัฒนากีฬา (ผู้อำนวยการกอง – ดร.กาหลง เย็นจิต) มีหน่วยงานย่อยเป็น 2 หน่วยงาน คือ
  • งานวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬา (ผู้รับผิดชอบ – คุณนิตยา เกิดจันทึก)
  • งานด้านวิชาการ และเทคโนโลยีทางการกีฬา (ผู้รับผิดชอบ – คุณปนิก อวิรุทธการ)
 2. กองสมรรถภาพการกีฬา (ผู้อำนวยการกอง – ยังรอการแต่งตั้ง)
  • งานทดสอบ และส่งเสริมสมรรถภาพ (ผู้รับผิดชอบ – คุณสุรศักดิ์ เกิดจันทึก)
  • งานควบคุมสารต้องห้าม (ผู้รับผิดชอบ – นพ.มีชัย อินวู๊ด)
 3. กองกีฬาเวชศาสตร์ (ผู้อำนวยการ – คุณอรศรี จายะภูมิ)
  • งานตรวจรักษา (ผู้รับผิดชอบ – ทพญ.พิริยา วิมุกตานนท์)
  • งานกายภาพบำบัด (ผู้รับผิดชอบ – คุณสุวิทย์ เกิดบำรุง)

   สำหรับโอกาสหน้าผมจะนำเสนอเจาะลึกลงไปให้ทราบบทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในภาคปฏิบัติของงานวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทย ที่จะส่งผลโดยตรงต่อนักกีฬาทีมชาติ ซึ่งเป็นนักกีฬา เพื่อความเป็นเลิศของกีฬาประเภทนั้นๆ โดยอาศัยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีอยู่ และการประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติจริงๆ สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

45 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

Types of knee replacement surgery

6 สิงหาคม 2556 2.424

Knee Replacement An artificial knee joint (prosthesis) is made of metal and high-grade plastic components, which replaces the worn surface within severe knee joint damage.

โรคใหม่คล้ายเอดส์ ไม่ใช่โรคติดต่อ

6 มิถุนายน 2556 12.991

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 สำนักข่าวต่างประเทศซีเอ็นเอ็น (CNN) ได้รายงานข่าวพบโรคชนิดใหม่ในทวีปเอเชีย ซึ่งมีลักษณะอาการคล้ายโรคเอชไอวี หรือเอดส์ (HIV/AIDS)

Proton-pump Inhibitors (PPIs)

17 กุมภาพันธ์ 2557 13.636

จากชีวิตประจำวันที่ต้องเร่งรีบ และแข่งขันกับเวลา คนไทยจึงเลือกที่จะงดรับประทานอาหารบางมื้อ หรือ รับประทานนอกเวลาปกติ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีภาวะแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารอักเสบที่ค่อนข้างสูง หรือที่คนทั่วไปมักจะมีอาการที่เรียกว่า หิวก้อปวด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ