โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,173 Views

แข็งใจสู้ภัยน้ำท่วม โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

แข็งใจสู้ภัยน้ำท่วม โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีพุทธศักราช 2554 เป็นต้นมา คงไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จัก “น้องน้ำ” ทั้งชาวไทยภาคกลางและชาวกรุงเทพมหานครก็คงมีโอกาสพบกับน้องน้ำกันทั่วหน้า ไม่ว่าจะรู้จักผ่านทางหน้าสื่อต่างๆ หรือบางคนโชคดี(ร้าย)ที่ได้พบกับน้องน้ำแบบประชิดตัวก็มี ว่ากันว่าน้องน้ำคนนี้เป็นพวกสังคมจัด อยากแวะเยี่ยมบ้านของคนอื่นๆอยู่เรื่อย บางคนก็บอกว่าน้องน้ำเป็นนักศึกษาตัวยง ไปมหาวิทยาลัยชื่อดังหลายต่อหลายแห่ง และยังไม่ออกจากมหาวิทยาลัยเหล่านั้นเลยแม้แต่ในขณะนี้ สิ่งที่ทุกคนคงเห็นตรงกันก็คือน้อง
น้ำเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังและพึงหลีกเลี่ยงถ้าเป็นไปได้
 
นอกจากนี้แล้วบาดแผลความเสียหายที่น้องน้ำได้ทิ้งไว้ในครั้งนี้สุดจะประมาณได้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวเงิน ข้าวของเครื่องใช้ หรือแม้กระทั่งบาดแผลทางจิตใจของคนไทยทั้งประเทศ แต่ก็ยังมีข้อดีที่น้องน้ำทำให้เราเห็นชัดว่า แม้น้องน้ำจะทรงอานุภาพรุนแรงเพียงใด แต่อานุภาพน้ำใจของคนไทยนั้นรุนแรงและน่าประทับใจยิ่งกว่ามากนัก พวกเราคนไทยได้แสดงให้ทั่วโลกได้เห็นถึงอัธยาศัยมิตรจิตมิตรใจที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่นที่สุดของคนไทย มิใช่เพียงความช่วยเหลือจากผู้ประสบภัยด้วยกันเอง เรายังมีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ รวมถึงพี่น้องจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่พอรู้ว่าคนไทยด้วยกันกำลังเดือดร้อนที่หลั่งไหลมาช่วยเหลือ เรียกว่าช่วยกันมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องจนแม้แต่ทุกวันนี้
 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยนับว่ามีอยู่เป็นวงกว้างทั้งที่อยู่อาศัย อาหารการกิน การเดินทาง รวมไปถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ผลกระทบเหล่านี้บางอย่างแก้ไขให้เสร็จได้ในเร็ววัน แต่ความหวั่นกลัวที่ยังคงหลงเหลือค้างไว้ในใจนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการเยียวยา ถ้าเราติดตามเรื่องราวมาตั้งแต่เริ่มต้นก็คงจะเห็นภาพของบุคคลในภาวะอารมณ์ต่างๆ ทั้งหวาดกลัว เศร้า หดหู่ ท้อแท้ ตกใจ หรือแม้กระทั่งภาพรอยยิ้มจากคนที่เริ่มปรับตัวได้ มีคำแนะนำมากมายที่กล่าวถึงการดูแลสุขภาพกายของตนเองในสถานการณ์เช่นนี้ แต่ที่ต้องเน้นคู่ไปกับการดูแลสุขภาพกายนั้น ก็คือการดูแลสุขภาจิตของตนเองด้วยดังนี้
 
1. มองเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของธรรมชาติ
เรื่องที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุสุดวิสัยที่ป้องกันได้ยาก รวมถึงฟ้าฝนในช่วงที่ผ่านมาก็วิปริตเหลือเกิน มีอย่างหรือที่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเดือนเดียวมี 3 ฤดูอยู่ในวันเดียวกัน ดังนี้เป็นต้น การคิดแบบนี้อาจเรียกภาษาชาวบ้านว่า “ปลง” ก็เห็นจะไม่ผิดความหมาย
 
2. มองในเชิงเปรียบเทียบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเราหรือบ้านของเราอาจดูเสียหายมากก็จริง แต่เมื่อลองมองดูผู้อื่นอาจพบว่าของเรานั้นอาจเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พอคิดแบบนี้ส่วนใหญ่จะสบายใจขึ้น
 
3. มองในเชิงแก้ไข
สัจธรรมมีอยู่ว่า เมื่อเกิดเรื่องมีราวของความเสียหายขึ้นแล้ว เราคงจะถอยเวลากลับไปไม่ได้ ดังนั้นจึงควรหันมายอมรับความจริงและแก้ไขปัญหากันดีกว่า การคิดเช่นนี้จะทำให้เราไม่ใช้เวลาไปกับการตีโพยตีพายกับสิ่งที่เสียไปแล้ว แต่ควรจะใช้เวลาคิดอย่างสร้างสรรค์เชิงบวกที่จะหาทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสำเร็จได้ การแก้ไขไปทีละเปลาะจะทำให้เราประสบความสำเร็จไปเรื่อยๆ และผลงานนั้นจะเป็นรางวัลให้เรามีกำลังใจในการทำต่อไปได้อีก
 
4. มองในเชิงเป็นผู้ให้
การทำดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นที่มีความทุกข์จะเป็นกรรมดีที่ทำให้เราสบายใจขึ้นมาก การที่เราเห็นผู้อื่นยิ้มได้จะเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาให้เรายิ้มออกเช่นเดียวกัน การทำความดีไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้โลกรับรู้ เรารู้เองเพียงคนเดียวก็เพียงพอที่จะทำให้เรามีความสุขได้แล้ว
 
ผู้ที่โชคดีไม่ผจญกับน้องน้ำก็ขอให้อย่างน้อยช่วยเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับ เราคงจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” “สู้สู้” “ขอเป็นกำลังใจให้” สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราสามารถแสดงออกได้ในตอนนี้ และขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านช่วยกันและผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยดีครับ
 
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ
ขอขอบคุณ ผู้เรียบเรียงบทความ : นายแพทย์สุทธิ ศฤงคไพบูลย์ จิตแพทย์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้อง Microscope

3 สิงหาคม 2556 4.484

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องจุลศัลยกรรม หรือกล้องไมโครสโคป (Microscopic Discectomy) เป็นเทคนิคการผ่าตัดที่ยอมรับกันในต่างประเทศว่าเป็นเทคนิคที่มาตรฐานและสามารถใช้ในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังที่ทับเส้นประสาทได้อย่างได้ผลเป็นอย่างดี

การตรวจสมรรถภาพร่างกาย สำคัญอย่างไร

17 กุมภาพันธ์ 2557 9.415

ปัจจุบันการเอาใจใส่สุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง มีผู้คนจำนวนไม่น้อยทราบถึงสุขภาพตนเองก็ต่อเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพการทำงานลดลง

การรักษาโรคเมลิออยโดสิส

18 กรกฎาคม 2556 9.367

โรคเมลิออยโดสิส (Melioidosis) เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งไม่มีอาการจำเพาะ ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใด หรือมีอาการรุนแรง เช่น พบเนื้อตาย แผล ฝีหนองที่ปอด ตับ หรือม้าม หรือพบการติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรวดเร็ว

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ