โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 9 มี.ค. 57 6,339 Views

เฮโรอีน

เฮโรอีน

เฮโรอีนเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ถือเป็นยาเสพติดให้โทษที่ร้ายแรง สกัดมาจากมอร์ฟีนโดยกรรมวิธีทางเคมี มีฤทธิ์แรงกว่ามอร์ฟีน 4-8 เท่า แรงกว่าฝิ่น 30-80 เท่า การเสพเฮโรอีนเพียง 1-2 ครั้ง ก็อาจเสพติดได้ ถ้าเสพ 3-4 ครั้ง จะติดเกือบทุกคน
 
เฮโรอีนที่แพร่หลายจำหน่ายในประเทศไทย มี 2 ชนิดคือ เฮโรอีนบริสุทธิ์ และเฮโรอีนผสม
 
เฮโรอีนบริสุทธิ์ หรือเฮโรอีนเบอร์ 4 มีเนื้อเฮโรอีนสูง 80-95 % ลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวจึงมักเรียกกันว่า ผงขาว มีรสขม ไม่มีกลิ่น ละลายน้ำง่าย มักบรรจุในซองกระดาษหรือพลาสติก หรือขวดพลาสติกเล็กๆ ขนาดขวดยานัดถ์ นิยมเสพโดยการละลายน้ำฉีดเข้าเส้นหรือเข้ากล้าม แต่อาจใช้สูบโดยการยัดไส้บุหรี่ หรือจุดบุหรี่แล้วจิ้มขึ้นสูบ สามารถสังเกตโดยดูจากเถ้าบุหรี่ ถ้าเป็นเฮโรอีนยัดไส้ เถ้าจะมีสีดำซึ่งเถ้าบุหรี่ปกติจะเป็นสีเทา
 
สำหรับเฮโรอีนผสม หรือ เฮโรอีนเบอร์ 3 เป็นเฮโรอีนไม่บริสุทธิ์ มีเฮโรอีนประมาณ 5-20 เปอร์เซนต์ ผสมร่วมกับสารอื่น เช่น สารหนู น้ำกัญชาต้มหรือยานอนหลับ ทำให้มีสีต่างๆ และอาจมีลักษณะเป็นเกล็ด มักเสพโดยใส่กะทะกระดาษตะกั่วลนไฟ แล้วสูดไอระเหยด้วยหลอดดูด จึงมักเรียกกันว่า ไอระเหย
 
เฮโรอีนนี้มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำให้ดวงตาเหม่อลอย เคลิบเคลิ้มเหมือนฝัน อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ฟุ้งซ่าน มักมีความวิตกกังวลเสมอ สมองมึนชา สติปัญญาเชื่องช้า และมักง่วงหลับไป ผู้ที่เสพติดแล้วมักมีร่างกายซูบซีด ผอมเหลือง ซีด สมองเสื่อม ปัญญาอ่อน ผู้ที่เสพเกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้ สำหรับพวกที่เสพติดเฮโรอีนแล้วขาดยา จะมีอาการทุรนทุราย หงุดหงิด น้ำมูกน้ำตาไหล เหงื่อออกมาก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดท้อง ท้องเดิน อาเจียน รายที่รุนแรงมากอาจถ่ายเป็นเลือดที่ชาวบ้านเรียกว่า ลงแดง
 
ความร้ายแรงของเฮโรอีนนั้นมีมากมายก่อให้เกิดความสูญเสีย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ประเทศชาติยังต้องสูญเสียงบประมาณในการปราบปราม ป้องกันและบำบัดรักษา ผู้คนไร้สมรรถภาพในการทำงาน ถึงการขาดความสงบสุข ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นต้น หวังว่าท่านคงเข้าใจดีนะคะ และถ้าท่านยังไม่เคยทดลองยาเสพติดเหล่านี้ โปรดจำคาถาป้องกันยาเสพติดไว้ให้ดีว่า "ไม่เริ่ม...ไม่ต้องเลิก" ขอให้โชคดีไม่มีคนในบ้านติดยาเสพติดเลยนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อพึงระวังของยารักษาสิว

6 มิถุนายน 2556 2.290

แนวทางการป้องกันและรักษาสิวจะเริ่มจากการดูแลทั่วไป ได้แก่การล้างหน้าควรใช้สบู่อ่อนๆ ล้างหน้าวันละไม่เกิน 2 ครั้ง ชำระล้างเหงื่อไคล ไขมัน และสิ่งสกปรกออกไปจากผิวหน้า ไม่จำเป็นต้องใช้สบู่ยา

วิธีเลิกบุหรี่ (2)

7 มิถุนายน 2556 2.492

ต่อจาก วิธีเลิกบุหรี่(1)

การบริหารกล้ามเนื้อ พี.ซี.

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.747

การบริหารกล้ามเนื้อของช่องเชิงกราน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกรานให้ตึงตัว มีความแข็งแรง ซึ่งกล้ามเนื้อเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผนัง ยึดตรึงอวัยวะในช่องเชิงกรานมดลูก กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ตรง ไม่ให้หย่อนยานเลื่อนลงมาต่ำ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ