โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 7,242 Views

เอฟิดรีน Ephedrine (EPH)

เอฟิดรีน Ephedrine (EPH)

เป็นสารออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทซิมพาเธติกโครงสร้างทางเคมีคล้ายคลึงกับแอมเฟตามีน และเมธแอมเฟตามีน ในธรรมชาติจัดเป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดจากพืชหลายชนิดใน genus Ephedra (family Ephedraceae) ในกระบวนการผลิตปัจจุบัน สังเคราะห์สารเอฟิดรีนในรูปของเกลือไฮโดรคลอไรด์ และเกลือซัลเฟต นักเคมีชาวญี่ปุ่นชื่อนากาโยชิ นาไก เป็นคนแรกที่สามารถแยกสารเอฟิดรีนจากพืช
Ephedra vulgaris ได้สำเร็จในปี 1885
 
ในตำรับสมุนไพรจีนโบราณ พบว่ามีชนิดหนึ่งที่มีชื่อเรียกว่า ma huang (Ephedra sinica) ซึ่งประกอบไปด้วยสารเอฟิดรีนเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญ การสกัดสมุนไพรมาทำเป็นตัวยาสามารถใช้พืชในตระกูลเอฟิดราบางชนิดเท่านั้น เนื่องจากพืชในตระกูลเอฟิดราบางสายพันธุ์ไม่มีส่วนประกอบที่เป็นสารอัลคาลอยด์ แต่จากการสำรวจทางพฤกษศาสตร์พบว่าสายพันธุ์ E.sinica ในแถบทวีปเอเชีย มีปริมาณสารเอฟิดรีนสูงสุด
ปริมาณสารอัลคาลอยด์ใน E. sinica แตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ 1-3 ซึ่งในบรรดาสารอัลคาลอยด์ทั้งหมดที่มีอยู่นั้น เป็นสารเอฟิดรีนมากถึงร้อยละ 40-90 ที่เหลือเป็นสารสูโดเอฟิดรีน (pseudoephedrine) นอร์เอฟิดรีน (norephedrine) และนอร์สูโดเอฟิดรีน (norpseudoephedrine) ดังนั้นฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ E. sinica จึงเกิดขึ้นจากสารเอฟิดรีนที่เป็นส่วนประกอบหลักทั้งสิ้น
ในตำราแพทย์ฮินดูโบราณ กล่าวถึงสารที่เรียกว่า soma ซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นสารเอฟิดรีน แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสกัดมาจากพืชชนิดใด บ้างก็กล่าวอ้างว่าเป็นพืชในตระกูลเอฟิดราชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นไม้พุ่มที่พบได้มากแถบทะเลทรายในบริเวณตอลกลางของทวีปเอเชีย และยังมีชื่อเรียกอื่นๆ ได้แก่ squaw tea และ Mormon tea
 
การผลิตสารเอฟิดรีน
ปัจจุบันมีรางานระบุถึงอุตสาหกรรมการผลิตสารเอฟิดรีนในประเทศจีน มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ในแต่ละปีบริษัทต่างๆ ผลิตสารเอฟริดรีนเพื่อการส่งออกมากถึง 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นปริมาณการผลิตจากพืชในตระกูลเอฟิดรามากถึง 30,000 ตัน
 
การนำเอฟิดรีนมาใช้ในปัจจุบัน
ปัจจุบันได้มีการนำสารเอฟิดรีนมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาบรรเทาอาการคัดจมูก ยาขยายหลอดลม ยาลดความอยากอาหาร ยากระตุ้นพลังเสริมสมรรถภาพร่างกาย ยาช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงาน และใช้รักษาภาวะความดันโลหิตลดต่ำที่เกิดขึ้นจากยาชาเฉพาะที่
 
กลไกการออกฤทธิ์
สารเอฟิดรีนออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติกผ่านทางเส้นประสาททั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีฤทธิ์ขยายหลอดลม บรรเทาอาการคัดจมูก เมื่อนำสารเอฟิดรีนมาผสมกับคาเฟอีน จะทำให้เกิดการกระตุ้นปฏิกิริยาระดับเซลล์ สลายไขมัน และเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ ในร่างกายสารเอฟิดรีนเปลี่ยนแปลงไปเป็นนอร์เอฟิดรีน ซึ่งออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง สมองและไขสันหลัง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมอง การใช้สารเอฟิดรีนติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเพิ่มขนาดขึ้นเรื่อยๆ ฤทธิ์ดังกล่าวจะยิ่งเพิ่มมากขึ้น เกิดการกระตุ้นหลอดเลือดทั่วร่างกายให้หดตัว กระตุ้นกาทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มความดันโลหิต และเพิ่มอัตราเต้นของหัวใจ ผลต่อระบบประสาทส่วนกลางทำให้เกิดอาการกระวนกระวาย มือสั่น อ่อนแรง หงุดหงิด นอนไม่หลับ ในขนาดที่เป็นพิษ สารเอฟิดรีนจะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ใจสั่น อาการทางจิตชนิดหวาดระแวง อาจทำให้ชักและเสียชีวิตได้
 
อาการทางจิตที่เกิดจากสารเอฟิดรีน
อาการทางจิตที่เกิดจากสารเอฟิดรีน เรียกว่า Ephedrine psychosis ปรากฏในรายงานทางการแพทย์ตั้งแต่ปี 1930 รายงานที่มีการอ้างอิงถึงมากที่สุดโดย Whitehouse AM และ Duncan JM ตีพิมพ์ในวารสารจิตเวชของประเทศอังกฤษ Br J Psychiatry ในปี 1987 เสนอผู้ป่วยจำนวน 20 ราย พบว่า 18 ราย ไม่มีประวัติส่วนตัวและประวัติครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับโรคทางจิดเวช ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยได้รับสารเอฟริดีนมานานกว่าหนึ่งปี เป็นลักษณะของการเพิ่มขนาดมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉลี่ยผู้ป่วยเกิดอาการทางจิตเมื่อได้รับเอฟิดรีนในขนาด 510 มิลลิกรัม
ความผิดปกติทางจิตที่พบได้บ่อยที่สุดคือ อาการหวาดระแวง (paranoid psychosis) ประมาณหนึ่งในสามของผู้ป่วยมีอาการรับรู้ที่ผิดปกติ บางรายมีอาการเห็นภาพหลอน (visual hallucinations) และหูแว่ว (auditory hallucinations) และเกือบทั้งหมดมีอาการหลงผิด (delusions) ที่จิตแพทย์สามารถตรวจพบได้อย่างชัดเจน
 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเสริมอาหาร
ในสหรัฐอเมริกามีการสำรวจพบว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเสริมอาหาร
หลายชนิดมีส่วนผสมของสารเอฟิดรีนหรือสมุนไพรมาฮวง สินค้าดังลก่าวส่วนหนึ่งวางจำหน่ายในท้องตลาดสำหรับนักเพาะกาย ลดน้ำหนัก เพิ่มพลังงานให้ร่างกาย และเสริมความจำให้ดีขึ้น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องตลาดตามรายงานเมื่อปี 2003 ได้แก่ Ripped Fuel, Hydroxycut; Metabolife, Metabolife International, Inc., San Diego, CA; Herbalife, Herbalife, Inc., Century City, CA; Energel, PVL Nutrients, Ltd., Port Coquitlam, BC, Canada; herbal ecstasy, herbal phen-fen

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

150 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฝุ่นพิษเกิดขึ้นได้ อยู่กลางแจ้งต้องระวัง

28 มกราคม 2561 1.878

ในช่วงที่อากาศแปรปรวนเสมือนมีหมอกปกคลุม บางครั้งอาจไม่ใช่หมอกแต่เป็นฝุ่นละอองที่มีปริมาณมากเกินขนาดจนเป็นพิษต่อร่างกาย ซึ่งอาจพบเป็นบางวันในช่วงฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ผู้ที่มีโรคประจำตัวทางระบบหายใจ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

เม็ดเลือดแดงนาโน

24 กันยายน 2556 4.500

เม็ดเลือดแดงนาโน หรือที่เรียกว่า "respirocyte" จัดเป็นนวัตกรรมที่ได้รับการกล่าวขวัญมากที่สุดในบรรดาสิ่งประดิษฐ์นาโน เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และดูเหมือนว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในอนาคตอันใกล้

หลากหลายคำถามกับความรู้เรื่องมะเร็งตับอ่อน

27 สิงหาคม 2558 6.139

โรคมะเร็งตับอ่อนคืออะไร มีอาการอย่างไร ความชุกของโรคเป็นเช่นใด และมีปัจจัยเสี่ยงใดที่ทำให้เป็นโรคนี้ได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ