โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,148 Views

เอชไอวี การติดต่อและแพร่กระจาย

เอชไอวี การติดต่อและแพร่กระจาย

เอดส์ เป็นโรคติดต่อที่จะทำให้เกิดโรคเฉพาะในคนเท่านั้น และเมื่อเชื้อเอดส์เข้าสู่ร่างกายของคนเรา ก็จะกระจายอยู่ตามส่วนต่าง ๆ มากน้อยไม่เท่ากัน และสำหรับแหล่งที่พบเชื้อเอดส์ในปริมาณมาก ได้แก่ เลือด น้ำเหลือง น้ำหนอง น้ำอสุจิ น้ำช่องคลอด สมอง และน้ำหล่อเลี้ยงสมอง

 

แหล่งที่พบได้น้อย ได้แก่ น้ำตา น้ำลาย น้ำนม น้ำคร่ำ น้ำไขข้อ ส่วนแหล่งที่แทบจะไม่พบเชื้อเอดส์

เลย คือ อุจจาระ ปัสสาวะ และเหงื่อ

ทราบ แหล่งสะสมของเชื้อเอดส์แล้ว ก็คงจะเดากันได้นะคะว่าเอดส์ติดต่อโดยวิธีใดได้บ้าง โดย

ทั่วไปเอดส์ติดต่อได้ 2 วิธีหลัก ๆ ค่ะ นั่นก็คือ

 1.  
 2. ทางเพศ สัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับหญิง ชายกับชาย หรือ หญิงกับหญิง
 3.  
 4. ไม่ว่าจะใช้อวัยวะเพศทั้ง 2 ฝ่าย อวัยวะเพศกับทวารหนัก หรือ ใช้ปากกับอวัยวะเพศ ก็ทำให้
 5.  
 6. เกิดการติดต่อโรคได้ทั้งสิ้น เราพบว่า 80 % ของผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทยติดเชื้อจากเพศ
 7.  
 8. สัมพันธ์
 1.  
 2. ทางเลือด ได้แก่ ผู้ติดยาเสพติดที่ใช้กระบอกและเข็มฉีดยาติดร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอดส์ หรือทารก
 3.  
 4. ในครรภ์มารดาที่มีเชื้อเอดส์ก็จะมีโอกาสติดเชื้อเอดส์ร้อยละ 25-30 นอกจากนี้ผู้ป่วยที่รับเลือด
 5.  
 6. ซึ่งมีเชื้อเอดส์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ถูก ของมีคม ซึ่งปนเปื้อนเลือดที่มีเชื้อเอดส์ตำหรือ
 7.  
 8. บาด ก็มีโอกาสติดเชื้อเอดส์ได้เช่นกัน ส่วนการรับประทานอาหารร่วมกันใช้ห้องน้ำร่วมกัน ใช้
 9.  
 10. สระว่ายน้ำร่วมกัน เหล่านี้ไม่ทำให้ติดเชื้อเอดส์ค่ะ

จะเห็นได้ว่าโอกาสที่เราจะ ติดเชื้อเอดส์มีน้อยมาก โดยเฉพาะถ้ามีความระมัดระวัง มีสติรู้ตัวอยู่

ตลอดเวลาว่าเรื่องใดไม่ควรกระทำ หรือเรื่องใดควรระวังป้องกันเป็นพิเศษ ถ้าคุณฟ้งเรื่องนี้ ในขณะที่

ติดเชื้อเอดส์แล้ว เราหวังว่าข้อมูลที่กล่าวมาคงจะเป็นประโยชน์สำหรับการใช้ชีวิตอย่างระมัด ระวัง

ไม่พลาดพลั้งทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

159 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคปวดกล้ามเนื้อหลังMusculotendinous Strain ตอนที่ 3

5 สิงหาคม 2556 4.224

ปวดหลัง-ปวดเอว เป็นอาการที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวัน จากสถิติมนุษย์ร้อยละ 80 เคยมีประสบการณ์การปวดหลัง-ปวดเอว อาการปวดจะแสดงได้ต่างๆกัน บางท่านอาจปวดเฉพาะบริเวณหลังหรือกระเบนเหน็บหรือบางท่านอาจปวดหลังและร้าวลงขาข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างและมีอาการชา

โรคกลัวอ้วน (Anorexia Nervosa)

11 ธันวาคม 2556 20.326

โรคกลัวอ้วน (Anorexia Nervosa) เป็นภาวะที่บุคคลปฏิเสธที่จะรับประทานอาหารเพื่อคงน้ำหนักไว้ในระดับปกติ โดยมีทัศนคติที่ผิดต่อรูปร่าง และน้ำหนักตัวผิดปกติ คน ที่เป็นโรคนี้

โรคเอ็มเอ็ม

24 กันยายน 2556 5.769

"โรคเอ็มเอ็ม" (MM) หรือในชื่อเต็มๆ ว่า มัลติเพิล มัยอิโลมา (Multiple Myeloma) เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยารูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เกิดจากความผิดปกติในการแบ่งตัวของพลาสมาเซลล์

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ