โพสต์ 6 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 6,496 Views

เสียงแหบ 1

เสียงแหบ 1 

เสียงแหบ คือ ภาวะที่คุณภาพเสียงเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง เช่น ความดังของเสียงลดลง ความถี่ของเสียงลดลง หรือ เสียงพูดหายเป็นช่วงๆในขณะที่พูด

สาเหตุของเสียงแหบมีอยู่ด้วยกันหลายประการ

1. การใช้เสียงผิดวิธี เช่น ตะเบ็ง ตะโกน การเค้นเสียง ดัดเสียง ร้องเพลงนานๆ เชียร์กีฬา การใช้เสียงผิดวิธีนี้เป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดที่ก่อให้เกิดภาวะเสียงแหบ เมื่อมีการพูดนานๆ ตะเบ็ง ตะโกนสายเสียงซึ่งมีหน้าที่ช่วยทำให้เรามีเสียงพูดและสื่อสารได้ก็จะทำงานหนักลมหายใจจะถูกส่งผ่านจากปอดขึ้นมากระแทกที่สายเสียง (ก่อนจะผ่านไปยังช่องปากและออกมาเป็นคำพูด) ซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้สายเสียงเกิดการบอบช้ำ และบวมขึ้นเสียงที่พูดออกมาก็จะเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม และแหบลง

2. ภาวะการอักเสบติดเชื้อของสายเสียงและกล่องเสียง เช่นเชื้อไวรัส (หวัด) เชื้อแบคทีเรียหรือแม้แต่เชื้อวัณโรคก็สามารถทำให้กล่องเสียงอักเสบได้ผู้ป่วยบางรายเป็นหวัดมีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ระคายคอ
ต่อมาเชื้อหวัดลุกลามลงไปยังกล่องเสียง ทำให้เยื่อบุของสายเสียงและกล่องเสียงอักเสบ บวมแดงเสียงพูดก็จะแหบลงได้ บางครั้งผู้ป่วยจะไม่มีอาการของหวัดนำมาก่อนเลยก็ได้อยู่ดีๆเสียงก็แหบลง เมื่อได้รับการตรวจพบว่ากล่องเสียงบวมแดงอักเสบผู้ป่วยบางรายมีวัณโรคปอด ไอเรื้อรัง มีเสมหะออกจากปอดพร้อมๆกับตอนที่ไอเสมหะเหล่านี้มักมีเชื้อวัณโรคปนอยู่ด้วยและมาตกค้างที่กล่องเสียงทำให้เกิดการอักเสบของกล่องเสียงตามมาได้

3. ภาวะการกระทบกระเทือนที่สายเสียงและกล่องเสียง ซึ่งมีทั้งการกระทบกระเทือนจากภายในและภายนอกกล่องเสียง

·     การกระทบกระเทือนจากภายในกล่องเสียง เช่นการไอเรื้อรัง ความดันและแรงลมจากปอดจะกระแทกสายเสียงทำให้บวมช้ำและอาจก่อให้เกิดการอักเสบได้, การใส่ท่อช่วยหายใจตัวท่อช่วยหายใจจะถูกสอดผ่านจากช่องปากหรือช่องจมูกมายังคอหอยผ่านกล่องเสียงและสายเสียงไปยังหลอดลมส่วนต้นตัวท่อช่วยหายใจอาจไปกระแทกหรือมีการกดทับที่สายเสียงก่อให้เกิดภาวะเสียงแหบได้

·     การกระทบกระเทือนจากภายนอกกล่องเสียง เช่นการถูกของแข็งกระแทกที่ลำคอด้านหน้า (ระดับเดียวกับลูกกระเดือกหรือถูกบีบรัดลำคอ ถูกทำร้ายร่างกายระดับลำคอ)สิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดภาวะกล่องเสียงแตก คือ กระดูกของกล่องเสียงแตกหักเยื่อบุภายในกล่องเสียงฉีกขาดเสียหาย อาจพบมีเลือดออก ไอเป็นเลือดมีน้ำลายปนเลือด และหายใจติดขัดหรือหายใจไม่ออกได้

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาหารสำหรับการควบคุมน้ำหนัก

5 มิถุนายน 2556 2.852

เพื่อให้ท่านที่ต้องการลดน้ำหนัก มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก ดังนี้

ที่อับอากาศ....จุดเสี่ยงถึงแก่ชีวิต ที่ไม่ควรมองข้าม

16 กรกฎาคม 2560 7.058

จากเหตุการณ์ที่มีนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พลัดตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสียและคนที่ลงไปช่วยเสียชีวิตด้วย รวมห้ารายนั้น ในประเทศไทยพบรายงานผู้เสียชีวิตและเจ็บป่วยจากการทำงานในที่อับอากาศอยู่เป็นประจำ

การเอ๊กซเรย์ฟัน

27 กันยายน 2556 2.905

ในกรณีที่ทันตแพทย์ ไม่อาจมองเห็นพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟัน หรือรอยผุบริเวณด้านประชิดของฟัน หรือกระดูกรองรับฟันและขากรรไกร ทันตแพทย์จำเป็นต้องใช้ภาพรังสี หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าภาพเอ๊กซเรย์ ซึ่งมี 2 ชนิด คือชนิดที่ถ่ายภาพรังสีในปาก มักจะเป็นฟิล์มเล็กๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ