โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,897 Views

เวียนศีรษะ

เวียนศีรษะ

อาการเวียนศีรษะ คือ ความรู้สึก "หลอน" หรือ "หลอก" ว่าได้มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือของตนเองอาจพบว่าใจเต้นแรง ,เหงื่อออก , คลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

ก่อนอื่นท่านผู้ฟังควรทราบถึงกลไกการทรงตัวของมนุษย์เราว่าเป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการรับรู้ด้วยการเห็น และประสาทสัมผัสซึ่งจะนำข้อมูลทั้งหมดมายังสมองเพื่อให้ร่างกายได้รับรู้ว่าร่างกายของเรากำลังอยู่ในท่าใดและทำให้เรามีการทรงตัวหรือการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆของร่างกายได้อย่างสมดุลย์และกลมกลืน ดังนั้นโรคหรือภาวะใดที่มีต่อหู , สายตา หรือประสาทสัมผัส รวมทั้งประสาทส่วนกลางย่อมทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะทั้งสิ้น

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะที่พบบ่อย คือ โรคของหูชั้นใน , โรคหูน้ำหนวก , โรคหรือความผิดปกติของหูชั้นกลางเนื่องจากหวัด , การได้รับยาหรือสารพิษเช่น การได้รับยาปฏิชีวนะบางชนิดผู้ป่วยบางรายอาจได้รับพิษจากอาหารที่บูดเสียแล้วทำให้เกิดอาการท้องเสีย , คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ เป็นต้น ในกรณีที่เป็นโรคของหูมักจะมีอาการหูอื้อหรือมีเสียงดังในหูร่วมด้วย ผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูง , เบาหวาน และผู้สูงอายุ มักจะมีปัญหาการไหลเวียนของกระแสโลหิตไปยังสมองทำให้มีโอกาสเกิดอาการเวียนศีรษะได้บ่อยอย่างไรก็ตามการวินิจฉัยจะต้องอาศัยประวัติ , การตรวจร่างกายและการตรวจพิเศษ เพื่อการวินิจฉัยโรคแม้สาเหตุของการเวียนศีรษะส่วนใหญ่จะไม่ร้ายแรงแต่ก็มีสาเหตุส่วนน้อยที่อาจบั่นทอนชีวิตได้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและให้การรักษาที่ถูกต้องต่อไป

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยาต้านไวรัสเอดส์

8 สิงหาคม 2556 95.986

ยาต้านไวรัสเอดส์ หรือบางคนเรียกสั้นๆ ว่า "ยาต้าน" ศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่า "เออาร์วี" (ARV) ย่อมาจาก antiretroviral ในปัจจุบันมียาต้านไวรัสเอดส์จำนวนมาก ออกฤทธิ์ยับยั้งการแพร่พันธุ์ทำให้เชื้อไวรัสเอดส์ลดน้อยลงได้

ภาวะผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วไม่หายปวด

3 สิงหาคม 2556 2.729

ภาวะการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วไม่หายปวดหรือเรียกว่า Failed Back Surgery Syndrome เป็นภาวะที่ทำการรักษาได้ยากที่สุดซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยเองมีอาการปวดทรมานรวมทั้งเป็นเรื่องยากสำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษาและยุ่งยากสำหรับแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดรักษาครั้งต่อไป

การปลูกถ่ายอวัยวะ

7 มิถุนายน 2556 13.353

การปลูกถ่ายอวัยวะ (organ transplantation) อาจจะเป็นคำใหม่ที่ท่านจะเคยได้ยินครั้งนี้เป็นครั้งแรก แต่ในอนาคตคนไทยทุกคน หรือทั่วโลกจะต้องรู้จักกันมากยิ่งขึ้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ