โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,107 Views

เมื่อไหร่เราจะสามารถตรวจการได้ยินในเด็กเล็กได้ครับ ภาค II

เมื่อไหร่เราจะสามารถตรวจการได้ยินในเด็กเล็กได้ครับ ภาค II

คราวก่อนเราคุยกันถึงเครื่องมือในการตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กเล็กที่เรียกว่า otoacoustic emissions ไปแล้ว สำหรับวันนี้เราจะคุยกันต่อคือ Program ของการตรวจคัดกรองการได้ยิน (universal new born hearing screening) ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มดำเนินการในโรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

ตามปกติการตรวจคัดกรองการได้ยินด้วยเครื่อง otoacoustic emissions จะทำครั้งแรกเมื่อทารกคลอดใน โรงพยาบาลซึ่งหลักการตรวจก็เพียงแค่ให้ทารกหลับแล้วใส่อุปกรณ์การตรวจเข้าไปในช่องหูเด็ก เครื่องมือดังกล่าวจะอ่านผลออกมาเป็น (ผ่าน) pass หรือ fail (ไม่ผ่าน) โดยใช้เวลาประมาณ 15 -30 วินาที ต่อข้าง ถ้าการตรวจครั้งแรกผ่าน (pass) ผู้ตรวจจะอธิบายถึงผลการตรวจและการติดตามการได้ยินในเด็กให้กับบิดามารดาทราบ (การตรวจผ่านหมายความว่าเซลล์ประสาทในหูชั้นในทำงานเป็นปกติการได้ยินก็น่าจะปกติด้วยแต่ยังต้องติดตามดูพัฒนาการต่อไปเพื่อความมั่นใจ)แต่ถ้าการตรวจครั้งแรกไม่ผ่าน (fail) ผู้ตรวจจะทำการนัดตรวจคัดกรองการได้ยินครั้งต่อไป ตอนฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 คือประมาณ 1 และ 3 เดือน ถ้าตรวจครบ 3 ครั้งแล้วยังไม่ผ่านกุมารแพทย์จะส่งเด็กที่มีปัญหามาตรวจเช็ค การได้ยินระดับก้านสมอง (ABR) เพื่อตรวจหาระดับการได้ยินที่แท้จริงของเด็กต่อไปซึ่งถ้าผิดปกติก็สามารถให้การแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพได้ทันที

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

คิดสิ่งดีๆ ในวันปีใหม่

6 มิถุนายน 2556 1.720

ปีกระต่ายทองกำลังจะผ่านไป ความจริงแล้วควรจะเรียกว่าปีกระต่ายดุเสียมากกว่าเพราะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากมายทั่วโลก หรือแม้แต่ประเทศไทยของเราก็เกิดมหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมาก

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ตอนที่ 3)

7 มิถุนายน 2556 11.345

การออกกำลังกายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเน้นในวัยเด็กและวัยรุ่น การออกกำลังกายทำให้กระดูกและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ มีการเจริญและพัฒนาขึ้นทั้งความยาวและความหนา

การเอาชิ้นเนื้อจากเต้านมไปตรวจ

25 กันยายน 2556 10.696

ในกรณีที่แพทย์ตรวจพบว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นที่เต้านม ซึ่งอาจเป็นไปได้ใน 3 กรณีดังนี้คือ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ