โพสต์ 8 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,099 Views

เนื้องอกในกล่องเสียง

เนื้องอกในกล่องเสียง

เป็นเนื้องอกชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่มะเร็งและเกิดอยู่ภายในกล่องเสียงโดยเฉพาะที่บริเวณสายเสียงเชื่อกันว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสบางชนิดที่ในบริเวณกล่องเสียงเองในผู้ป่วยเด็กนั้นอาจจะติดเชื้อจากตอนคลอดออกจากช่องคลอดของมารดาที่มีเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่ในช่องคลอดได้ซึ่งในขณะคลอดนั้นทารกอาจสำลักเอาน้ำคร่ำหรือเลือดที่มีเชื้อไวรัสนี้ปะปนอยู่ลงไปในคอและกล่องเสียงได้ อาการของเนื้องอกชนิดนี้คือเสียงแหบและถ้าเนื้องอกมีขนาดใหญ่ขึ้นอาจทำให้ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดตันหรือตีบแคบลงทำให้มีอากาศหายใจไม่พอเหนื่อยหอบได้ เมื่อทำการตรวจร่างกายจะพบก้อนเนื้องอกลักษณะคล้ายพวงองุ่น (grape-like) อยู่ภายในกล่องเสียงซึ่งการตรวจด้วยไม้กดลิ้นธรรมดาจะไม่สามารถเห็นได้ถึงกล่องเสียงจำเป็นต้องใช้กระจกที่ใช้เฉพาะในการตรวจกล่องเสียงหรือใช้วิธีการส่องกล้องดูภายในกล่องเสียง

ส่วนการรักษานั้น คือการตัดเอาเนื้องอกออกไป ซึ่งต้องทำภายใต้การดมยาสลบและการผ่าตัดจะดูด้วยกล้องจุลทรรศน์ผลการรักษาพบว่ามักจะกลับมาเป็นซ้ำได้อีก โดยเฉพาะในรายที่เป็นตั้งแต่เด็กมักจะกลับมาเป็นซ้ำได้บ่อยกว่าในรายที่เพิ่งเป็นตอนโต

โรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ในกรณีที่ไม่ได้รับการักษา เนื้องอกจะโตขึ้นเรื่อยๆภาวะเสียงแหบจะเป็นมากขึ้นและก้อนเนื้ออาจอุดตันทางเดินหายใจทำให้เหนื่อยหอบหายใจไม่ออกได้และเนื้องอกอาจลุกลามไปที่หลอดลมและปอดได้ด้วยส่วนโรคแทรกในกรณีที่ได้รับการรักษานั้นก็คือพังผืดหรือแผลเป็นที่อาจเกิดขึ้นได้ภายใน
กล่องเสียง (บริเวณที่เคยได้รับการตัดเนื้องอกออกไป)

ข้อแนะนำสำหรับหญิงตั้งครรภ์ คือควรฝากครรภ์และรับการตรวจเป็นประจำตามที่สูตินารีแพทย์นัดและถ้าแพทย์พบว่ามารดามีหูดบางชนิดอยู่ที่บริเวณอวัยวะภายในแพทย์จะแนะนำให้คลอดด้วยวิธีการผ่าตัดแทนการคลอดตามธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการที่ทารกจะสัมผัสกับหูดเหล่านั้นในขณะคลอด

หมายเหตุ ขณะนี้มียาที่ใช้ฉีดเข้าที่เนื้อเยื่อบริเวณกล่องเสียงเพื่อลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของเนื้องอกชนิดนี้แต่ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาทดลองในต่างประเทศ

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ

17 กุมภาพันธ์ 2557 198.410

อาหารการกินในวัยผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุในที่นี้หมายถึงผู้ที่อยู่ในวัย 60 ปีขึ้นไป ซึ่งในปัจจุบัน เป็นปีที่จะเกษียณอายุของทางราชการ แต่ในอนาคตจะมีคนอายุ 60 ปี แต่ยังแข็งแรงทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ความคิดความอ่าน การตัดสินใจยังดีอยู่

โรคไตในผู้ป่วย SLE

22 สิงหาคม 2556 12.347

โรคไตในผู้ป่วย SLE มี ความหลากหลายมาก ทั้งในด้านกลไกการเกิดโรค ลักษณะอาการและการดำเนินโรค รวมทั้งการตอบสนองต่อการรักษา โรคในเด็กและในผู้ใหญ่ ไม่มีความแตกต่างกันมากนัก ดังนั้น ผลการศึกษาในผู้ใหญ่จึงใช้ในเด็กได้เช่นกัน

คิดสิ่งดีๆ ในวันปีใหม่

6 มิถุนายน 2556 1.687

ปีกระต่ายทองกำลังจะผ่านไป ความจริงแล้วควรจะเรียกว่าปีกระต่ายดุเสียมากกว่าเพราะเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงมากมายทั่วโลก หรือแม้แต่ประเทศไทยของเราก็เกิดมหาอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมาก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ