โพสต์ 10 เม.ย. 62 ปรับปรุง 4 พ.ค. 62 894 Views

อ่านต่อ VS ไปนอน

ตอนนี้ดึกแล้ว การสอบจะเริ่มในไม่กี่ชั่วโมง
คุณทั้งอ่าน และทบทวนบทเรียนมาหลายวัน 

แต่ยังรู้สึกว่าไม่พร้อมกับสักอย่างเลย ทำยังไงดีล่ะ?
คุณอาจจะดื่มกาแฟอีกสักแก้ว และใช้เวลาอีก 2-3 ชม.
นั่งเพ่งกับตำราเพื่อท่องจำสูตรแต่เชื่อหรือไม่ว่าจะเป็นการดีกว่า
หากคุณวางมือจากหนังสือแล้วไปนอน 

การนอนกินเวลาไป 1/3 ของชีวิตเรา แต่น่าตกใจ
ที่หลายๆคนไม่ให้ความสำคัญกับการนอน
ซึ่งบ่อยครั้งเป็นผลมาจากความเข้าใจผิด

ผู้คนมักคิดว่าการนอนเป็นการพักผ่อน
หลังจากการทำงานทุกอย่างเสร็จ

การนอนทำหน้าที่สำคัญมากในการรักษาสมดุล
และควบควบคุมระบบการทำงานที่สำคัญต่อร่างกาย

จากการศึกษาในปี 1885, Hermann Ebbinghaus
แสดงให้เห็นว่า คนเราจะแทบจะลืมสิ่งที่เพิ่งจะเรียนรู้
ใหม่เร็วมากๆ ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า Forgetting curve

แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วยการจดจำ
ซึ่งการนอนหลับอย่างเพียงพอ เป็นกุญแจสำคัญ

ในระยะหลับลึก (slow-wave sleep) 
ข้อมูลในหน่วยความจำชั่วคราวจะถูกกระตุ้น
และส่งไปยังหน่วยเก็บความจำระยะยาว
.
จะเป็นการดีกว่า หากคุณเก็บหนังสือ แล้วไปนอน
จะเห็นได้ว่าการนอนไม่พอนอกจากจะส่งผลเสียต่อสุขภาพ 
ยังส่งผลต่อการเรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกด้วย 
.
ดังนั้น นอนหลับให้เพียงพอ และตื่นมารับความสดใส
ในตอนเช้า จะช่วยให้คุณพร้อมกับการสอบครับ

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สเต็มเซลล์เปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้อย่างไร

7 มิถุนายน 2556 3.958

สเต็มเซลล์ หรือเซลล์ต้นกำเนิด เป็นเซลล์ที่ไม่ได้ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง แต่สามารถเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงได้ลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของสเต็มเซล

การออกกำลังกายในฤดูร้อน

18 กุมภาพันธ์ 2557 7.520

ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการพูดถึงการทำลายสิ่งแวดล้อม/ การปลูกป่า/ การใช้ชีวิตประจำวันที่มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา/ มีการกล่าวถึงอุณหภูมิของโลกที่นับวันแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ

การฝึกกำลังกล้ามเนื้อโดยฟรีเวทหรือเครื่องยกน้ำหนัก

17 กุมภาพันธ์ 2557 3.263

การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ จะใช้หลักการฝึกเกินเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น โดยใช้น้ำหนักหรือแรงต้านเกินความสามารถของกล้ามเนื้อ การพัฒนากล้ามเนื้อโดยใช้หลักการนี้ จะเพิ่มขนาดของใยกล้ามเนื้อ โดยมีขนาดใหญ่ขึ้น โดยต้องทำติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ