โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,435 Views

อีเอ็มบอล คืออะไร มีความสามารถพิเศษอย่างไร โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

อีเอ็มบอล คืออะไร มีความสามารถพิเศษอย่างไร โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

อีเอ็มบอล คือลูกบอลที่ผสมจุลินทรีย์ หรือเรียกสั้นๆว่า “ลูกบอลจุลินทรีย์” คำว่า E.M. ย่อมาจาก Effective Microorganisms มีชื่อภาษาญี่ปุ่นว่า “ดังโงะ” หมายถึงกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ คิดค้นโดยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ เทรูโอะ ฮิหงะ (Teruo Higa) มหาวิทยาลัยริวกิว โอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น :ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องส้ม แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาโรคระบาดในสวนส้มได้ จึงได้เริ่มการค้นคว้าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 และในปี พ.ศ. 2525 ได้ค้นพบเทคนิคการใช้ E.M.โดยใช้ “กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ” ซึ่งรวมเอาจุลินทรีย์ 80 สายพันธุ์ จาก 5 ตระกูล ประกอบด้วย จุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลคติก จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และ ยีสต์ มีทั้งจุลินทรีย์ที่ต้องการอากาศในการอยู่รอด และ จุลินทรีย์ที่ไม่ต้องใช้อากาศในการอยู่รอด มีปริมาณจุลินทรีย์ที่เหมาะสมจึงไม่ทำให้เกิดโรคในคน
 
 
 
  EM ถูกผลิตขึ้นมาในรูปของเหลว สีน้ำตาล บรรจุอยู่ในภาชนะทึบแสง เช่น ถังน้ำ แกลลอน และเนื่องจากจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องเก็บไว้ในที่ร่ม อุณหภูมิปกติ ไม่ร้อนจัดหรือเย็นจัด หากไม่ได้เปิดใช้จะเก็บได้นาน 1 ปี หากเปิดใช้แล้วให้รีบปิดและเก็บไว้ได้นาน
 6 เดือน
 
ความสามารถพิเศษของ “อีเอ็มบอล”
 
1. ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำ จากคุณสมบัติของจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
2. ช่วยดักจับไขมันตามท่อระบายน้ำเสีย
3. ช่วยดับกลิ่นเน่าเหม็นที่เกิดจากจุลินทรีย์ในน้ำเน่า
4. ช่วยป้องกันและรักษาโรคในบ่อปลาได้ถ้าใช้เป็นประจำ
5. ช่วยบำบัดน้ำหนืดในบ่อกุ้งได้
6. เมื่อนำมาผสมกับการหมักเศษอาหาร จะทำให้การย่อยสลายเศษอาหารดีขึ้นและช่วยลดกลิ่นได้
7. ช่วยฟื้นฟูนาข้าวทำให้ได้ผลิตผลดีขึ้น
 
ที่มา : ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ASTHMA

27 สิงหาคม 2556 4.920

ASTHMA At the end of the last year, you may have heard the sad news of the Thai star “Off - Apichat Paupimon”, who died from asthma – a condition he had since he was young. The comedian “Dee-dokmadun”, is now also suffering from asthma in the ICU.

พัฒนาการการดื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีในประเทศไทย

19 พฤศจิกายน 2556 4.758

โรคติดเชื้อเอชไอวีเป็นโรคเรื้อรังที่ยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด ผู้ติดเชื้อต้องได้รับยาต้านไวรัสอย่างสม่ำเสมอไปตลอดชีวิต เพื่อควบคุมระดับไวรัสในร่างกายให้อยู่ในระดับต่ำ

โรคเหงื่อเลือด

24 กันยายน 2556 4.868

โรคเหงื่อเลือด กรณี ผู้ป่วยน้องแสตมป์ อายุ 11 ปี ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าป่วยเป็นโรคประหลาด มีเลือดไหลออกมาทางตา จมูก และปาก นานกว่า 2 ปีแล้ว โดยก่อนที่จะมีอาการ พบว่ผู้ป่วยปวดศีรษะอย่างรุนแรง และทุกวันนี้อาการก็ยังกำเริบ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ