โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,864 Views

อาการปวด / เจ็บข้อศอกของโปรช้าง “ธงชัย ใจดี” (ตอนที่ 2)

อาการปวด / เจ็บข้อศอกของโปรช้าง “ธงชัย ใจดี” (ตอนที่ 2)

          สัปดาห์ที่แล้ว เราได้พยายามวิเคราะห์โรคที่เป็นสาเหตุของการปวด / เจ็บข้อศอกของโปรช้าง “ธงชัย ใจดี” ว่าน่าจะเป็นเอ็นข้อศอกอักเสบ จนกระทั่งทำให้ไม่สามารถแข่งขันกอล์ฟเดอะมาสเตอร์ต่อไปได้ในรอบที่ 2 และขอสละสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเลย โดยผมไม่มีข้อมูลแน่ชัดว่าเป็นด้านนอก หรือด้านในข้อศอกกันแน่ที่เป็นต้นเหตุ แต่หลักการในการรักษาหรือการป้องกันจะคล้ายๆ กัน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวด / เจ็บข้อศอก

ผมมีความเชื่อว่าอาการปวด / เจ็บข้อศอกของโปรช้าง “ธงชัย ใจดี” ในครั้งนี้น่าจะเกิดจากเอ็นของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่กระดกข้อมือขึ้น โดยเอ็นนี้จะไปเกาะตรงปุ่มกระดูกด้านนอกของข้อศอก (Lateral Epicondyle of Humerus) เกิดการอักเสบขึ้นหรืออาจมีการฉีกขาดบางส่วนของเอ็นจึงทำให้เกิดความเจ็บปวด ขึ้นทุกครั้งที่มีการใช้งานของแขนหรือข้อมือ ซึ่งในตำแหน่งนี้ โรคที่เป็นเราเรียกว่า “ข้อศอกของนักเทนนิสหรือ Tennis Elbow”

หากเป็นปุ่มกระดูกด้านในของข้อศอก (Medial Epicondyle of Humerus) จะเป็นการอักเสบของเอ็นของกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่ขยับข้อมือลง โรคที่เป็นเราเรียกว่า “ข้อศอกของนักกอล์ฟหรือ Golfer Elbow”

การรักษา

 - การรักษาเบื้องต้น ทุกครั้งที่มีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวดส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายขณะที่กำลัง เล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย เราพบว่าส่วนใหญ่จะมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นกับเอ็นหรือกล้ามเนื้อบริเวณที่มี อาการเจ็บตรงตำแหน่งนั้น ถ้ามีการเจ็บมากหรือปวดมาก บางครั้งจะมีการบวมเกิดขึ้นด้วย ซึ่งในทางการแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา เราเชื่อว่าอาจมีการฉีกขาดของเอ็นหรือกล้ามเนื้อบางส่วน เมื่อมีการฉีกขาดก็จะมีเลือดออกจากการฉีกขาดของเส้นเลือดเล็กๆที่เข้าไป เลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆ ดังนั้นการรักษาเบื้องต้นจึงใช้หลักการของ R.I.C.E. ดังนี้

                   R หรือ Rest หมายถึง การหยุดพัก / หยุดเล่นกีฬาหรือการออกกำลังกายที่ก่อให้เกิดอาการ ซึ่งก็คือการหยุดใช้งานของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะส่วนนั้นๆ ที่จะไปมีผลทำให้เกิดการเจ็บปวดมากขึ้น ซึ่งในรายของโปรช้างก็คือ การขอออกจากการแข่งขัน เพราะหากแข่งต่อไปก็จะทำให้มีอาการมากขึ้น (อาจปวด บวม หรือเลือดออกในกล้ามเนื้อมีปริมาณที่มากขึ้น) ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีการเป็นครั้งแรกมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะหยุดเล่น ทันที ผมไม่มีข้อมูลว่าโปรช้างเริ่มมีอาการปวดข้อศอกตั้งแต่หลุมใด แต่คนส่วนใหญ่ก็จะพยายามเล่นต่อไปสักระยะหนึ่งจนเจ้าตัวรู้ว่าไม่ไหวแล้ว หรือเห็นว่าไม่มีประโยชน์ที่จะเล่นต่อไป เพราะเล่นก็ไม่ได้ดี แถมยังปวดทุกครั้งที่ใช้มือหรือข้อศอกด้วย

                    การหยุดใช้งานอีกวิธี หนึ่งคือ การใช้ผ้าสามเหลี่ยมคล้องคอแบบลูกเสือ โดยงอข้อศอกข้างที่เจ็บใช้ผ้าประคองแขนเอาไว้ โดยเอาชายผ้าสามเหลี่ยมไปคล้องคอเอาไว้ ข้อศอก และข้อมือของแขนข้างที่เจ็บข้อศอกก็จะได้หยุดการใช้งาน เมื่อมีการหยุดใช้งาน ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นก็จะน้อยลง

                     นอกจากนี้ใน บางรายที่เคยมีอาการเจ็บปวดในลักษณะเดียวกันนี้มาก่อน นักกีฬาบางท่านเคยไปพบแพทย์มาแล้ว ท่านอาจจะมีอุปกรณ์สำหรับรัดรอบๆ แขนบริเวณต่ำกว่าข้อศอก (จุดที่มีอาการ) เพื่อลดแรงดึงในกล้ามเนื้อหรือเอ็นที่จะไปมีผลต่อการเจ็บปวดของข้อศอกลงได้ ดังที่ผมได้กล่าวไว้ในบทความสัปดาห์ที่แล้วว่า เวลากล้ามเนื้อทำงานจะมีการหดตัวของกล้ามเนื้อ มีแรงขึ้นในกล้ามเนื้อและเอ็นนั้นๆ โดยตลอดเส้นทาง ดังนั้น หากเราเอาอุปกรณ์ หรือผ้ายืดมารัดตรงบริเวณแขนในตำแหน่งที่ต่ำกว่าข้อศอกจุดที่เจ็บ เวลาเราใช้งานแขนหรือข้อมือข้างนั้นๆ แรงที่จะเกิดขึ้นในกล้ามเนื้อขณะกล้ามเนื้อหดตัวทำงาน ก็จะไปไม่ถึงจุดที่มีอาการเจ็บ ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ท่านสามารถเล่นกีฬานั้นๆ ต่อไปได้ เพราะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจะลดน้อยลง

  •  

  •            I หรือ Ice หมายถึง การใช้ความเย็นหรือการใช้น้ำแข็งประคบลงไปบริเวณที่มีอาการปวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเจ็บปวดลง และความเย็นจะช่วยทำให้หลอดเลือดมีการหดตัว ซึ่งจะมีผลทำให้มีเลือดออกจากหลอดเลือดซึ่งอาจมีการฉีกขาดในบริเวณกล้าม เนื้อส่วนนั้นๆ ลดน้อยลง เมื่อมีเลือดออกน้อยลง ร่างกายก็จะใช้เวลาในการดูดซึมกลับน้อยลง อาการบวมที่จะเกิดขึ้นก็จะน้อยลง การรักษาจึงใช้เวลาน้อยลงไปด้วย
  •            
  •            C หรือ Compression หมายถึง การหาผ้ายืด (Elastic Bandage) มาพันรอบๆบริเวณข้อศอก เพื่อลดความเจ็บปวด เพราะมีความกระชับขึ้นจากแรงของผ้ายืดที่รัดไปบริเวณรอบๆ ข้อศอก และก็จะช่วยไม่ให้มีการบวมมากขึ้น หากการบวมนั้นๆ จะเกิดจากการมีเลือดออกจากกล้ามเนื้อบริเวณข้อศอกนั้นๆ
  •  
  •             E หรือ Evaluation หมายถึง การยกแขนหรือข้อศอกให้สูงกว่าลำตัว ซึ่งในกรณีมีอาการที่บริเวณข้อศอก การทำเช่นนี้ได้ก็ต้องนอนลง และจัดท่าให้มือสูงกว่าแขน แขนสูงกว่าข้อศอก และข้อศอกอยู่สูงกว่าข้อไหล่ ซึ่งส่วนใหญ่จะแนะนำให้เอาหมอนหนุนศรีษะมาวางข้างๆ ลำตัว แล้วจัดแขนให้อยู่ในท่าดังกล่าวข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท่าเช่นนี้ คือ การที่จะให้มีการไหลเวียนของเลือดดำกลับสู่ส่วนกลาง (คือหัวใจ) ได้ดีขึ้น โดยอาศัยหลักการของกาลักน้ำ (ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ)
    

   การทำเช่นนี้ จะทำให้การไหลเวียนของเลือดมีความใกล้เคียงปกติมากที่สุด เพราะเมื่อมีการฉีกขาดของหลอดเลือดดำตรงส่วนข้อศอกหรือแขน เส้นทางที่เลือดดำจะไหลกลับสู่หัวใจจะลดน้อยลงไป ก็จะมีผลทำให้แขนหรือมือบวมจากการคับคั่งของเลือดดำที่ไหลกลับไม่สะดวก

 1.  - การรักษาขั้นต่อไป แพทย์ผู้รักษาอาจให้ยาลดบวม ลดการอักเสบ หรือยาแก้ปวด ตลอดจนยาทานวดเฉพาะที่ เพื่อช่วยให้การหายไวขึ้น ในขั้นตอนนี้แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (PM & R หรือ Physical Medicine and Rehabilitation) และนักกายภาพบำบัด (Physiotherapist) อาจเข้ามาสนับสนุนการรักษาให้หายได้ไวขึ้น โดยจะมีการพิจารณาใช้อุปกรณ์ และวิธีการทางด้านกายภาพบำบัดมาเสริม เช่น การใช้เครื่องอุลตร้าซาวด์ การใช้ประคบร้อนเย็น การยืดกล้ามเนื้อ ตลอดจนการทำให้การใช้ข้อศอกกลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด
 2.  - การป้องกัน ในทางการแพทย์เวชศาสตร์การกีฬา เราเชื่อกันว่ากล้ามเนื้อและเอ็นที่ใช้งานในขณะเล่นกีฬา หากมีการเตรียมการเพื่อให้กล้ามเนื้อนั้นๆมีความแข็งแรง กล้ามเนื้อและเอ็นที่ไปยึดเกาะตามกระดูกส่วนต่างๆ มีความยืดหยุ่นที่ดี ด้วยการทำการวอร์มอัพ (Warm Up) และการยืด (Stretching) ให้ถูกวิธีและในช่วงเวลาที่เหมาะสม จะมีส่วนในการป้องกันการบาดเจ็บหรือการฉีกขาดดังกล่าวข้างต้นได้

นอกจากนี้การยืด (Stretching Exercise) เฉพาะส่วนของกล้ามเนื้อ และเอ็นที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดเจ็บที่ข้อศอก ในระหว่างเวลาที่ไม่ได้เตรียมไปเล่นกีฬา เช่น ในระหว่างไปทำงานหรืออยู่เฉยๆ ก็ตาม ก็จะมีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อ และเอ็นนั้นๆ มีความยืดหยุ่นที่ดี สามารถป้องกันการบาดเจ็บได้ ตัวอย่างเช่น การยืดเอ็น และกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องกับข้อศอกนักเทนนิส (Tennis Elbow) ให้ท่านเหยียดแขนตรง เกร็งกล้ามเนื้อแขนเพื่อทำให้ข้อมือกระดกลง และเอียงออกนอกลำตัว ท่านจะรู้สึกตึงๆ บริเวณปุ่มข้อศอกด้านนอก โดยทำท่าดังกล่าวค้างเอาไว้ 30-60 วินาที แล้วพัก ทำเช่นนี้บ่อยๆ ก็จะมีส่วนในการป้องกันโรคนี้ได้

   สำหรับรายละเอียดในการรักษาและป้องกัน ท่านอาจสอบถามจากแพทย์ออร์โธปิดิกส์ (กระดูกและข้อ) ใกล้ๆ บ้านของท่าน เพราะอาจต้องทำความเข้าใจกับท่าบริหารหรือข้อสงสัยอื่นๆ ที่ท่านอาจจะมี สวัสดีครับ

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

52 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคมีเนีย

28 สิงหาคม 2556 4.340

อาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นอาการที่พบบ่อยมักพบร่วมกับอาการคลื่นไส้อาเจียน เหงื่อออกเกิดขึ้นในทันทีทันใด ระยะเวลาอาจจะอยู่นานกว่า 20 นาทีถึง 2-3 ชั่วโมงอาการดังกล่าวมักเป็นรุนแรงแต่ไม่ทำให้หมดสติหรือเป็นอัมพาตเมื่อหายเวียนศีรษะผู้ป่วยจะรู้สึกเหมือนเป็นปกติ

7 ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ครรภ์เป็นพิษ”

18 มีนาคม 2556 4.225

เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา หลายๆ ท่านคงจะได้อ่านข่าวกันแล้ว เกี่ยวกับนักร้องเพลงลูกทุ่งชื่อดังรายหนึ่ง มีภาวะครรภ์เป็นพิษอย่างรุนแรง ช๊อกหมดสติ ต้องคลอดก่อนกำหนด รวมถึงมีภาวะเลือดออกในสมอง จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดสมอง ต้องติดตามอาการกันวันต่อวัน

Citalopram

6 มิถุนายน 2556 3.052

Citalopram ชื่อการค้าคือ Celexa จัดเป็นยาในกลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) ในรูปแบบยาเม็ดมี 3 ขนาด 10, 20, 40 mg

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ