โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 16,843 Views

อาการปวดแขนจากกล้ามเนื้อคอ หนีบเส้นประสาท

อาการปวดแขนจากกล้ามเนื้อคอ หนีบเส้นประสาท

อาการปวดแขนที่ร้าวจากบริเวณคอไปไหล่ และไปปลายแขนนั้น โรคที่พบบ่อย คือ การกดทับเส้นประสาทที่บริเวณคออย่างไรก็ตามอาการปวดแขนที่ร้าวมาตามเส้นประสาทที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันยังสามารถเกิดจากกล้ามเนื้อคอหนีบทับเส้นประสาทได้กล้ามเนื้อที่พบบ่อยว่ามีการหนีบเส้นประสาทและทำให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงร้าวลงไปถึงปลายแขนได้ คือ กล้ามเนื้อ (Scalene) ดังนั้นจึงมีโรคอีกโรคหนึ่งที่เราควรนึกถึงว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดร้าวไปตามแขนได้คือโรคกล้ามเนื้อ Scalene บีบเส้นประสาทหรือ (Anterior Scalene Syndrome) อาการปวดอาจจะมีอาการรุนแรง จนกระทั่งผู้ป่วยจำเป็นต้องประคองแขนเอาไว้นิ่งๆ ผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งบางรายปวดมากจนร้องไห้สาเหตุที่กล้ามเนื้อ Scalene บีบทับเส้นประสาทนั้นเชื่อว่าเกิดจากการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะจากการอยู่ใน Position หรื่อท่าทางที่ผิดปกติระยะเวลานานๆ การขาดการออกกำลังกาย ความเครียดผู้ป่วยบางรายมีประวัติ ว่านอนสัปหงก หรือฟุบไปกับโต๊ะหลายรายมีประวัติการใช้คอมพิวเตอร์ระยะเวลานานๆ บางรายนั่งหลับบนรถทัวร์เป็นต้น ทำให้เกิดอาการปวดร้าวตามแขน ในเวลาต่อมาปัญหาของการปวดร้าวตามแขนที่เกิดจากกล้ามเนื้อคอหนีบเส้นประสาท ที่เกิดจากการวินิจฉัยเนื่องจากมีอาการคล้ายกับการกดทับเส้นประสาทบริเวณกระดูกคอเป็นอย่างมากบางครั้งผู้ป่วยมีพยาธิสภาพ เช่น โรคหมอนรองกระดูกที่คออยู่แล้วจึงมักถูกวินิจฉัยเป็นเรื่องของกระดูกคอทับเส้นประสาท เป็นต้น

แพทย์ที่ทำหน้าที่ในการรักษาโรคกล้ามเนื้อคอหนีบเส้นประสาท คือแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีวิธีการรักษาที่ปลอดภัยและไม่ใช่การผ่าตัดอาทิเช่น การทำให้กล้ามเนื้อคอผ่อนคลาย โดยการใช้กายภาพบำบัดหรือการฉีดยาเข้าที่กล้ามเนื้อที่เป็นปัญหา เช่น การทำ (Trigger point injection) หรือการฉีดยาที่กล้ามเนื้อ Scalene การปวดแขนจากกล้ามเนื้อคอหนีบเส้นประสาทนี้มักจะหายได้หากได้รับการรักษาที่ถูกต้องและได้รับคำแนะนำในการใช้งานศีรษะและลำคอที่ถูกต้องเพื่อที่จะไม่ได้กลับมาเป็นอีกสิ่งที่สำคัญสำหรับการวินิจฉัยอาการปวดแขนจากกล้ามเนื้อนี้ คือต้องวินิจฉัยให้ได้ก่อนการผ่าตัดหากผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดกระดูกคอมาแล้ว และไม่หายปวดผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการจากโรคกล้ามเนื้อคอหนีบเส้นประสาทนี้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ ผู้ป่วยที่มีอาการปวดร้าวไปตามแขนก่อนที่ได้รับการผ่าตัด ควรจะได้รับการวินิจฉัยแยกโรคของกล้ามเนื้อบริเวณไหล่ และคอที่อาจจะหนีบทับเส้นประสาทนี้ออกไปเพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่าการผ่าตัดแล้วไม่หายปวดเกิดขึ้นการรักษาแบบองค์รวมของศัลยแพทย์ และแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูร่วมกันจะทำให้ลดอุบัติการผ่าตัดโดยไม่จำเป็นและสามารถรักษาอาการปวดแขนของเส้นประสาทนี้ได้โดยไม่ต้องผ่าตัดมากขึ้น

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

น้ำดี (bile)

2 สิงหาคม 2556 24.074

น้ำดี (bile) เป็นสารสำคัญที่สร้างมาจากตับ ซึ่ง ในคนจะสร้างประมาณวันละ 600 ซีซี เมื่อแรกสร้างจะมีน้ำอยู่ถึงร้อยละ 97 แล้วจะถูกเก็บไว้ที่ถุงน้ำดี

ตกเลือดหลังคลอด

17 กุมภาพันธ์ 2557 3.460

สาเหตุการตาย หนึ่งในสามสาเหตุใหญ่คือการตกเลือดหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอดเกิดจากการที่มดลูกหดรัดตัวไม่ดีพอ ทำให้เส้นเลือดที่พื้นผิวรกเกาะเปิดออก เลือดจะไหลออกมาอย่างมาก ถ้าคนไข้สูญเสียเลือดฉับพลันทันที

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ