โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,093 Views

อาการปวดหลังเรื้อรังที่เกิดจากโรคข้ออักเสบต่างๆ

อาการปวดหลังเรื้อรังที่เกิดจากโรคข้ออักเสบต่างๆ

โรคข้ออักเสบ อาทิเช่น โรครูมาตอยด์ (Rheumatoid) โรคเก๊าต์ (Gout) โรคข้อสันหลังอักเสบแบบยึดติด (AnkylosingSpondilitis) และโรคข้ออักเสบอื่นๆ สามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังได้อาการของผู้ป่วยกลุ่มนี้มักจะแยกยากจากอาการปวดหลังเรื้อรังที่เกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นๆ

อย่างไรก็ตามการตรวจวินิจฉัย ซักประวัติโดยแพทย์ผู้ชำนาญ และการเจาะเลือด เพื่อหาค่าโปรตีนในเลือดที่เกี่ยวข้องกับการปวดหลังเรื้อรังจากข้ออักเสบต่างๆเหล่านั้นจะช่วยในการวินิจฉัยได้ผู้ป่วยที่เป็นโรคข้ออักเสบจากโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรค (AnkylosingSpondilitis) หรือโรครูมาตอยด์ (Rheumatoid) มักจะตอบสนองดีต่อการรักษาโดยการทานยาลดการอักเสบโรคข้อ อย่างไรก็ตามเนื่องจากโรคข้ออักเสบที่เป็นอยู่มักจะเรื้อรังและมีระยะเวลาในการรักษาเป็นเวลานานการรักษาโดยการรับประทานยาเป็นเวลานานนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับคำแนะนำและควบคุมโดยใกล้ชิดจาก อายุรแพทย์โรคข้อซึ่งจำเป็นจะต้องมีการปรับขนาดยาโดยตลอดโรคข้ออักเสบบางโรคมีวิวัฒนาการในการรักษาใหม่ๆ เกิดขึ้นมาก ในปัจจุบันอาทิเช่น โรคข้ออักเสบที่เกิดจากโรคข้ออักเสบแบบยึดติด (AnkylosingSpondilitis) ปัจจุบันสามารถรักษาได้ด้วยการฉีดยาต้านการอักเสบบางประเทภซึ่งได้ผลดีกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังเรื้อรังที่เกิดจากข้ออักเสบต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วนั้น สามารถมารักษาได้ที่ศูนย์รักษากระดูกสันหลังครบวงจรรพ.กรุงเทพ เนื่องจากทางศูนย์มีแพทย์เฉพาะทางด้านข้ออักเสบ อายุรกรรมให้การตรวจวินิจฉัยอยู่เป็นประจำทุกวัน

โรคข้ออักเสบเรื้อรังต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรถูกปล่อยทิ้งไว้ เนื่องจากอาจเป็นต้นเหตุของความพิการ หรือความผิดปกติของกระดูกสันหลังในอนาคตได้และควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

ขอขอบคุณ

Author

นาวาอากาศเอก นพ. ทายาท บูรณกาล

ผู้อำนวยการศูนย์กระดูกสันหลังครบวงจร รพ.กรุงเทพ

19 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการปวด / เจ็บข้อศอกของโปรช้าง “ธงชัย ใจดี” (ตอนที่ 2)

17 กุมภาพันธ์ 2557 4.850

สัปดาห์ที่แล้ว เราได้พยายามวิเคราะห์โรคที่เป็นสาเหตุของการปวด / เจ็บข้อศอกของโปรช้าง “ธงชัย ใจดี” ว่าน่าจะเป็นเอ็นข้อศอกอักเสบ จนกระทั่งทำให้ไม่สามารถแข่งขันกอล์ฟเดอะมาสเตอร์ต่อไปได้ในรอบที่ 2 และขอสละสิทธิ์ออกจากการแข่งขันเลย

ชะลออายุด้วยอาหาร

6 มิถุนายน 2556 4.676

เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น คงไม่มีใครสามารถหยุดยั้งความชราไว้ได้ แต่วิธีที่จะช่วยชะลออายุได้ก็คือ การเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตนเองให้ดีที่สุด

9 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง (NCDs)

18 มิถุนายน 2557 8.986

กลุ่มโรคเรื้อรัง (NCDs) ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง และโรคเบาหวาน นับเป็นนักฆ่าชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่คร่าชีวิตเกือบ 8 ล้านคนในแต่ละปี และหนึ่งในสามเกิดขึ้นในวัยอายุก่อน 60 ปี

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ