โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,580 Views

อันตรายจากเสียงต่อหู

อันตรายจากเสียงต่อหู

เสียงที่ดังเกินไปจะมีผลต่อการได้ยิน 2 ลักษณะ คือ

1.  หูตึงชั่วคราว มักเกิดภายหลังจากที่ไปได้ยินเสียงดัง ๆ ในช่วงไม่นานนัก เช่น หลังเทศกาลตรุษจีนที่มีการจุดประทัดกันและ

2.  หูตึงหรือประสาทหูเสื่อมแบบถาวรมักพบในพวกที่ได้รับเสียงดังติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ เช่นพวกที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลา

เสียงที่ดังนี้นอกจากจะมีผลต่อการได้ยินแล้วยังมีผลต่อร่างกายและตัวเราอีกหลายด้าน เช่น อาจรบกวนการนอกเสียงที่ดังยังรบกวนประสิทธิภาพในการทำงาน รบกวนการสื่อสารติดต่อทำให้อารมณ์ตึงเครียด หงุดหงิดและอารมณ์เสียได้ง่ายบางรายมีผลต่อร่างกายทำให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคความดันโลหิตสูงและโรคคอพอกเป็นพิษเป็นต้น

ในภาวะปัจจุบันนี้ทุกคนควรช่วยกันรณรงค์เพื่อลดมลภาวะจากเสียงด้วยการช่วยกันทั้งในระดับส่วนบุคคลและในระดับสังคมสำหรับแนวทางการลดความดังของเสียงที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม เช่นการดูแลรักษารถยนต์มอเตอร์ไซค์ให้อยู่ในสภาพดีไม่ติดท่อไอเสียชนิดที่มีเสียงดังรบกวน ดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ของตนให้อยู่ในสภาพดีไม่หลวมคลอนก็จะช่วยลดความดังของเสียงขณะใช้งานลงได้บ้างในระดับโรงงานท่านที่เป็นเจ้าของก็ควรที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในเรื่องมาตรการการควบคุมเสียงผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในที่ที่มีเสียงดังก็ควรใช้เครื่องป้องกันเสียงเป็นต้น โปรดระลึกไว้เสมอว่าประสาทหูที่เสื่อมจากการได้ยินนั้น เป็นการเสื่อมที่ถาวรไม่สามารถแก้ไขให้กลับคืนดีดังเดิมได้จึงควรที่จะเอาใจใส่ระมัดระวังป้องกันไว้เป็นดีที่สุด

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการไอ

8 มีนาคม 2556 2.821

อาการไอเป็นปฏิกิริยาป้องกันตนเองตามธรรมชาติของร่างกาย ถือเป็นกลไกการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งผิดปกติในทางเดินหายใจอย่างหนึ่ง และการไอเป็นกลไกป้องกันที่สำคัญของร่างกายในการกำจัดเชื้อโรค เสมหะหรือสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ

อาการปวดหลังเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ

3 สิงหาคม 2556 3.203

ความเครียดทางด้านจิตใจ เป็นสาเหตุที่สำคัญประการนึงของอาการปวดหลัง โดยเฉพาะอาการปวดหลังเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุพบว่าในผู้ป่วยที่ต้องทำงานเครียดอยู่กับภาระงานบนโต๊ะหรือผู้ที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศหรือที่เรียกว่า Office Syndrome นั้นทำให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรัง

การบาดเจ็บในนักกีฬาฟุตบอล

17 กุมภาพันธ์ 2557 6.186

บทความวันนี้ผมมีข้อมูลการบาดจ็บของนักฟุตบอลชายในวัยต่างๆ กัน และในระดับฝีเท้าต่างๆ กัน ที่ได้รวบรวมไว้ในหนังสือวิชาการด้านเวชศาสตร์ฟุตบอลของฟีฟ่าเอาไว้โดยเปรียบเทียบชั่วโมงการฝึกซ้อมและการแข่งขันไว้ด้วย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ