โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 6 มี.ค. 57 3,190 Views

ออกกำลังกายแบบแอโรบิคคืออะไร?

ออกกำลังกายแบบแอโรบิคคืออะไร?

หลายท่านอาจได้ยินคำๆ นี้บ่อยมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน ซึ่งการออกำลังกายถือเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคนที่เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของตนเอง

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค เป็นคำศัพท์ที่ใช้กันในสาขาวิชาสรีระวิทยาการออกกำลังกาย ซึ่งหมายถึงการออกกำลังกายที่อาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อ ติดต่อกันเป็นวงรอบอย่างสม่ำเสมอ โดยกล้ามเนื้อสามารถที่จะหดตัวซ้ำติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยที่กล้ามเนื้อจะต้องได้รับอ๊อกซิเจนจากเลือดที่ไหลเวียนมาเลี้ยงอย่างเพียงพอตลอดเวลา

การออกกำลังกายแบบแอโรบิคที่ท่านสามารถกระทำได้ เช่น การเดิน การวิ่ง ว่ายน้ำ ขี่จักรยาน กระโดดเชือก รวมทั้งการเต้นแอโรบิคตามเสียงเพลงที่ให้ความสนุกสนานไปพร้อมกันด้วย เป็นต้น สำหรับประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคมีดังต่อไปนี้ คือ

- ช่วยให้เกิดความอดทนแก่กล้ามเนื้อหัวใจ
- ช่วยให้ระบบการหายใจทำงานได้เต็มที่มากขึ้น
- ช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือด
- ช่วยให้กล้ามเนื้อและกระดูกมีความแข็งแรงมากขึ้น

ท่านมองเห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิคแล้วใช่ไหมคะ ท่านควรตัดสินใจเลือกวิธีที่ท่านชอบ และหากท่านเริ่มได้เร็วเท่าใด ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเร็วเท่านั้น แต่ว่าท่านต้องอย่าลืมยืดเส้นยืดสายวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ สำหรับระยะเวลาที่แนะนำคือ ในหนึ่งสัปดาห์ออกกำลังกาย 3-4 ครั้ง และครั้งละไม่ต่ำกว่า 30 นาที คงจะไม่มากเกินไปนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาวะเล็บขบ

25 กันยายน 2556 7.050

เล็บ ขบอาจเป็นปัญหาให้แก่ท่าน จนท่านไม่สามารถ ออกจากบ้านไปไหนมาไหนได้ตามปกติ เพราะมีความเจ็บปวดค่อนข้างมาก บางรายต่อมน้ำเหลืองที่ขาหนีบหรือที่เรียกไข่ดันอาจจะ ความเจ็บปวดเกิดจากขอบเล็บที่งอกเข้าไปในผิวหนังข้างๆ แล้วทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อ

การดูแลฟัน : วัยเด็กเล็ก

19 กุมภาพันธ์ 2557 2.508

ลูกเป็นสายใยของครอบครัว เด็กยังไม่สามารถดูแลสุขภาพปากและฟันของตนเองได้ดี พ่อแม่ผู้ปกครองจึงมีภาระที่จะต้องช่วยดูแลสุขภาพปากและฟันของบุตรหลาน จนกว่าเขาจะเติบโตสามารถดูแลตนเองได้

Proton-pump Inhibitors (PPIs)

17 กุมภาพันธ์ 2557 13.065

จากชีวิตประจำวันที่ต้องเร่งรีบ และแข่งขันกับเวลา คนไทยจึงเลือกที่จะงดรับประทานอาหารบางมื้อ หรือ รับประทานนอกเวลาปกติ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการมีภาวะแผลในกระเพาะอาหาร โรคกระเพาะอาหารอักเสบที่ค่อนข้างสูง หรือที่คนทั่วไปมักจะมีอาการที่เรียกว่า หิวก้อปวด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ