โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 2,415 Views

สุขภาพดี..อยู่ที่ตัวท่าน

สุขภาพดี..อยู่ที่ตัวท่าน

ในปัจจุบันนี้ มนุษย์เรามีอายุยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆ กว่าในอดีต อายุขัยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งใน อนาคตมนุษย์อาจมีอายุขัยเฉลี่ยเป็น 80 ปี โดยที่มีสุขภาพภายและสุขภาพจิตยังดีอยู่ เดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้คงจะไม่เกินความจริงเกินไป ถ้าท่านหยุดคิดสักนิดว่า ท่านสามารถทำได้หรือไม่? ท่านอยู่ในกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่? ท่านสามารถหลีกหนีออกจากกลุ่มเสี่ยงเหล่านั้นได้หรือไม่? คำตอบคงจะมีชัดเจนว่า ท่านสามารถหลบหนีได้อย่างแน่นอน ถ้าท่านมีความตั้งใจแน่วแน่

นายแพทย์ เคนเนทท์ คูเปอร์ ผู้มีชื่อเสียงก้องโลกในด้านการออกกำลังกาย และเป็นเจ้าของสถาบันการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอมริกา ที่เรารู้จักกันดีในนาม ศูนย์ออกกำลังกายแอโรบิคคูเปอร์ ท่านได้กล่าวไว้ว่า "มนุษย์ที่ตายจากสาเหตุของโรคนั้นมีน้อยมาก ส่วนใหญ่มนุษย์จะตายด้วยสาเหตุหรือโรคอันเนื่องมาจากการกระทำที่ผิดๆ ตลอดชีวิตของมนุษย์เองเกือบทั้งสิ้น"

คำพูดเหล่านี้ ถ้าเรามาดูตัวอย่าง สาเหตุการตายของมนุษย์ทั่วโลกจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคำพูดเหล่านี้มีความน่าเชื่อถืออย่างมาก การตายของมนุษย์จากอุบัติเหตุก็มีสาเหตุมาจากความประมาท เลินเล่อ ดื่มของมึนเมา เสพยาเสพติด โรคเอดส์ที่ระบาดอย่างรุนแรงเกิดจากมนุษย์เองทั้งสิ้น การสูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคถุงลมโป่งพอง มะเร็งปอด โรคหัวใจ น้ำหนักตัวที่มากเกินไปทำให้เกิดโรคร้ายแรงหลายๆ โรคด้วยกัน

การที่มนุษย์ขาดการออกกำลังกายและไม่ไปรับการตรวจเช็คร่างกายตามระยะเวลาที่เหมาะสม สิ่งต่างๆ เหล่านี้อยู่ที่ตัวเราเองเกือบทั้งสิ้น ฉะนั้น สุขภาพดีอยู่ที่ตัวท่าน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดหลังผ่าตัดทางเลือกสุดท้าย ตอนที่ 2

27 สิงหาคม 2556 3.931

12 วิธี หลีกเลี่ยงการถูกผ่าตัดหลังในผู้ป่วยปวดหลัง คนที่มีอาการปวดหลัง ร้าวลงขา มีต้นเหตุจากการที่เส้นประสาทหลังถูกหมอนรองกระดูก หรือกระดูกงอกกดทับ หลายคนต้องรักษาได้แค่วิธีเดียว คือ การถูกผ่าตัดหลัง เพียงเพราะละเลยสิ่งต่างเล็กๆ น้อยๆ ที่แพทย์แนะนำ

รองช้ำ

27 กันยายน 2556 4.753

รองช้ำ หมายถึง การมีจุดปวดบนเท้า เช่น ที่ส้นเท้าเวลาเดินลงน้ำหนัก โดยเฉพาะก้าวแรกหลังจากตื่นนอนตอนเช้า หรือนั่งนาน ๆ แล้วลุกขึ้นยืนเดิน โรคนี้มีการอักเสบ ปวดส้น ผังผืดฝ่าเท้า Placentar fascia สัมพันธ์กับการเดินลงน้ำหนักที่เท้า มักพบมีความผิดปกติของการลงน้

การฉีดยาแก้อักเสบที่รากประสาทกระดูกสันหลัง

3 สิงหาคม 2556 4.334

การฉีดยาชนิดนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาแบบไม่ผ่าตัด การฉีดยาจะทำโดย 2 วัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อลดการอักเสบโดยตรงที่เส้นประสาท 2.เพื่อเป็นการ ระบุตำแหน่ง และช่วยยืนยันของปัญหาของอาการปวด

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ