โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 12,250 Views

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

สาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน

เวลามีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนแล้วไปพบแพทย์ เรามักจะได้รับการบอกว่า 
คุณเป็นโรคน้ำในหูไม่เท่ากัน” เกือบทุกครั้งใช่ไหมครับ!! พอกินยาอาการก็ดีขึ้นแล้วหายไป จริงๆแล้วสาเหตุของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนที่พบได้บ่อยมีหลายสาเหตุจึงจำเป็นต้องอาศัยการซักประวัติและการตรวจร่างกายทางระบบการทรงตัวเพื่อช่วยในการวินิจฉัยที่ถูกต้องและการตรวจดังกล่าวควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

สาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดจากประสบการณ์ในการตรวจผู้ป่วยที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนคือโรคที่เกิดจากหินปูนหลุดในหูชั้นใน (Benign Paroxysmal Positional Vertigo) ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะไม่มีอาการอะไรนำมาก่อนแต่มักจะมีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดขึ้นตอนตื่นนอนพอพลิกตัวบนที่นอนหรือลุกจากที่นอนจะมีอาการเวียนศีรษะทันทีบางครั้งอาการเวียนศีรษะที่เกิดจะรุนแรงมากและอาจมีอาการอาเจียนร่วมด้วย อาการเวียนศีรษะของโรคนี้จะเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนตำแหน่งของศีรษะ เช่น ก้มเงย หรือล้มตัวลงนอน อาการอาจเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆหรือเกิดต่อเนื่องกันเป็นอาทิตย์ได้โดยส่วนใหญ่โรคนี้จะหายได้เองเมื่อตะกอนหินปูนที่หลุดในหูชั้นในที่เป็นส่วนที่เรียกว่า Semicercular Canal กลับเข้าที่หรือตกตะกอนไป

วิธีปฏิบัติตัวอย่างง่ายๆ เมื่อเกิดอาการนี้คือ พยายามนั่งนิ่งๆ ศีรษะตรงจะทำให้อาการเวียนศีรษะหายไปอาจจะเหลือแค่อาการมึนศีรษะเท่านั้นถ้าไม่สามารถมาพบแพทย์ได้ทันทีให้ผู้มีอาการนั่งหลับศีรษะสูงประมาณ 60 องศาห้ามก้มหรือเงยศีรษะ ถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นภายใน 1 -2 วันควรมาพบแพทย์เฉพาะทางด้านเวียนศีรษะและการทรงตัว แผนกหู คอ จมูกเพื่อการรักษาเฉพาะต่อไปซึ่งได้แก่การทำกายภาพเพื่อหมุนหินปูนให้กลับเข้าที่ (CanalithRespositioning Procedure)

อาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่อง โรคน้ำในหูไม่เท่ากันนะครับโปรดติดตามตอนต่อไป

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การปลูกถ่ายอุจจาระ

19 พฤศจิกายน 2556 4.312

ในร่างกายของเรามีจุลชีพอาศัยอยู่มากมายหลายชนิด ทั้งจุลชีพประจำถิ่น (Normal flora) ที่ไม่ก่อให้เกิดโรคและจุลชีพชนิดที่ก่อให้เกิดโรค อาศัยอยู่ร่วมกันและควบคุมกันเองจนเป็นระบบนิเวศของจุลชีพ (Microbial Ecology)

อาหารพร้อมปรุง

6 มิถุนายน 2556 2.933

ในปัจจุบันนี้มีอาหารพร้อมปรุงวางขายอยู่ทั่วไป ท่านสามารถหาซื้อได้ง่าย และมีให้เลือกซื้อหลายชนิด

จะกินยาตอนไหนดีนะ...

6 มิถุนายน 2556 12.046

วลาอ่านซองยา หลายท่านอาจสงสัยว่า ยาที่ระบุว่า “กินก่อนอาหาร” ควรกินก่อนอาหารกี่นาที หรือสามารถกินหลังอาหารแทนได้หรือไม่ หากลืมกิน และหากบนซองยาระบุว่า “กินหลังอาหาร” จะต้องกินหลังอาหารทันทีหรือไม่ หากกินเมื่อท้องว่าง ยาจะกัดกระเพาะอาหารหรือไม่

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ