โพสต์ 1 ก.ค. 56 ปรับปรุง 10 มี.ค. 57 5,823 Views

วิ่งร่วมใจ...ไร้ควัน ถวายองค์ราชันย์ แผ่นดินไทย

วิ่งร่วมใจ...ไร้ควัน ถวายองค์ราชันย์ แผ่นดินไทย

สัปดาห์นี้ผมถือโอกาสเล่าถึงบรรยากาศ งานเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดย เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2550 ที่ผ่านมา ณ บริเวณพื้นที่ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศของผู้ที่รักสุขภาพที่นิยมการออกกำลังกายด้วยการเดินและวิ่ง และที่สำคัญของงานครั้งนี้ คือ การสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มาออกกำลังกายพร้อมกันด้วยการจัดการแข่งขันวิ่ง 5 กิโลเมตร ประเภทครอบครัว 2 คน และประเภทครอบครัว 3 คน ซึ่งแบ่งประเภทย่อยลงไปหลายประเภท ซึ่งนับเป็น งานเดิน-วิ่ง ที่อาจถือเป็นหนึ่งเดียวในโลก (ถามจากผู้รู้พบว่ายังไม่เห็นมีที่ไหนจัด) ที่สนับสนุนสถาบันครอบครัวให้มาออกกำลังกายด้วยการวิ่งพร้อมๆ กันแบบในงานครั้งนี้

image

สสส. ให้การสนับสนุนเต็มที่

เนื่องในปีพุทธศักราช 2550 เป็นปีครบรอบพระชนมายุ 80 พรรษา ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ทางเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย อันประกอบไปด้วยแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, สภาเภสัชกร, ทันตแพทย์สมาคม, สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย, สมาคมนักกายภาพบำบัด คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล, กองสุขศึกษา กระทรวงสาธารณสุข, ชมรมหมออนามัย, ได้จัดโครงการ ครอบครัวสุขภาพร่วมใจ เดิน-วิ่ง ขจัดภัยบุหรี่ ครั้งที่ 3 ภายใต้คำขวัญที่ว่า  วิ่งร่วมใจ...ไร้ควัน ถวายองค์ราชันย์ แผ่นดินไทย โดยให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ให้บุคลากรทางสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทวิชาชีพสุขภาพในการรณรงค์ขจัดภัยบุหรี่
  2. สร้างบรรยากาศ การมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้มากขึ้น
  3. เพื่อให้ประชาชนรับทราบคำขวัญขององค์กรอนามัยโลกในปีนี้
  4. ส่งเสริมให้สมาชิกของครอบครัวได้มีการออกกำลังกายเป็นทีม และมีกิจกรรมร่วมกันในด้านสุขภาพดีที่ไม่มีบุหรี่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้เข้ามาสนับสนุนเต็มที่โดยมีประชาชนเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทย ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ เป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ นับเป็น
ปีที่ 3 ที่กิจกรรมดีๆ เช่นนี้ มีผู้มาร่วม เดิน-วิ่ง มากมาย สมดังเจตน์จำนงของผู้จัด และคุ้มค่ากับงบประมาณที่ สสส. ได้ให้การสนับสนุน

รมต.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานและร่วมเดิน 3 กิโลเมตร

ในปีนี้ท่านเจ้ากระทรวงสาธารณสุข ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ในการจัด ฯพณฯ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มงคล ณ สงขลา ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีปล่อยตัว ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร ซึ่งมีทั้งบุคคลทั่วไป และบุคลากรที่ทำงานด้านสุขภาพ แบ่งเป็น 7 กลุ่มอายุทั้งชายและหญิง และ สำหรับประเภท 5 กิโลเมตร ที่สนับสนุนสถาบันครอบครัวนั้น แบ่งเป็นประเภทครอบครัว 2 คน ได้แก่ พ่อ-ลูกชาย/ พ่อ-ลูกสาว/ แม่-ลูกชาย/ แม่-ลูกสาว/ พี่น้อง – ชาย/ พี่น้อง – หญิง/ พี่น้อง-ชายหญิง/ สามี-ภรรยา อายุรวมกันได้ไม่เกิน 70 ปี/ ระหว่าง 71-90 ปี/ ระหว่าง 91-110 ปี/ และ รวมกัน 111 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ยังมี ประเภทครอบครัว 3 คน ได้แก่ พ่อ-แม่-ลูก/ พ่อ-ลูก-ลูก/ แม่-ลูก-ลูก

สำหรับตัวท่านรัฐมนตรียังร่วมเดิน 3 กิโลเมตร โดยมีประเภทบุคคลทั่วไปและครอบครัว 2 คน (พ่อ-แม่/ พ่อ-ลูก/ แม่-ลูก/ พี่-น้อง) และครอบครัว 3 คน ได้แก่ พ่อ-แม่-ลูก

image

การแข่งขันครั้งนี้ใช้จับเวลาด้วย Champion Chip

หลายท่านคงจะพอประเมินความวุ่นวายในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า มีหลายประเภทมาก จับเวลากันด้วยวิธีไหน จึงจะให้ความยุติธรรมสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ฝ่ายจัดการแข่งขัน โดย ศ.นพ.เอาชัย กาญจนพิทักษ์ นักวิ่งมาราธอนผู้ริเริ่มกิจกรรมการวิ่งเพื่อสนับสนุนสถาบันครอบครัว ได้นำเอา Champion Chip มาใช้ ติดส่วนขาของ
ผู้วิ่งและจับเวลาตอนเริ่มออกจากจุดสตาร์ท และเมื่อกลับมาเข้าสู่เส้นชัยอีกครั้งหนึ่ง เพราะฉะนั้นการปล่อยตัวจึง
ทำกันอย่างสบายๆ ทุกคน วิ่งจับเวลาของตนเอง ใครแข่งขันประเภทใดก็ถูกจัดกลุ่มเอาไว้ และนำเวลามารวมเวลากันโดยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ผลการแข่งขันออกมาด้วยความรวดเร็วและไม่สับสน แต่กระนั้นก็ตาม ก็ยังไม่ทันใจที่นักวิ่งที่มารอคอยฟังผลและรับรางวัลอย่างใจจดใจจ่อ

มีเหรียญรางวัลให้แก่ทุกคน

เหรียญรางวัลที่ระลึก งานเดิน-วิ่ง ในครั้งนี้ มีความสวยงามมาก ซึ่งทำจากวัสดุอย่างดีไม่หลุดลอก เป็นที่นิยมของนักวิ่งที่ต้องการสะสมเหรียญที่ระลึกจากสนามวิ่งต่างๆ ในปีนี้นอกจากจะมีรูปโลโก้ ดอกลีลาวดี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ และสมาชิกเครือข่ายฯ ได้เลือกมาเพื่อมีความหมายให้เป็นกำลังใจสำหรับผู้ที่จะเลิกบุหรี่ เพราะเป็นดอกไม้สีสวย มีกลิ่นหอม และได้เปลี่ยนชื่อมาจากดอกลั่นทม ซึ่งหมายถึง ความทุกข์ โศกเศร้า นอกจากนี้ยังมีตราสัญลักษณ์เนื่องในวโรกาสที่ในหลวงของเรามีพระชนมายุ 80 พรรษา มาประดับไว้ในเหรียญรางวัลอย่างสวยงาม ท่านที่พลาดจากงานวิ่งในปีนี้ ขอให้อดใจไว้มาร่วมในปีหน้านะครับ

“31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก”

การจัด เดิน-วิ่ง การกุศลในลักษณะนี้ก็จะจัดในราวเดือนพฤษภาคมของทุกปี ซึ่งวันที่ 31 พฤษภาคม ก็จะเป็น
วันที่ระลึกในการต่อต้านการสูบบุหรี่ที่ถือเป็นวันที่ให้ประชาชนชาวโลกที่สูบบุหรี่ได้หยุดสูบบุหรี่ และถ้าให้ดีก็ขอให้หยุดสูบบุหรี่ตลอดไป พิษภัยที่เกิดจากบุหรี่ต่อตัวผู้สูบบุหรี่ และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้สูบบุหรี่ ก็จะได้ลดน้อยลงและหมดสิ้นไป บรรยากาศโดยรวมของมนุษย์เราที่อยู่ร่วมกันในโลกแห่งนี้ก็จะมีอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้น และสำหรับท่านที่ยังไม่เคยสูบบุหรี่ ท่านคงทราบดีอยู่แล้วถึงพิษภัยของบุหรี่
โดยเฉพาะท่านที่ยังเยาว์วัยอยู่ เมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ได้โปรดอย่าริที่จะสูบบุหรี่เป็นอันขาด เพราะทุกท่านที่ติดบุหรี่ ย่อมได้พิษภัยจากบุหรี่ไม่มากก็น้อย และการเลิกนั้นค่อนข้างลำบาก ท่นควรคิดอยู่เสมอว่า“ถ้าท่านไม่เริ่ม (สูบบุหรี่) .....ท่านก็จะไม่ต้องเลิก”

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

52 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคฤดูร้อน

5 มิถุนายน 2556 6.671

ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เนื่องจากฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน

ยาแก้แพ้

6 มิถุนายน 2556 20.727

ยาแก้แพ้หรือยาแอนตี้ฮิสตามีน antihistamine คือยาที่ป้องกันหรือลดอาการแพ้อันเกิดจากผลของสารฮิสตามีน histamine ต่อเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย ในทางปฏิบัตินิยมแบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามผลข้างเคียงหลักของยา

ปรับเปลี่ยนชีวิตเพื่อความดันโลหิตสูง

7 มิถุนายน 2556 3.019

ความดันโลหิตสูง ภัยเงียบที่ไม่มีอาการ ความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจล้มเหลว โรคไตวาย และโรคอัมพาต ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีอาการจนกว่าจะเกิดโรคแทรกซ้อนเหล่านี้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ