โพสต์ 27 ก.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 6,187 Views

วิธีการเลือกรองเท้า

วิธีการเลือกรองเท้า

ปัญหาของสุขภาพเท้าในประเทศไทยยังไม่มีมากเหมือนในต่างประเทศ เช่นสหรัฐอเมริกา มีผู้รวบรวมสถิติไว้ว่า แต่ละปีค่าใช้จ่ายในการรักษาปัญหาของเท้า ที่เกี่ยวข้องกับการใส่รองเท้าไม่เหมาะสม มีถึง 2000 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ 50,000 ล้านบาท ไม่รวมถึงค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการหยุดงาน จนถึงขนาดมีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาเท้าโดยเฉพาะ

ดังนั้นเพื่อให้ท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกรองเท้า เราขอเสนอคำแนะนำ 10 ประการดังนี้

  1. ขนาดของรองเท้าแต่ละยี่ห้อที่ติดไว้บนรองเท้าจะไม่เท่ากันเสมอไป ท่านต้องทดลองใส่จริง อย่าซื้อรองเท้าโดยไม่ทดลองใส่ หรือเพียงแค่บอกเบอร์เท่านั้น

  2. เลือกรองเท้าที่เหมาะกับรูปเท้าของท่าน เช่น ปลายเท้าท่านกว้างก็ไม่ควรใส่รองเท้าที่หัวเล็ก และแคบ

  3. เท้าอาจเปลี่ยนแปลงขนาดได้เมื่อท่านอายุมากขึ้น

  4. ทดลองใส่รองเท้าทั้ง 2 ข้าง เพราะเท้าคนเราจะไม่เท่ากันเสมอ ควรเลือกรองเท้าที่ใส่ได้พอดีกับเท้าที่ใหญ่กว่า

  5. ควรไปซื้อรองเท้าในช่วงบ่ายหรือเย็น เพราะเท้าของท่านจะขยายใหญ่กว่าตอนเช้าๆ

  6. ควรลุกขึ้นยืน และดูว่าหัวรองเท้า มีที่ว่างถัดจากปลายนิ้วที่ยาวที่สุดประมาณ ครึ่งนิ้ว

  7. ควรให้ข้อต่อโคนนิ้วกระชับพอดีส่วนกว้างที่สุดของรองเท้า

  8. อย่าเลือกซื้อรองเท้าที่คับเกินไป เพราะมั่นใจว่าใส่ๆ ไปแล้วรองเท้าจะยืด

  9. ส้นเท้าของท่านควรจะกระชับพอดี กับด้านหลังรองเท้า ไม่ควรขยับขึ้นลงได้

  10. เมื่อทดลองใส่รองเท้า ควรเดินไปมาเพื่อให้แน่ใจว่าใส่สบาย สำหรับในสุภาพสตรี ความสูงของส้นเท้าที่แพทย์ส่วนใหญ่แนะนำคือไม่ควรสูงเกินสองเศษหนึ่งส่วนสี่นิ้วนะคะ

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

159 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทำไมจึงต้องออกกำลังกาย

17 กุมภาพันธ์ 2557 20.396

ในปัจจุบันวิทยาทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สามารถป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ ได้มากมาย ดังนั้นสาเหตุส่วนใหญ่ของการเสียชีวิตจะมาจากโรคที่ไม่ติดเชื้อและจากพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้เราสามารถป้องกันได้หรือทำให้ทุเลาลงได้ โดยการออกกำลังกาย

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อย

28 สิงหาคม 2556 4.758

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเป็นภาวะที่ตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์ทำงานมาก ฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ในเลือดอยู่ในระดับน้อยเกินไป และทำให้เกิดอาการจากการที่มีฮอร์โมนน้อย

รู้ทัน ตับอักเสบ A

17 กรกฎาคม 2558 6.805

โรคไวรัสตับอักเสบชนิดเอ เป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่าย จากการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ