โพสต์ 19 ก.พ. 57 ปรับปรุง 22 พ.ค. 57 2,514 Views

วิธีการเลือกรองเท้าให้เด็ก

วิธีการเลือกรองเท้าให้เด็ก

การดูแลบุตรหลานของท่าน นอกจากอาหารการกินที่เหมาะสมแล้ว ปัญหาเรื่องรองเท้าก็มีส่วนสำคัญ ที่ท่านควรทราบถึงวิธีการเลือกรองเท้าให้เด็ก เราขอแนะนำหลักการเลือกรองเท้า 8 ประการดังนี้คือ

เด็กเล็กๆ ที่ยังคลานอยู่เป็นส่วนใหญ่ ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อรองเท้าให้ ควรใช้ถุงเท้าสำหรับ เด็กเพื่อให้ความอบอุ่นแก่เท้าก็เพียงพอแล้ว
รองเท้าคู่แรกของเด็ก ควรจะซื้อให้ เมื่อเด็กเริ่มยืนและเริ่มออกเดิน
เนื่องจากเด็กบอกเรายังไม่ได้ว่าใส่แล้วพอดี ดังนั้นท่านคงจะต้องดูให้ดีว่า หลังจากเด็กใส่รองเท้าแล้วถ้ามีส่วนนูนแสดงว่าคับไป หรือหลวมไปจนถอดได้ง่าย และควรให้เด็กทดลองยืนหรือเดินดูด้วย
ควรให้เด็กทดลองใส่ทั้ง 2 ข้าง เพราะเท้าอาจไม่เท่ากัน
วัสดุที่ใช้ควรเป็นหนังที่ระบายอากาศได้ และทั้งพื้นและส้นเท้าควรนิ่ม เพื่อป้องกันการเสียดสีทำให้เท้าได้รับบาดเจ็บได้ง่าย
ทุกครั้งที่ซื้อรองเท้าใหม่ ต้องให้เด็กลองทั้ง 2 ข้างเสมอ
เมื่อทดลองใส่รองเท้าแล้วยืนขึ้น ปลายรองเท้าควรมีที่ว่างถัดจากปลายนิ้วที่ยาวที่สุดประมาณครึ่งนิ้ว
การซื้อรองเท้าให้เด็กเล็กไม่ควรเลือกรองเท้าที่มีพื้นทำด้วยวัสดุที่หนัก เพราะอาจทำให้เด็กหกล้มได้ง่าย

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เชื้อราในอาหาร

6 มิถุนายน 2556 12.751

เชื้อรามีอยู่ด้วยกันมากมายหลายชนิดมักจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพที่อบอุ่น และชื้น เชื้อราสามารถปนเปื้อนไปสู่อาหารได้ ทั้งในระหว่างกระบวนการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา

องค์ความรู้ใหม่สำหรับกีฬาที่ต้องใช้หัวไหล่

17 กุมภาพันธ์ 2557 2.658

ดร.ร๊อดนีย์ ไวท์เล่ย์ และ มร.มิเชล ซาเรทสกี้ได้มีการศึกษาและวิจัยการบิดตัวของกระดูกต้นแขน โดยอาศัยการตรวจร่างกายและตรวจพิเศษโดยอาศัยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพื่อดูว่ากระดูกต้นแขน (Humorous) มีการบิดตัว (Torsion) มากเพียงใด

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไข้เหลือง (Yellow fever)

19 พฤศจิกายน 2556 8.997

โรคไข้เหลืองเป็นโรคติดเชื้อไวรัสแบบเฉียบพลัน ซึ่งจัดเป็นโรคในกลุ่มไข้เลือดออกชนิดหนึ่ง เป็นหนึ่งในโรคติดเชื้อที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าร้อยละ 50

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ