โพสต์ 1 ก.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,237 Views

วิทยาศาสตร์การกีฬาในซีเกมส์ครั้งที่ 24

วิทยาศาสตร์การกีฬาในซีเกมส์ครั้งที่ 24

     การแข่งขันกีฬาในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้หรือซีเกมส์ครั้งที่ 24 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นปลายปีนี้ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศชั้นแนวหน้าในภูมิภาคแห่งนี้ ที่มีชื่อเสียงทั้งด้านการจัดการแข่งขัน ด้านการต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง รวมทั้งความสามารถด้านกีฬา ที่ประเทศไทยเป็นจ้าวซีเกมส์หลายครั้ง ซึ่งในครั้งนี้ "งานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา" ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการกีฬา นับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยว ดร.สุวิทย์ ยอดมณี,รมต. ช่วยว่าการฯ ดร.ณัฐ อินทรปาน, พล.ร.อ. สุรวุฒิ มหารมย์ประธานคณะเตรียมการนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์, นพ.วารินทร์ ตัณฑศุภศิริประธานฝ่ายแพทย์ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย และผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งทุกๆ ท่านเห็นความสำคัญการนำเอาวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้อย่างจริงจังกับนักกีฬาทีมชาติไทย

งบประมาณมากกว่า 48 ล้านบาทได้รับการจัดสรร

นับเป็นเรื่องที่บุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการจัดสรรงบประมาณถึง 48, 370,000 บาท มาให้ดำเนินการงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่

 1. งบประมาณด้านบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเงิน 12,954,330 บาท โดยมีฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาและดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 2.  
 3. งบประมาณด้านอุปกรณ์ฝึกซ้อมและอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นเงิน 35,420,670 บาท ซึ่งมีคุณมงคล ใจดี อดีตผู้อำนวยการฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานคณะทำงานตรวจสอบและติดตามการจัดหาครุภัณฑ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ทั้งนี้การดำเนินงานทั้ง 2 ด้านดังกล่าวจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะนำมาใช้กับนักกีฬาทีมชาติ ที่จะเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ปลายปีนี้อย่างจริงจัง ซึ่งจะได้ขอให้รายละเอียดพอสังเขปสำหรับท่านผู้อ่านทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจถึงความจำเป็นของงานวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ดียิ่งขึ้น

องค์ประกอบของงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

 1. สรีรวิทยาทางการกีฬา (Sports Physiology) งานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนให้การฝึกซ้อมของนักกีฬา เพื่อให้มีความฟิตสูงสุดเกิดขึ้นแก่ตัวนักกีฬาเพื่อจะได้แสดงออกเมื่อเข้าแข่งขันได้ดีที่สุด (Best Performance)
 2.  
 3. โภชนาการ (Nutrition) การบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และมีคุณค่าสูงสุดต่อนักกีฬา ซึ่งจะต้องนำไปใช้ในระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน ซึ่งนับเป็นข่าวดีในปีนี้ที่นักกีฬาทีมชาติไทยจะมีห้องอาหาร (Canteen) ที่ทันสมัย บริเวณหอพักนักกีฬาใน กกท. ซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บตัวนักกีฬาทีมชาติในขณะนี้
 4.  
 5. จิตวิทยาทางการกีฬา (Sports Psychology) งานด้านนี้มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าด้านอื่นๆ การให้ความสำคัญของผู้จัดการทีม โค้ชผู้ฝึกสอนของสมาคมต่างๆ อาจจะยังมีไม่มาก ซึ่งอาจเป็นเพราะบุคลากรด้านจิตวิทยาทางการกีฬาในประเทศไทยยังน้อย การสนับสนุนอย่างจริงจังยังไม่มากพอ
 6.  
 7. ชีวกลศาสตร์ (Sports Biomechanics) งานด้านนี้ยังมีการนำมาใช้งานด้านกีฬาน้อย เพราะมีผู้เชี่ยวชาญยังไม่มาก เพื่อให้ผู้อ่านทราบคร่าวๆ เกี่ยวกับงานนี้ ผมขอยกตัวอย่าง สหรัฐอเมริกาศึกษานักเดินเร็วของจีน และญี่ปุ่นที่มีวิธีการเคลื่อนไหวข้อต่อต่างๆ อย่างไร จึงทำให้เดินเร็ว โดยเอาวิดีทัศน์การเดินของ
  ผู้ที่ได้เหรียญทองมาศึกษาดู เพื่อนำไปปรับใช้กับนักกีฬาของตนเอง
  ซึ่งไม่เคยได้รับเหรียญทองเลย
 8.  
 9. เวชศาสตร์การกีฬา (Sports Medicine) งานด้านนี้ที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี คือ การดูแลป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วย การรักษาพยาบาล เมื่อมีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และการฟื้นฟูด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกายภาพบำบัดเพื่อให้นักกีฬากลับไปสู่สนามเร็วที่สุด ซึ่งบุคลากรด้านนี้ ได้แก่ แพทย์และพยาบาลที่ทำงานด้านเวชศาสตร์การกีฬา แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัด

งบประมาณด้านบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

งบประมาณส่วนนี้ได้จัดไว้เพื่อเตรียมบุคลากรทุกประเภทดังกล่าวข้างต้นเพื่อดูแลนักกีฬาทุกประเภทจากทุกสมาคม เป็นเวลาประมาณ 6 เดือน โดยมีการรับผิดชอบร่วมกันระหว่างฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของ กกท. ฝ่ายแพทย์ของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากสมาคมกีฬาเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยจะมีการทำการบรรยายและเตรียมบุคลากรให้พร้อมในการสนับสนุนงานดังกล่าว

งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

งบประมาณส่วนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สนับสนุนการฝึกซ้อมให้นักกีฬามีสมรรถนะสูงขึ้นในด้าน Aerobic Fitness (ความฟิตด้านหัวใจ และการไหลเวียนของโลหิต) Musculoskeletal Fitness (ความฟิตของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายในการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ซึ่งทุกคนทราบดีในคำว่า Weight Training) ซึ่งยังขาดแคลนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมกีฬาต่างๆ ที่ไม่ได้เก็บตัวฝึกซ้อยอยู่ใน กกท. ที่มี Fitness Center ที่สมบูรณ์ งบประมาณส่วนนี้จะเป็นการสนับสนุนงานด้านสรีรวิทยาทางการกีฬา หรือ Sports Physiology เพื่อให้นักกีฬาจะได้ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน โดยมี Best Performance ขณะเข้าร่วมการแข่งขันนั่นเอง

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อช่วยเหลืองานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาในครั้งนี้คงจะทำให้สมาคมกีฬาต่างๆ ได้รับประโยชน์มากขึ้นแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ก็คือ การที่นักกีฬาเองต้องมีความเข้าใจพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสนใจที่จะนำมาใช้ประโยชน์กับตนเองอย่างเต็มที่สมดังคำกล่าวที่ทุกคนคงเคยได้ยิน “You get what you pay (Attention)” ซึ่งหมายถึง ผลที่ท่านจะได้รับจาการเข้าร่วมแข่งขัน ย่อมมาจากการที่ท่านสนใจ ใส่ใจ และปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกซ้อมตลอดเวลานั่นเอง

ขอขอบคุณ

Author

นายแพทย์ ไพศาล จันทรพิทักษ์

ศัลยศาสตร์ออร์โทพีดิกส์ (กระดูกและข้อ)

45 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเสริมเต้านม

25 กันยายน 2556 6.441

วิธีการนี้จะเสริมเต้านมที่เล็ก หรือหดตัวหลังคลอดบุตร หรือหลังจากการผ่าตัดเต้านมให้สมดุลกับเต้านมด้านตรงข้าม

โรคฮิต ฤดูฝน ตอนที่ 3 : กลุ่มโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ

11 มิถุนายน 2557 11.442

ฤดูฝนมีความชื้นมาก เชื้อโรคเจริญเติบโตและแพร่เชื้อได้ดี จึงมีโอกาสเกิดโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจได้ง่าย

ถอนฟันไปแล้วใส่ฟันแบบไหนดี

6 มิถุนายน 2556 2.680

ถ้าท่านโชคไม่ดี ต้องสูญเสียฟันไปเพราะฟันผุมากหรือเหงือกอักเสบมากจนไม่สามารถเก็บรักษาฟันซี่นั้นไว้ได้ ท่านยังโอกาสยิ้มสวยได้ด้วยการใส่ฟันปลอมทดแทน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ