โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,684 Views

รู้จักมะเร็งต่อมไทรอยด์

รู้จักมะเร็งต่อมไทรอยด์

หากคุณ ญาติ หรือเพื่อนของคุณ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ สิ่งสำคัญลำดับแรกที่ควรกระทำ คือตั้งสติให้ดี แล้วหาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ อย่าเชื่อคำบอกเล่า หรือบอกต่อที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน และหากมีคำถามใดๆ จดบันทึกไว้แล้วสอบถามจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่กำลังให้การรักษาเสียก่อน นอกจากนี้อาจขอความเห็นที่สอง จากแพทย์อีกท่านหนึ่ง ในปัจจุบัน การขอความเห็นที่สองถือเป็นเรื่องปกติ ไม่ต้องเกรงใจ หรือกลัวว่าแพทย์ที่ให้การรักษาอยู่จะไม่พอใจ

 

ในข่าวร้าย ย่อมมีข่าวดีเสมอ แม้ว่าจะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ‘มะเร็งซึ่งถือว่าเป็นข่าวร้าย แต่การ

เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ ก็ถือเป็นข่าวดีได้เหมือนกัน เนื่องจากส่วนใหญ่ของมะเร็งต่อมไทรอยด์ หาก

ได้รับการรักษาที่ถูกต้องผลการรักษาอยู่ในระดับดีมาก หลายคนอาจสงสัยว่า ดีมาก นี้เป็นอย่างไร

อย่างนี้ครับ ปกติเวลาที่แพทย์จะบอกผลการรักษาของมะเร็งทั่วๆ ไป แพทย์จะบอกอัตราการรอดชีวตของผู้ป่วยในระยะเวลา 5 ปี (5 year survival rate) เป็นเท่าไหร่ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เกิดจากการเก็บข้อมูลย้อนหลังในผู้ป่วยที่เคยได้รับการรักษาไปแล้วในอดีต ด้วยวิธีต่างๆ ตามระยะต่างๆสำหรับมะเร็งต่อมไทรอยด์ชนิดที่ผู้ป่วยมักเป็นกันนั้น มีอัตราการรอดชีวิตในระยะ 5 ปีสูงมาก มากกว่า 90% โดยปกติการรายงาน มักรายงานอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์เป็นระยะ 20 ปี ซึ่งมีถึงประมาณ80% จะเห็นว่าสูงมากนี่จึงถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์ เข้าทำนองที่ว่า ‘เป็นได้ก็รักษาได้

 

อย่างไรก็ตาม ยังมีมะเร็งของต่อมไทรอยด์บางชนิด ที่มีความรุนแรงสูง แต่พบไม่มากนักดังนั้นการ

รู้จักกับชนิดของมะเร็งก็จะทำให้เราเข้าใจการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ได้มากขึ้น

 

เราสามารถแบ่งมะเร็งของต่อมไทรอยด์ ตามชนิดของเซลที่เป็นดังต่อไปนี้

 

·     Papillary cell carcinoma เป็นมะเร็งชนิดที่พบบ่อยที่สุด อาจเป็นก้อนเดี่ยว หรือเป็นหลายก้อนได้ผู้ป่วยมักไม่มีอาการอะไร ผู้ป่วยมักมาด้วยการพบก้อนที่คอ การวินิจฉัยอาจทำได้จาก การเจาะเพื่อนำเซลล์ไปตรวจ (FNA)หรือได้รับการผ่าตัดและตรวจพบทางพยาธิวิทยา มะเร็งชนิดนี้ชอบกระจายตามทางเดินน้ำเหลือง จึงอาจพบก้อนที่คอร่วมด้วยได้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีการกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองแล้วผลการรักษาก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 

·     Follicular cell carcinoma เป็นมะเร็งชนิดที่พบรองลงมา การวินิจฉัย ทำได้จากการผ่าตัดและนำก้อนไปตรวจทางพยาธิวิทยาเท่านั้น การเจาะเพื่อนำเซลไปตรวจจะไม่สามารถให้การวินิจฉัยได้ มะเร็งชนิดนี้ชอบกระจายไปตามกระแสเลือด อวัยวะที่พบว่ามีการกระจายไปบ่อยที่สุดคือ ปอดเป็นมะเร็งที่มีผลการรักษาอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นเดียวกัน

 

·     Medullary cell carcinoma เป็นมะเร็งชนิดที่มีความรุนแรงมากขึ้น การถ่ายทอดทาง

พันธุกรรม หรือไม่เกี่ยวก็ได้ พบไม่มากนัก

 

·     Anaplastic เป็นมะเร็งชนิดที่เป็นรุนแรง ผู้ป่วยมักมีประวัติ ก้อนที่โตอย่างรวดเร็ว อาจมาด้วยอาการกดเบียดทับของก้อนบริเวณหลอดอาหาร ทำให้กลืนลำบากหรือกดทับหลอดลม ทำให้หายใจลำบาก สามารถกระจายไปอวัยวะอื่นๆได้อย่างรวดเร็ว ผลการรักษาไม่ค่อยดีนัก มะเร็งชนิดนี้ พบไม่บ่อยเช่นกัน

จะเห็นว่า มะเร็งชนิดที่ 1 และ 2 เป็นมะเร็งที่พบในคนส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็งของต่อมไทรอยด์ ซึ่งมี

ผลการรักษาที่ดีมาก ส่วนมะเร็งที่เป็นรุนแรง ที่มีผลการรักษาไม่ดี พบน้อย ดังนั้นหากผู้ป่วยท่านใดที่

เป็นมะเร็งของต่อมไทรอยด์ อย่าลืมสอบถามกับแพทย์ของท่านว่าเป็นแบบใด ผลการรักษาเป็น

อย่างไร หากเป็นชนิดที่คนทั่วไปมักเป็นกันก็สบายใจขึ้นมาได้ระดับหนึ่งนะครับ

 

ในข่าวร้าย มักมีข่าวดีซ่อนอยู่ด้วยเสมอ

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สมศักดิ์ หวานกิจเจริญ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรค หู คอ และ จมูก

14 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การเอ๊กซเรย์ฟัน

6 มิถุนายน 2556 4.629

ในกรณีที่ทันตแพทย์ ไม่อาจมองเห็นพยาธิสภาพบริเวณปลายรากฟัน หรือรอยผุบริเวณด้านประชิดของฟัน หรือกระดูกรองรับฟันและขากรรไกร ทันตแพทย์จำเป็นต้องใช้ภาพรังสี หรือที่เราคุ้นเคยกันว่าภาพเอ๊กซเรย์

ASTHMA

27 สิงหาคม 2556 4.920

ASTHMA At the end of the last year, you may have heard the sad news of the Thai star “Off - Apichat Paupimon”, who died from asthma – a condition he had since he was young. The comedian “Dee-dokmadun”, is now also suffering from asthma in the ICU.

ความดันสูง..ไม่ธรรมดา เสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง

27 พฤศจิกายน 2558 10.418

“แขนขาอ่อนแรง พูดผิดปกติ ตาพร่ามัว ปวดศีรษะ วิงเวียน ยืนไม่อยู่” ใครที่มีอาการเหล่านี้ต้องระวังให้ดี! เพราะมันคือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าของโรคที่น่ากลัวอย่าง “โรคหลอดเลือดสมอง” ที่เมื่อเป็นแล้วจะเกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ