โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 2,950 Views

ยาเอดส์รุ่นใหม่

ยาเอดส์รุ่นใหม่

ขณะนี้กำลังมีการพัฒนายา antiretroviral drug ชนิดใหม่ การวิจัยยาเหล่านี้เกือบทั้งหมดอาศัยหลักการหยุดยั้งไวรัสไม่ให้เข้าไปภายในเซลล์ ร่วมกับกลไกออกฤทธิ์ยับยั้งเอ็นซัยม์ HIV-1 integrase เป็นหลัก
 
 
เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ทราบแน่ชัดว่ากระบวนการเข้าสู่เซลล์ของไวรัสเอดส์ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนที่สำคัญคือ
(1) การที่ไวรัสเข้าไปเกาะเซลล์ เรียกว่า "attachment"
(2) ปฏิกิริยา chemokine coreceptor interaction
(3) ปฏิกิริยา fusion เพื่อให้สามารถเข้าไปติดเชื้อในเซลล์ได้
 
ดังนั้นจึงมีการพัฒนายาในกลุ่มใหม่ ๆ เช่น gp120 blockers (attachment inhibitors) blocking the binding sites of coreceptors blockers (CCR5 และ CXCR4) และกลุ่มสุดท้ายคือ fusion inhibitors ซึ่งสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก ตัวอย่างยาชื่อ enfuvirtide (ก่อนหน้านี้เรียกว่า T-20) จากการวิจัยร่วมกันของบริษัท Trimeris และ Roche เป็นยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังวันละสองครั้ง
พบว่าบริเวณที่ฉีดปราฏเป็นตุ่มนูนเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของยา
 
นอกจากนี้ ยากลุ่มใหม่ที่เรียกว่า CCR5 และ CXCR4 antagonists ซึ่งผลิตโดยหลายบริษัท อาทิเช่น Schering-Plough, Pfizer, Takeda, และ Ono pharmaceuticals (ร่วมกับ GlaxoSmithKline) ล้วนอยู่ในระหว่างการวิจัยทางคลินิก ที่น่าสนใจคือยาที่ชื่อ UK-427, 857 ของบริษัท Pfizer ส่วน TAK-220 ของบริษัท Takeda มีข้อเด่นตรงที่ใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสชนิดอื่นๆที่มีในท้องตลาดอย่งได้ผลเสริมฤทธิ์กัน
ชนิดสุดท้ายที่เป็น CXCR4 inhibitor มีชื่อว่า AMD 3100 มีประสิทธิภาพฆ่าเชื้อไวรัสได้ดีมาก แต่ระดับความปลอดภัยที่จะนำมาศึกษาวิจัยทางคลินิกยังไม่มากพอ ทางบริษัทผู้ผลิต AnorMED จึงได้พัฒนาต่อเนื่องไปเป็น AMD 070 ซึ่งจะเริ่มการวิจัยระยะคลินิกในปี 2003 นี้
ข้อมูลอ้างอิงสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์
Delfraissy J-F, Montaner J, Eron J, et al. Summary of pulled efficacy and safety analyses of enfuvirtide treatment for 24 weeks in Toro 1 and Toro 2 phase III trials in highly antiretroviral treatment experienced patients. Program and abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 10-14, 2003; Boston, Massachusetts. Abstract 568.
Miralles D, Lalezari J, Bellos N, et al. T-1249 demonstrates potent anti-viral activity over 10-day dosing in most patients who have failed a regimen containing enfuvirtide: planned interim analysis of T 1249-102, a phase 1/2 study. Program and abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 10-14, 2003; Boston, Massachusetts. Abstract 14lb.
Stoddart C, Xu S, Wojcik J, et al. Evaluation of the in vivo HIV-1 escape from SCH-C (SCh 351125). Program and abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 10-14, 2003; Boston, Massachusetts. Abstract 614.
Dorr P, Macartney M, Rickett G, et al. UK-4 27, 857, a novel small molecule HIV entry inhibitor is a specific antagonists of the chemokine receptor CCR 5. Program and abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 10-14, 2003; Boston, Massachusetts. Abstract 12.
Napier C, Dorr P, Gladue R, et al. The free clinical pharmacokinetics and safety pharmacology of the anti-HIV CCR 5 antagonist UK-427, 857. Program and abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 10-14, 2003; Boston, Massachusetts. Abstract 546a.
Iizawa Y, Kanzaki N, Takashima K, et al. Anti-HIV-1 activity of TAK-220, a small molecule CCR 5 antagonist. Program and abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 10-14, 2003; Boston, Massachusetts. Abstract 11.
Tremblay CL, Giguel F, Hicks JL, et al. TAK-220, a novel small molecule inhibitor of CCR5 has favourable anti-HIV the interactions with other antiretrovirals in vitro. Program and abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 10-14, 2003; Boston, Massachusetts. Abstract 562.
Maeda K, Nakata H, Miyakawa T. AK602: a novel HIV-specific spirodiketopiperazine CCR 5 inhibitor potent against a wide spectrum of R5-HIV Program and abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 10-14, 2003; Boston, Massachusetts. Abstract 10.
Schols D, Claes S, Hatse S, et al. Anti-HIV activity profile of AMD 0 70, and morally bioavailable CXCR4 antagonist. Program and abstracts of the 10th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections; February 10-14, 2003; Boston, Massachusetts. Abstract 563.

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

67 บทความ

ที่ปรึกษา

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การดูแลตัวเมื่อเป็นโรคตับ

8 มีนาคม 2556 9.876

ตับเป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญต่างๆ เช่น สร้างพลังงาน หรือสร้างสารที่จำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย เช่น น้ำดี วิตามิน สารที่ช่วยให้เลือดแข็งตัว ขจัดสารพิษ จำพวกสารเคมี ยา หรือฮอร์โมน

สารอันตรายในบุหรี่

7 มิถุนายน 2556 3.529

ควันบุหรี่จะประกอบไปด้วยสารเคมีที่มีอันตรายต่อสุขภาพกายของคนเราประมาณ 4000 ชนิด ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 3 กลุ่ม คือ

QUIT LINE โทร.

7 มิถุนายน 2556 2.875

1600 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านสามารถโทรจากโทรศัพท์ตามบ้านหรือมือถือก็ได้ เป็นบริการทางโทรศัพท์เพื่อให้คำแนะนำและให้กำลังใจในการเลิกสูบบุหรี่ของมูลนิธิหมอชาวบ้าน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 9-18 นาฬิกา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ