โพสต์ 28 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 11,216 Views

มีเสียงรบกวนในหู

มีเสียงรบกวนในหู

เสียงรบกวนในหู มีได้หลายลักษณะ บางรายอาจมีเสียง "กร๊อกแกร๊ก"คล้ายมีอะไรกลิ้งไปมาในหู , บางรายอาจมีเสียงดัง "หึ่งๆ" คล้ายลมออกหู , เสียง "วี๊ๆ" ซึ่งทำความรำคาญให้กับผู้ป่วยบางรายอาจวิตกกังวลจนนอนไม่หลับก็มี

อันที่จริงแล้วเสียงดังรบกวนในหู อาจเกิดจากสาเหตุเพียงเล็กน้อยเช่นขี้หู , หรือไข้หวัด , สาเหตุอื่น ๆ อาจเกิดจากน้ำในหูชั้นกลาง , โรคของเนื้องอกของหู ไปจนถึงโรคของหูชั้นในที่มีการเสื่อมของประสาทหู

เนื่องจากเป็นเพียงอาการจึงจำเป็นที่จะต้องรับการตรวจหาสาเหตุอาจจำเป็นต้องตรวจวัดระดับการได้ยินเพื่อตรวจดูว่ามีการสูญเสียการได้ยินร่วมด้วยหรือไม่ และเป็นชนิดใดสำหรับผู้ที่มีอาการ ก่อนจะไปรับการตรวจจากแพทย์ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในที่เสียงดัง เช่น สนามยิงปืน ที่จุดประทัดซึ่งจะมีผลต่อการตรวจ ทำให้แปรผลได้ไม่ถูกต้อง เมื่อค้นพบสาเหตุแล้วแพทย์ก็จะแก้ไขตามสาเหตุนั้นๆ บางกรณีก็ทำให้เสียงรบกวนในหูลดหรือหายไปได้ในกรณีที่เสียงรบกวนนั้นเกิดจากการเสื่อมของประสาทหู และไม่ใช่โรคร้ายแรงผู้ป่วยอาจจำเป็นต้องยอมรับสภาพ , ทำจิตใจให้สงบ , หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่เงียบสงัด ควรหาเพลงเบา ๆ ฟังเพื่อกลบเกลื่อนและไม่ให้ความสำคัญกับเสียงนั้นก็จะช่วยทุเลาอาการไปได้มาก

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคไข้หวัดใหญ่

2 สิงหาคม 2556 6.501

โรคไข้หวัดใหญ่จะมีการระบาดในช่วงฤดูฝน และฤดูหนาว และในทุกๆ 10 – 40 ปี อาจมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ไปทั่วโลก ซึ่งจะทำให้ผู้คนล้มตายจำนวนมาก เนื่องจากเชื้อไวรัสมีการกลายพันธุ์ และเป็นสายพันธุ์ที่ไม่เคยมีการระบาดมาก่อน

ยารักษาไวรัสตับอักเสบชนิดซี

2 สิงหาคม 2556 8.139

การรักษาโรคตับอักเสบเรื้อรัง ที่ เกิดจากไวรัสซี ต้องกำจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายให้หมด และต้องตรวจไม่พบเชื้อไวรัสซีในเลือดเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือนภายหลังการรักษา

การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยพร่องอิมมูน หรือมีการปลูกถ่ายอวัยวะ (Reverse Precaution)

18 กรกฎาคม 2556 3.224

เป็นการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำมีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย ทั้งเชื้อจากภายนอกร่างกาย และเชื้อในร่างกายผู้ป่วยเอง เช่น ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด, ผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะ, ผู้ป่วยที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันโรค, ผู้ป่วยมีแผลไฟไหม้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ