โพสต์ 2 ส.ค. 56 ปรับปรุง 27 ก.พ. 57 4,392 Views

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่

มะเร็งลำไส้ใหญ่มักพบในกลุ่มประชาชนที่ชอบรับประทานอาหาร ประเภทเนื้อสัตว์ อาหารไขมันสูง สูบบุหรี่จัด ดื่มเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่ไม่ชอบรับประทานอาหารประเภทผักผลไม้ อาหารที่มีกากใย ไม่ออกกำลังกาย
 
มะเร็งของลำไส้ใหญ่ เป็นโรคที่สามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ เรา สามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ โดยการรับประทานผักและผลไม้มากๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ และควรตรวจสุขภาพเป็นประจำร่วมกับการตรวจหามะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และสมาชิกในครอบครัวที่มีประวัติมะเร็งลำไส้ใหญ่ หากมีอาการผิดปกติต่างๆ เกิดขึ้นก็ควรรีบพบแพทย์
 
การตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหามะเร็งลำไส้ใหญ่
 
1. การตรวจหาเลือดที่ปนมากับอุจจาระ (Fecal Occult Blood Test) วิธี นี้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ประมาณ 35% เป็นวิธีการตรวจที่สะดวก แต่ผู้ป่วยต้องงดอาหารจำพวกเนื้อแดง หยุดยาแอสไพริน ยาบำรุงเลือด การตรวจวิธีนี้มีความไวในการตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกค่อนข้างต่ำ
 
2. การตรวจลำไส้ใหญ่ด้านซ้ายโดยการส่องกล้อง (Sigmoidoscopy) สามารถตรวจพบมะเร็งได้ประมาณ 70% หากผู้ป่วยมีมะเร็งที่ด้านขวาก็จะหาไม่พบ การตรวจด้วยวิธีนี้แพทย์จะแนะนำให้ตรวจซ้ำทุกๆ 5 ปี
 
3. การตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมดโดยการส่องกล้อง (Colonoscopy) เป็น วิธีการตรวจมาตรฐานที่มีความแม่นยำ และความไวสูง ถ้าพบเนื้องอกหรือมะเร็งลำไส้ใหญ่ แพทย์สามารถตัดชิ้นเนื้อมาตรวจได้ วิธีนี้ควรตรวจทุกๆ 10 ปี
 
4. การตรวจลำไส้ใหญ่โดยการสวนแป้ง และเอกซเรย์ (Barium Enema) มีความแม่นยำน้อยกว่าการส่องกล้อง วิธีนี้ควรตรวจทุกๆ 5 ปี
 
5. การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ในเลือด (Carcino-embryonic Atigen / CEA) ใช้ ได้ดีในการตรวจก่อนและหลังการผ่าตัด เพื่อกำหนดระยะเวลาในการติดตามผลการรักษา การตรวจวิธีนี้ไม่แนะนำให้ใช้เพื่อตรวจคัดกรองหามะเร็งลำไส้ใหญ่ เพราะมีความถูกต้องค่อนข้างต่ำ
 
6. การตรวจทางเอกซเรย์ ได้แก่เอกซเรย์คอมพิวเตอร์และการตรวจโดยใช้แม่แหล็กไฟฟ้า
 
การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ขึ้นอยู่กับระยะของโรค (Staging) โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ แบ่งออกเป็น 4 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 และ 2 มะเร็งอยู่เฉพาะในลำไส้
ระยะที่ 3 มะเร็งเริ่มลุกลามไปยังต่อมน้ำเหลือง
ระยะที่ 4 เป็นระยะแพร่กระจาย อาจแพร่ไปยังปอดหรือตับ
 
การรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่
 
การรักษาโดยการผ่าตัด ถือ เป็นการรักษาหลักของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป้าหมายคือตัดลำไส้บริเวณที่เป็นมะเร็งออกให้มากพอ 
รวมทั้งตัดต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นออกด้วย
 
การรักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัด มี ประโยชน์มากในระยะที่ 3 ส่วนในระยะที่ 2 นั้นยังมีข้อโต้แย้งถึงผลดี และผลเสียของการให้ยากันอยู่ ส่วนในระยะที่ 4 นั้น การพยากรณ์โรคจะไม่ค่อยดี
 
การรักษาโดยการฉายรังสี ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับการรักษา เพื่อพิจารณาถึงผลดีและผลเสียของการฉายรังสีโดยละเอียด
 
 
ที่มา : นพ.สรวุฒิ พิทยาภา
ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

ขอขอบคุณ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ยาขยายหลอดลมในผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง

6 มิถุนายน 2556 14.450

การรักษาโรคปอดเรื้อรังที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งคือ การใช้ยาเพื่อขยายหลอดลม ซึ่งมีทั้งยาชนิดรับประทานและยาพ่น อย่างไรก็ตามต้องคำนึงอยู่เสมอว่ายาขยายหลอดลมนั้นเป็นการช่วยรักษาบรรเทาอาการของโรคเท่านั้น แต่ไม่ได้ทำให้โรคนั้นดีขึ้นหรือหายขาด

เกาะติดสถานการณ์ โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล โดย ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ

2 สิงหาคม 2556 17.363

ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ถึง 500,000 รายต่อปีและทุกปีมีคนไทยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สูงถึง 20%

โครงการเวชศาสตร์ฟุตบอลแห่งชาติ National Football Medicine Programme (NFMP) ตอนที่ 2

17 กุมภาพันธ์ 2557 3.808

วันนี้ผมขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า การนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาใช้ในกีฬาฟุตบอลที่ทางผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การกีฬาของฟีฟ่า ได้นำมาสรุปไว้ในตำราดังกล่าวนั้นมีหัวข้อเรื่องอะไรบ้าง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ