โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 2,808 Views

ภาวะผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วไม่หายปวด

ภาวะผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วไม่หายปวด

ภาวะการผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วไม่หายปวด หรือเรียกว่า Failed Back Surgery Syndrome เป็นภาวะที่ทำการรักษาได้ยากที่สุด ซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้ผู้ป่วยเองมีอาการปวดทรมาน รวมทั้งเป็นเรื่องยากสำหรับแพทย์ผู้ทำการรักษาและเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับแพทย์ที่จะทำการผ่าตัดรักษาในครั้งต่อไป

FBSS เป็นภาวะที่ยุ่งยากซับซ้อนที่สุดในบรรดาโรคของกระดูกสันหลังทั้งหมดภาวะนี้จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของอาการปวดแบ่งเป็น 2 สาเหตุใหญ่ๆ ดังนี้

1.  สาเหตุของความชอกช้ำของเส้นประสาท

2.  สาเหตุที่เกิดจากโครงสร้างของกระดูกสันหลัง / หมอนรองกระดูก หรือตัวข้อของกระดูกสันหลัง (facet joint)

ส่วนสาเหตุที่เหลืออาจจะเป็นสาเหตุจากกล้ามเนื้อซึ่งจะเป็นส่วนที่ประกอบเข้าไป ทำให้ปัญหาของอาการปวดมากขึ้นภาวะนี้จำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลร่วมกันระหว่างแพทย์กายภาพบำบัด, แพทย์เฉพาะทางที่ชำนาญในการควบคุมความเจ็บปวด (Pain specialist) และศัลยแพทย์กระดูกสันหลัง (Spine specialist)

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สาริจฉ์ ศรีสุภาพ

ผู้อำนวยการศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อกรุงเทพ

7 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เมื่อหนูไม่ยอมนอน

20 กุมภาพันธ์ 2557 215.083

เด็กทารกบางคนอาจมีปัญหามนุษย์ค้างคาว คือกลางคืนตื่นมาเล่นไม่ยอมนอน แต่พอกลางวันกลับหลับยาว มักเกิดในเด็กเล็ก แรกเกิดถึงอายุ 1-2 เดือน ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ก็คือสมองที่ควบคุมการนอนของเด็กเล็กยังไม่ค่อยพัฒนา

การบริการทางการแพทย์กีฬามหาวิทยาลัยโลก

1 กรกฎาคม 2556 3.788

ในเดือนสิงหาคม 2550 นี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลกครั้งที่ 24 (24th UNIVERSIADE BANGKOK 2007) ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2550 ซึ่งหลายๆ ท่านบอกว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีคนเข้าร่วมมากเป็นอันดับรองจากกีโอลิมปิกทีเดียว ดังนั้นการบริการทางการแพทย์ (Medical Services) สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

โรคแพนิค

15 กุมภาพันธ์ 2557 3.184

โรคแพนิค เป็นโรคประสาทกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีอาการเด่นชัด คือ อาการหวาดกลัว วิตกกังวลอย่างสุดขีด เกิดขึ้นเป็นพักๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ