โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 3,451 Views

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร

ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร

     นับวันจะได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะเนื่องจากมีความหลากหลายทั้งรูปร่างและสีสัน วัสดุที่นำมาผลิตมีหลายชนิด และมีระดับคุณภาพต่าง ๆ กัน การจะซื้อมาใช้จึงต้องมีความระมัดระวังเลือกใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์จริง ๆ ภาชนะบรรจุอาหารจะมีฉลากระบุชนิด ประโยชน์ใช้สอย หรือความสามารถในการทนความร้อน การเลือกซื้อจึงควรสังเกตที่ฉลากด้วย นอกจากนี้ควรดมกลิ่นว่ามีกลิ่นเหม็นของพลาสติกหรือไม่ หรือถ้าบรรจุอาหารปิดฝาไว้แล้วทำให้อาหารนั้นมีรสกร่อยแสดงว่ามีสารเคมีจากพลาสติกระเหย หรือละลายออกมาได้ ไม่ควรนำมาใช้บรรจุอาหาร
 
ข้อควรระวังในการใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร คือ
 
1. อย่านำถุงพลาสติกใช้แล้วมาใช้บรรจุอาหารอีก
 
2. เลือกใช้ตะเกียบพลาสติกที่ไม่มีเคลือบสีเป็นดีที่สุด
 
3. เลือกใช้หลอดพลาสติกชนิดไม่มีสี หรือมีสีอ่อน
 
4. อย่าใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุของร้อนจัด น้ำมันปรุงอาหาร อาหารรสเปรี้ยวจัด น้ำส้มพริกดอง และผักหรือผลไม้ดอง
 
5. อย่าใช้ช้อนพลาสติกแช่ทิ้งไว้ในถ้วยน้ำส้มพริกดอง
 
6. ไม่นำถังที่เคยบรรจุสารเคมีหรือสารพิษมาใช้บรรจุน้ำแข็งหรือน้ำดื่ม
 
7. ระวังอย่าให้ผิวพลาสติกด้านสัมผัสอาหารเป็นรอยขีดข่วน หรือถลอก
 
8. อย่าให้เด็กอมของเล่นพลาสติกที่มีสีจัดพลาสติกที่มีสีสันสดใส มีลักษณะขุ่น อาจเป็นการนำเอา
พลาสติกเก่ามาหลอมทำใหม่ ไม่ควรนำมาใช้บรรจุอาหาร

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอ๊กซเรย์เพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะ

15 กุมภาพันธ์ 2557 11.909

เอ็กซเรย์เพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะ การเอ็กซเรย์เพื่อตรวจทางเดินปัสสาวะมีความสำคัญในการวินิจฉัยนิ่วของทางเดินปัสสาวะ เนื่องจากนิ่วส่วนใหญ่จะทึบต่อรังสีเอ็กซเรย์ ดังนั้นจะมองเห็นได้ง่ายเป็นสีขาว การเอ็กซเรย์แบบธรรมดาของช่องท้องก็เห็นนิ่วได้

วิธีเลิกบุหรี่ (2)

7 มิถุนายน 2556 2.623

ต่อจาก วิธีเลิกบุหรี่(1)

การผ่าตัดแบบไม่เจ็บเป็นอย่างไร

3 สิงหาคม 2556 3.093

การผ่าตัดชนิดนี้ผู้ป่วยจะได้รับการทำผ่าตัดโดยลักษณะของการทำผ่าตัดที่ระยะเวลาของการทำผ่าตัดสั้นบาดแผลจากการผ่าตัดมีการชอกช้ำน้อยการดูแลหลังการผ่าตัดโดยการได้รับยาแก้ปวดอย่างดีผลลัพธ์ของการผ่าตัดชนิดนี้ คือ ผู้ป่วยจะสามารถลุก นั่งและกลับมาสู่อิริยาบถใกล้เคียงปกติในระยะเวลาอันสั้นปัจจุบันการผ่าตัดเจาะหมอนรองกระดูกสันหลัง ไม่ว่าด้วยกล้อง microscope หรือด้วย endoscope

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ