โพสต์ 22 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 4,934 Views

ปัสสาวะมีเลือด

ปัสสาวะมีเลือด

ภาวะปัสสาวะมีเลือดคืออะไร

ภาวะ ปัสสาวะมีเลือดคือ ภาวะที่มีปริมาณเม็ดเลือดแดงในน้ำปัสสาวะมากกว่าปกติ ผู้ป่วยบางราย ปัสสาวะมีเลือดเห็นได้ชัดเจนอาจเรียกได้ว่าปัสสาวะเป็นเลือด แต่บางรายอาจต้องใช้กล้องจุลทรรศน์จึงจะพบความผิดปกตินี้

ทำไมจึงเกิดอาการปัสสาวะมีเลือด

โรค หรือภาวะที่ก่อให้เกิดอาการปัสสาวะมีเลือด มักเกิดจาก การอักเสบ หรือนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ รวมถึงภาวะต่อมลูกหมากโตในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 50 ปี สิ่งที่สำคัญคือการรีบตรวจวินิจฉัย และเข้ารับการรักษาโดยทันทีเมื่อเกิดภาวะดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ หรือ มะเร็งในไต

สาเหตุที่พบบ่อยเรียงตามลำดับมีดังนี้

 1. ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
 2. ปัญหาการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติ
 3. ต่อมลูกหมากโต
 4. เนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ
 5. การอุดตันของทางเดินปัสสาวะ
 6. นิ่วในไต
 7. นิ่วหรือสิ่งแปลกปลอมในกระเพาะปัสสาวะ
 8. โรคไต
 9. เนื้องอกในไต
 10. การใช้ยาหรือสารเคมีบางประเภท
 11. โรคเลือดบางประเภท
 12. การออกกำลังกายอย่างรุนแรง

การประเมินและวินิจฉัยโรค

ใน ปัจจุบันมีการตรวจหลายวิธีเพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริงของภาวะดังกล่าว เช่น การอัลตร้าซาวนด์ หรือ ส่องกล้องในกระเพาะปัสสาวะ นอกจากนี้ยังมีการฉีดสารเคมีประเภทไอโอดีน ร่วมกับการเอกซเรย์ เพื่อดูประสิทธิภาพการขับถ่ายทางไต ท่อไต หรือกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

การรักษา

การ รักษาขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรค เช่น สาเหตุที่เกิดจากการอักเสบ หรือติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะ ก็จะรักษาภาวะการอักเสบ หรือสาเหตุที่เกิดจากนิ่ว ก็จะมุ่งการรักษานิ่วโดยตรง ในกรณีที่ไม่พบสาเหตุแน่ชัด ก็จำเป็นต้องตรวจซ้ำจนกว่าจะพบสาเหตุที่แท้จริง

เมื่อ พบว่าตนเอง ปัสสาวะมีเลือดปน ถึงแม้จะไม่ใช่ภาวะเร่งด่วน หรือเป็นอันตรายแก่ชีวิต แต่เนื่องจากบางภาวะอาจส่งผลให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ เพราะฉะนั้นจึงควรตรวจค้นหาสาเหตุ และเข้ารับการรักษาโดยเร็ว

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการปวดแบบ None radicular symptom จากกล้ามเนื้อและข้อ

3 สิงหาคม 2556 4.129

อาการปวดแบบ None radicular symptom จากกล้ามเนื้อและข้อ เป็นอาการปวดที่มีลักษณะการปวดตามแนวของเส้นประสาทแต่สาเหตุของการปวดนั้นไม่ใช่ปัญหาของเส้นประสาท เป็นอาการปวดแบบ Remote กล่าวคือ มีพยาธิภาพอยู่บริเวณหลังแต่ส่งผลให้เกิดอาการปวดที่บริเวณขาเป็นต้น

ยาไมเกรน ภัยร้ายใกล้ตัว กินติดต่อกันทุกวันเป็นการใช้ยาที่ผิด

26 ตุลาคม 2558 75.971

แนะนำให้ใช้ “เฉพาะเวลาปวดศีรษะไมเกรน” เท่านั้น การรับประทานติดต่อกันทุกวันเป็นการใช้ยาที่ผิด ไม่ควรรับประทานเกิน 3 เม็ดต่อสัปดาห์ หรือทานต่อเนื่องมากกว่า 3 วัน เนื่องจาจะเกิดผลข้างเคียงจากตัวยาแล้วยังทำให้เกิดอาการปวดศีรษะมากขึ้น

รู้ทัน 5 โรคยอดฮิตของคนไทยที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากเป็น

7 กุมภาพันธ์ 2560 6.422

ทุกวันนี้คนไทยหลายคนมีโรครุมเร้ามากมายอันเนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจำวันที่เอื้อให้เกิดความเครียด จนหลาย ๆ คนกลายเป็นโรคซึมเศร้าโดยไม่รู้ตัว อีกทั้งวิถีชีวิตที่มีความเร่งรีบตลอดเวลา จนทำให้ไม่มีเวลาออกกำลังกายและดูแลรักษาสุขภาพ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ