โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 3,053 Views

ปัญหาในการขับรถ

ปัญหาในการขับรถ

การดื่มเหล้า เบียร์ ไวน์หรือเครื่องดื่มใดก็ตามที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่แม้แต่นิดเดียว อาจทำให้การขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เกิดปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุได้เสมอ ๆ แอลกอฮอล์จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาด ปฏิกิริยาตอบสนองเชื่องช้าลง การประสานงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นมือ แขน หรือขา จะไม่ประสานกัน ในประเทศสหรัฐอเมริกาจึงถือว่าการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ผสมอยู่แม้เพียงเล็กน้อย ถือว่ามีโอกาสทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์ ขับขี่จักรยานยนต์ การขับรถรับ-ส่งนักเรียน การขับเครื่องบิน ขับเรือ และการควบคุมเครื่องจักรยนต์ทั้งหลาย
 
ถ้าหากท่านจะต้องไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ที่มีการดื่มสุรา เบียร์ หรือไวน์ในงานนั้น ๆ วิธีที่ปลอดภัยที่สุด ถ้าท่านเป็นผู้ที่ดื่มด้วยก็คือ การอาศัยกลับบ้านกับเพื่อนที่ไม่ดื่ม หรืออาจจะกลับโดยรถแท็กซี่ก็ได้ เพราะจากสถิติของอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือจักรยานยนต์ พบว่ามากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์มีความเกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ด้วยเสมอ ๆ ทำให้เกิดโศกนาฎกรรมบ่อย ๆ การเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร และบางคนอาจพิการตลอดชีวิตตั้งแต่อายุได้ไม่มาก
 
ถ้าหากท่านมีบุตรหลานอยู่ในวัยที่เริ่มขับขี่รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ขอให้ท่านได้พูดคุยผลเสียของการดื่ม ถ้าการขับขี่ยานพาหนะไม่ว่าจะผู้ขับขี่เองหรือเป็นผู้โดยสาร ท่านต้องสอนให้บุตรหลานของท่านไม่ควรที่จะเสี่ยงนั่งไปในรถที่ผู้ขับขี่เมาเหล้า หรือตามหลักการแล้ว ผู้ขับขี่ดื่มแม้แต่เพียงน้อยนิด โอกาสที่เกิดอุบัติเหตุก็มีได้สูงกว่าปกติอยู่แล้ว

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาการ ”ปวดหลัง ”ทำให้ต้องถอนตัวระหว่างเข้าแข่งขันกอล์ฟเดอะมาสเตอร์ของ “ประหยัด มากแสง”

18 กุมภาพันธ์ 2557 2.252

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านคงได้ยินได้ฟังและได้เห็นข่าวกีฬาทางวิทยุทีวีทุกช่อง และได้เห็นข่าวใหญ่พาดหัวในหน้ากีฬาของหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับที่เป็นเรื่องราวของนักกอล์ฟอาชีพระดับแนวหน้าของเมืองไทย “ประหยัด มากแสง”

การบริหารกล้ามเนื้อ พี.ซี.

15 กุมภาพันธ์ 2557 2.752

การบริหารกล้ามเนื้อของช่องเชิงกราน มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกรานให้ตึงตัว มีความแข็งแรง ซึ่งกล้ามเนื้อเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นผนัง ยึดตรึงอวัยวะในช่องเชิงกรานมดลูก กระเพาะปัสสาวะ ลำไส้ตรง ไม่ให้หย่อนยานเลื่อนลงมาต่ำ

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ

5 มิถุนายน 2556 4.682

ต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเป็นภาวะที่ตรงข้ามกับต่อมไทรอยด์ทำงานมาก ฮอร์โมนต่อมไทรอยด์ในเลือดอยู่ในระดับน้อยเกินไป และทำให้เกิดอาการจากการที่มีฮอร์โมนน้อย สาเหตุของต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยเกิดได้จาก

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ