โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 25 พ.ค. 57 8,972 Views

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์

ปัญหาของวัยรุ่นในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ไม่ว่าจะเป็นเหล้า เบียร์ ไวน์ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในทุกประเทศ เพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบทดสอบสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะวัยรุ่นในครอบครัวที่มีปัญหา และในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาขึ้น ในวัยที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ จากสถิติของประเทศสหรัฐอเมริกา อายุเฉลี่ยที่เด็กวัยรุ่นเริ่มดื่มเหล้า เบียร์ หรือไวน์คืออายุ 12 ปี และในแต่ละปี จะมีวัยรุ่นจำนวน 4 ล้าน 6 แสนคน อายุระหว่าง 14-17 ปี มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่ม เช่น การเรียนตกต่ำลง มีปัญหากับผู้ปกครอง และมีความประพฤติส่อไปในทางการเกิดอาชญากรรม จนบางคนถึงขนาดถูกจับกุมดำเนินคดี
 
ผู้ที่ยิ่งเริ่มดื่มตั้งแต่อายุน้อยๆ เท่าใด ผู้นั้นมีโอกาสมีปัญหามากเท่านั้น และมีแนวโน้มที่จะติดยาเสพติดร่วมด้วยเสมอ โดยเฉพาะเด็กในวัยนี้ จะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นการยากที่จะหยุดได้ ถ้าหากยังอยู่ในแวดวงสิ่งแวดล้อมเดิม นอกจากนี้ตามสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่เกิดในหมู่วัยรุ่นพบว่า มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ วัยรุ่นเหล่านั้นมีประวัติการดื่มสุราก่อนเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งวัยรุ่นที่ประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูง จมน้ำตาย ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ทั้งสิ้น
 
ท่านที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีของหมู่วัยรุ่น ไม่ควรปล่อยให้วัยรุ่นทดลองดื่มเหล้า ดื่มเบียร์ ตามใจ โดยหวังว่าสักวันหนึ่งวัยรุ่นคงจะเบื่อและเลิกไปเอง พ่อแม่และผู้ปกครองควรให้ความรู้ความเข้าใจกับบุตรหลานของตนเอง เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของเหล้า เบียร์ และไวน์ ว่ามีผลอย่างไรต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มสุรากับการขับขี่รถยนต์ที่มีสถิติอุบัติเหตุค่อนข้างสูง รวมทั้งการหันเหไปเสพยาเสพติดอีกด้วย นอกจากนี้หากวัยรุ่นของท่านต้องนั่งรถไปกับคนขับที่เมาสุรา ท่านควรสอนให้บุตรหลานของท่านหัดปฏิเสธที่จะนั่งรถยนต์ไปด้วย เพราะมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุทางรถยนต์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟันปลอม : ชนิดรากฟันเทียม

6 มิถุนายน 2556 2.996

เมื่อไม่นานมานี้ ถ้าใครสักคนได้สูญเสียฟันธรรมชาติไปทางเลือกเดียวก็คือ การใส่ฟันปลอม แต่ปัจจุบันนี้ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้ว รากฟันเทียมมีประสิทธิภาพดีมาก ข้อดีของมันคือ คุณจะมีฟันปลอมที่ดูเหมือน และมีความรู้สึกใกล้เคียงฟันธรรมชาติที่สุด

ฝีที่ติ่งหู

6 มิถุนายน 2556 4.952

“ทำไมติ่งหูอักเสบบ่อย บางครั้งมีน้ำหนองไหลซึมออกมา บางครั้งบวมเปล่งและเจ็บมาก” ผู้ป่วยมักจะมีคำถามเหล่านี้ มาปรึกษาแพทย์อยู่เป็นประจำ

คำแนะนำสำหรับการดูแลรักษาบาดแผล

16 กุมภาพันธ์ 2557 59.581

ควรล้างด้วยน้ำสะอาดหรือน้ำเกลือปราศจากเชื้อเท่านั้น ในกรณีที่มีเลือดออกมากใช้ผ้าก๊อซสะอาดกดห้ามเลือด ไม่ควรใช้นิ้วมือกดโดยตรงเพราะอาจทำให้แผลติดเชื้อมากขึ้นจากนิ้วมือที่ปนเปื้อนของเรา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ