โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,703 Views

ปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

ปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก

 สวัสดีครับ

ช่วงนี้งานวิจัยเกี่ยวกับไข้หวัดนกออก มามากเหลือเกินครับ ล้วนน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง มีอยู่เรื่องหนึ่งที่พูดถึงปัจจัยทางพันธุกรรมว่าเกี่ยวกับการกับติดเชื้อ ไวรัสไข้หวัดนก อันนี้ฟังแล้วต้องตามไปดูผลการวิจัยเลยล่ะครับ


ข่าวผลการศึกษาครั้งนี้เผยแพร่จากองค์การอนามัยโลก เป็น การศึกษาในประเทศอินโดนีเชียครับ ครั้งที่มีการระบาดในเกาะสุมาตรา เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา พบการติดเชื้อในครอบครัวถึง 7 ราย ซึ่งมีความสัมพันธ์กับแบบพ่อแม่พี่น้อง บ่งบอกถึงแบบแผนการถ่ายทอดทางพันธุกรรม รวมทั้งการระบาดในตำบลคาโร ซึ่งมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน

ในทางทฤษฎีแล้ว นัก วิทยาศาสตร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องไวรัสไข้หวัดนก เคยประชุมกันมาแล้วในเรื่องนี้ และลงความเห็นว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากทีเดียว นั่นเป็นการประชุมเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วครับ พร้อมทั้งเชื่อว่า ปัจจัยทางพันธุกรรมน่าจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มนุษย์ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ได้ไม่ง่ายนัก และยังมีผลต่อการแพร่เชื้อจากมนุษย์สู่มนุษย์อีกด้วย

ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก นับถึงขณะนี้มีรวม 256 คน เสียชีวิตไปแล้ว 152 ราย ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก แต่ถึงกระนั้นก็ยังเป็นที่หวั่นใจกันอยู่ว่า เชื้ออาจกลายพันธุ์และระบาดไปทั่วโลก ในแง่ของการติดเชื้อจากสัตว์ พบว่าสารคัดหลั่งต่างๆ จากระบบทางเดินหายใจ เป็นตัวการสำคัญมากกว่าการติดต่อทางอุจจาระ

ข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดนกคง ยังจะเป็นประเด็นร้อนไปอีกนานครับ และทุกฝ่ายต้องพยายามป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดให้ได้ แล้วเราจะตามติดเรื่องของไวรัสไข้หวัดนก H5N1 กันต่อไป

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

น้ำดื่มคุณภาพในช่วงวิกฤติน้ำท่วม

6 มิถุนายน 2556 3.563

น้ำ เป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อชีวิตมนุษย์ เราสามารถอดอาหารได้หลายวัน แต่ถ้าขาดน้ำเพียงไม่กี่วันก็ทำให้เราเสียชีวิตได้

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

24 กันยายน 2556 97.911

ความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงมีหลายชนิด เช่น เม็ดเลือดแดงขนาดผิดปกติ เม็ดเลือดแดงติดสีผิดปกติ เม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติ เม็ดเลือดแดงมีสิ่งผิดปกติอยู่ภายในเซลล์ และเม็ดเลือดแดงเรียงตัวผิดปกติ

โรคฤดูร้อน

5 มิถุนายน 2556 6.625

ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน โดยเฉพาะโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ เนื่องจากฤดูร้อนเป็นฤดูที่เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อโรค ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องเฝ้าระวังหลายโรคด้วยกัน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ