โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,991 Views

ปวดหลังผ่าตัดทางเลือกสุดท้าย ตอนที่ 2

ปวดหลังผ่าตัดทางเลือกสุดท้าย ตอนที่ 2

12 วิธี หลีกเลี่ยงการถูกผ่าตัดหลังในผู้ป่วยปวดหลัง

คนที่มีอาการปวดหลัง ร้าวลงขา มีต้นเหตุจากการที่เส้นประสาทหลังถูกหมอนรองกระดูก หรือ

กระดูกงอกกดทับ หลายคนต้องรักษาได้แค่วิธีเดียว คือ การถูกผ่าตัดหลัง เพียงเพราะละเลยสิ่งต่าง

เล็กๆ น้อยๆ ที่แพทย์แนะนำ

 

ต่อไปนี้ คือข้อปฎิบัติ 12 ข้อที่อาจจะช่วยคนปวดหลังแบบรุนแรงให้หายขาดได้ โดยไม่ถูกผ่าตัด

หลังครับ 12 วิธีหลีกเลี่ยงการถูกผ่าตัดหลังนั้นสามารถใช้ได้กับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังตั้งเเต่น้อยๆ

จนกระทั่งเป็นมากเดินไม่ได้ มีอาการขาชา หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง ทั้งนี้ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้มาจาก

การเฝ้าสังเกตการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังแบบรุนแรงและสุดท้ายต้องลงเอยที่การถูกผ่าตัด

หลังนั้น พบว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องซ้ำๆ ของตัวผู้ป่วยเองที่ไปกระตุ้นทำให้โรคลุกลามและมี

อาการมากขึ้น

 

12 วิธี มีดังต่อไปนี้ครับ

1. ถ้าเเพทย์บอกว่าพัก ต้องหยุดพักจริงๆ ครับ คนรุ่นใหม่ที่ขยันทำงานในปัจจุบันนี้ เวลาเจ็บไข้

ได้ป่วยเพียงเล็กน้อยก็มักไม่ค่อยยอมลางานหยุดพัก ห่วงงานมากกว่าถึงแม้ว่าแพทย์จะแนะนำให้

หยุดก็จะไม่ยอมแต่ในเรื่องของอาการปวดหลังแบบรุนแรงนั้น จะใช้แนวความคิดแบบเดิมหรือปฎิบัติ

ตัวแบบเดิมๆ คงจะไม่ได้ครับ

 

ในทางการแพทย์มีการพบว่า ในครั้งแรกที่ มีหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาทับเส้นประสาทจน

คนไข้มีอาการปวดหลังร้าวลงขานั้น การรักษา เพียงแค่ นอนพักสักระยะเวลาหนึ่งในเวลา 5-14 วัน

แรก พยายามไม่ให้มีการ เคลื่อนไหวมากนัก โอกาสที่หมอนรองหระดูกสันหลังจะยุบบวมก็จะมีมา

กชึ้น เมื่อไม่มีอาการลุกลามจากการที่หมอนรองกระดูกออกมาทับเส้นประสาทมากขึ้น หรือ หมอน

รองกระดูกแตกจึงทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องผ่าตัดหลัง

มากกว่า 95% แต่ถ้าเราไม่ยอมหยุดพักในช่วงแรกๆที่หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนใหม่ๆโอกาสที่

จะหายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัดนั้นจะลดลงเรื่อยๆ ขึ้นครับ อยู่กับว่าจะมีอาการปวดหลังแบบรุนแรงใน

ชีวิตกี่ครั้งบางคนมีโอกาสรอดจากมีดหมอผ่าตัดได้ไม่ถึง 60% ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากครับ

เพียงเพราะว่าเราห่วงงานมากกว่าหลังของตัวเอง บางคนก็อาจจะเกรงใจเพื่อนร่วมงาน หรือ

หัวหน้างาน

 

ในทางกลับกัน ถ้าคนไข้ต้องถูกผ่าตัดหลัง ก็จะต้องเสียเวลา ลาหยุดงานนานกว่า 1 เดือน เพื่อพัก

ฟื้นหลังผ่าตัด ลองคิดดูนะครับ ถ้าตัดใจยอมหยุดพักงาน ตั้งแต่ครั้งแรกมี่หมอบอก อาจจะเสียเวลา

บ้างแต่หลังไม่ต้องถูกผ่า

 

ทำไมการนอนพักอยู่บนเตียง ประมาณ 1-2 สัปดาห์จะช่วยทำให้สามารถรักษาอาการปวดหลังจาก

หมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทให้หายขาดโดยไม่ต้องผ่าตัดหลังได้มากถึง 95% เหตุผล

เพราะว่าในช่วงเวลาที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนออกมาทับเส้นประสาทหลังใหม่ๆนั้น ถ้าผู้ป่วย ยังคง

นั่งหรือยืน หรือ เดินอยู่ จะมีน้ำหนักของตัวผู้ป่วย ไปกดกระดูกสันหลังตลอดเวลา ทำให้เหมือนมีเเร

งดันที่หมอนรองกระดูกอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่หมอนกระดูกสันหลังจะยุบตัวกลับเข้าที่เดิมหรือลด

การอักเสบบวมก็จะมีน้อยลง เมื่อเทียบกับการนอนพักเฉยๆ

 

ผลก็คือเมื่อผ่านช่วงเวลา 2 สัปดาห์ที่หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนออกมา หมอนรองกระดูกก็

จะบวม อักเสบนานขึ้นจนอาจจะทับเส้นประสาทหลังอย่างถาวรและถ้าเส้นประสาทสันหลังถูกทับ

มากขึ้นหรือนานจนเกินไปเลือดที่นำอาหารไปหล่อเลี้ยงเส้นประสาทบริเวณนั้นไม่ได้เซลประสาทก็จะ

ตายลงมากขึ้นเรื่อยๆ จนผู้ป่วยมีอาการมากขึ้น เช่นขาชาเป็นวงใหญ่ขึ้น ขาอ่อนแรงมากขึ้น เดินขึ้น

บันไหเท้าตกไม่มีแรงแพทย์ที่ดูแลก็มักจะแนะนำการรักษาโดยการผ่าตัด เอาหมอนรองกระดูกออก

เพราะว่าถ้าขืนปล่อยทิ้งไว้นานเกินไปโอกาสที่เซลประสาทจะฟื้นฟูกลับมาเหมือนเก่าก็จะเหลือน้อย

ถึงแม้จะผ่าตัดไปแล้วก็อาจจะไม่ฟื้นฟูเหมือนเก่าครับ

 

เพราะฉนั้น ถ้าแพทย์รักษาโรคปวดหลัง บอกให้ท่านหยุดงาน ท่านต้องหยุดจริงๆ ครับ ก่อนที่จะสาย

เกินไป ปวดหลัง ผ่าตัดทางเลือกสุดท้ายครับ

ขอขอบคุณ

Author

นพ. สมศักดิ์ เหล่าวัฒนา

ศัลยแพทย์โรคกระดูก

10 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกลัอง full endoscope

3 สิงหาคม 2556 2.912

ในปัจจุบันเทคนิคเทคโนโลยีในการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ่านกล้องที่เล็กที่สุด ได้แก่การผ่าตัดผ่านกล้อง Full endoscope ซึ่งมีลักษณะเป็นกล้องแบบสอดมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 ซม. และมีช่องเพื่อที่จะให้เครื่องมือในการผ่าตัดสอดเข้าไปทำงานได้อย่างสะดวก

การตรวจเอ๊กซเรย์เต้านม

25 กันยายน 2556 6.653

มะเร็ง เต้านมได้คร่าชีวิตผู้หญิงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย การตรวจเอกซเรย์เต้านมหรือ MAMMOGRAM เป็นการตรวจหามะเร็งตั้งแต่เริ่มแรก ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยตนเองหรือวิธีอื่น ๆ

ยารักษาโรค Alzheimer’s

6 มิถุนายน 2556 12.951

ปัจจุบันมีการนำยาใหม่มาใช้รักษาโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์หลายชนิด แม้ว่าผลการรักษายังไม่ดีเท่าที่ควร แต่ส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงมากนัก มักจะพบว่าอาการต่างๆ ของโรคดีขึ้นเป็นลำดับ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ