โพสต์ 25 ก.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,918 Views

ปวดบริเวณเท้า

 ปวดบริเวณเท้า

เท้าของคนเรามีความสำคัญมากในการใช้ชีวิตประจำวัน นับตั้งแต่คนเราเริ่มใช้เท้าเดินเมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ เป็นต้นมา จนในปัจจุบันมีการเรียนสอนวิชาเกี่ยวกับการดูแลรักษาเฉพาะเท้าอย่างเดียว เกิดขึ้นแล้วในประเทศสหรัฐอเมริกา

          สำหรับการปวดเท้า หลังจากได้รับอุบัติเหตุบริเวณเท้า อาจต้องคำนึงถึงการแตกหักของกระดูกเท้าเล็กๆ ที่เป็นส่วนประกอบของเท้า รวมทั้งการยืดหดของเยื้อหุ้มข้อต่างๆ บริเวณเท้า หรือข้อเท้าที่พบได้บ่อยๆ ที่เรียกกันว่าข้อเท้าแพลง แต่ถ้าหากอุบัติเหตุ หรือการกระทบกระเทือนที่เกิดขึ้นไม่รุนแรง แต่พบว่าอาการแสดงค่อนข้างเจ็บปวดรุนแรงแม้ว่าส่วนนั้นๆ จะอยู่นิ่งๆ ก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการบวม ผิวหนังอักเสบสีแดงตามข้อต่อ โดยเฉพาะข้อที่พบได้บ่อยๆ ได้แก่ ข้อต่อโคนนิ้วโป้งของเท้า หรืออาจพบบริเวณข้อเท้าก็เป็นได้ ซึ่งโรคที่คิดถึงได้แก่ โรคเก๊าซ์นั้นเอง

          นอกจากนี้ผู้ที่ไม่มีอุ้มเท้า เวลายืนเดินนานๆ ก็มีอาการปวดเมื่อยบริเวณอุ้งเท้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอ้วนยิ่งจะนำให้มีอาการมากขึ้นกว่าคนผอม ส่วนผู้สูงอายุข้อเสื่อมตามวัย ก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ปวดเท้าได้เช่นเดียวกัน การฝึกสังเกตร่องรอยต่างๆ บริเวณผิวเท้า และส่วนนั้นๆ ของเท้า เช่นการบวมแดง ฟกช้ำ หรือร่องรอยของความหนาตัวของผิวหนังตรงฝ่าเท้าที่คนส่วนใหญ่เรียกว่า รองช้ำ บางรายอาจมีผื่นคันหรือแผลตามงามนิ้ว ก็อาจทำให้มีอาการปวดบริเวณนั้นๆ รวมด้วยก็เป็นได้

          สำหรับอาการปวดบริเวณฝ่าเท้าตรงตำแหน่งของส้นเท้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนตื่นนอนจะปวดมาก และเมื่อเริ่มใช้งานจะค่อยๆ ทุเลาลงไป อาจมีสาเหตุมาจากเจ็บผิวเท้าอักเสบ เช่นเดียวกับอาการที่เกิดขึ้นจากเอ็นร้อยหวายอักเสบ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรควัวบ้า

1 สิงหาคม 2556 3.389

โรควัวบ้า (Mad Cow Disease) อาจเรียกว่า โรคสมองฝ่อ หรือ โรคสมองพรุน เป็นโรคติดต่อทางระบบประสาทในวัว และทำให้เกิดรอยโรคที่เนื้อสมองเป็นลักษณะรูพรุนคล้ายฟองน้ำ โรคนี้มีความรุนแรงถึงตายในวัวที่โตเต็มวัย

การพิสูจน์ทราบชนิดของสเต็มเซลล์จากร่างกาย

7 มิถุนายน 2556 2.912

สเต็มเซลล์จากร่างกาย หรือที่เรียกว่า adult stem cells พบได้ในอวัยวะและเนื้อเยื่อหลายชนิด และพบในปริมาณที่ไม่มากนัก นักวิทยาศาสตร์พบว่าสเต็มเซลล์เหล่านั้นอยู่ในเนื้อเยื่อโดยยังไม่แบ่งตัวแต่อย่างใดเป็นเวลาหลายปี

ไข้หวัดหมูไอโอวา เชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่

2 สิงหาคม 2556 3.554

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค หรือ CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ประเทศสหรัฐอเมริกา แจ้งเตือนทั่วโลกให้ระวัง “ไข้หวัดหมูสายพันธุ์ใหม่” คือสายพันธุ์ S-OtrH3N2 ที่สามารถติดต่อสู่คนได้ เนื่องจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด 7 ราย

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ