โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 3,603 Views

ปวดข้อศอก

ปวดข้อศอก

จากที่ยึดเกาะของเอ็นกล้ามเนื้อที่กระดูกข้อศอกด้านนอกอักเสบ (Tennis elbow) เป็นสาเหตุของอาการปวดข้อศอกที่พบได้บ่อย อาการปวดเกิด
 
เนื่องจากภาวะที่มีการอักเสบของที่ยึดเกาะของเอ็น และกล้ามเนื้อที่มาเกาะที่ปุ่ม
กระดูกบริเวณข้อศอก ซึ่งพบได้ทั้งด้านนอก และด้านในของข้อศอก ทางด้านนอก
พบได้บ่อยกว่า เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า Tennis elbow เกิดจากมีอาการอักเสบตรวจที่ยึดเกาะของเอ็นกล้ามเนื้อที่ใช้กระดกข้อมือขึ้น (Extensor muscles of forearm) ซึ่งจะเกาะอยู่ตรงปุ่มกระดูกด้านนอกของข้อศอก
 
สาเหตุ
ส่วนใหญ่การอักเสบเกิดจากการใช้กล้ามเนื้อกลุ่มนี้ทำงานซ้ำๆ มากเกินไป ทำให้กล้ามเนื้อมีการบาดเจ็บสะสม โดยเฉพาะตรงจุดที่เอ็นกล้ามเนื้อเกาะกับกระดูก ผู้ป่วยจึงมีอาการเจ็บที่ตำแหน่งดังกล่าว
อาการและอาการแสดง
ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดเล็กๆ น้อยๆ มานาน ในบริเวณข้อศอกด้านนอก อาการปวดจะมากขึ้นเมื่อยกของ บิดแขนหรือกำมือแน่น บางครั้งจะมีอาการปวดร้าวไปที่แขน และมือได้ ผู้ป่วยจะมีจุดกดเจ็บทางด้านนอกของข้อศอก เมื่อผู้ป่วยคว่ำมือหรือกระดกข้อมืออย่างแรง ในขณะเหยียดศอกผู้ป่วยจะเจ็บอย่างมากได้
 
การรักษา
1. การรักษาโดยไม่ผ่าตัด ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะดีขึ้น และหายได้โดยการรักษาแบบไม่ผ่าตัด อันประกอบด้วย
  • การปรับกิจกรรมการใช้งานของแขน และมือ โดยหลีกเลี่ยงการทำงานที่ทำให้เกิดอาการปวดมากขึ้น โดยเฉพาะการขยับข้อมือขึ้นลงซ้ำๆ กระดกข้อมือแรงๆ และกำมือแน่นๆ เช่น การบิดผ้าแรงๆ เป็นต้น
  • การใช้น้ำแข็งประคบ เพื่อลดอาการปวดและการอักเสบควรจะประคบ 2-3 ครั้งต่อวัน โดยเฉพาะหลังจากการใช้งานหรือเล่นกีฬา ใช้ถุงน้ำแข็งหรือก้อนน้ำแข็งถู หรือนวดไปบนตำแหน่งที่ปวดครั้งละ 20-30 นาที
  • การรับประทานยาลดอักเสบ ที่ไม่ใช่เสตียรอยด์ ได้ผลดีมากในการลดการอักเสบ และอาการปวด แต่อาจมีผลข้างเคียงได้ จุงควรรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์
  • การทำกายภาพบำบัด เพื่อลดอาการปวดและบวมของกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ได้แก่ การวางแผ่นร้อน การทำอัลตร้าซาวน์ ร่วมกับการทำการยืดกล้ามเนื้อ และบริหารกล้ามเนื้อ (Stretching and strengthening exercise) ซึ่งสามารถทำได้เองที่บ้านตาม
    คำแนะนำของแพทย์
  • การใส่อุปกรณ์รัดตรงบริเวณต้นแขน (Tennis elbow cuff) โดยรัดกล้ามเนื้อที่ต้นแขนไว้ทำให้กล้ามเนื้อหดตัวไม่ได้เต็มที่ ทำให้ลดแรงกระชากของเอ็นกล้ามเนื้อที่จุดยึดเกาะกับกระดูก เป็นการป้องกันไม่ให้มีการบาดเจ็บซ้ำ ช่วยให้การอักเสบไม่เป็นมากขึ้น
  • การฉีดยาเสตียรอยด์เข้าตรงบริเวณจุดยึดเกาะเส้นเอ็นของกล้ามเนื้อ ซึ่งจะลดอาการอักเสบได้ดี แต่ไม่ควรทำมากกว่า 3-4 ครั้งต่อปี เพราะอาจทำให้เส้นเอ็นขาดได้
2. การรักษาโดยการผ่าตัด ทำในรายที่เป็นมานานๆ และการรักษาโดยไม่ผ่าตัดไม่ได้ผล
 
การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค
 
1. หลีกเลี่ยงการทำงานที่ต้องขยับข้อมือขึ้นลงซ้ำๆ กระดกข้อมือแรงๆ และกำมือแน่นๆ เช่น การบิดผ้าแรงๆ เป็นต้น
 
2. การประคบกระเป๋าน้ำเย็นบริเวณที่เป็น จะช่วยให้อาการอักเสบลดลงและอาการปวดจะดีขึ้น ในกรณีที่อาการปวดเฉพาะที่หรืออาการอักเสบเฉียบพลันลดลง อาจใช้น้ำอุ่นประคบร่วมกับการทำการเหยียด
กล้ามเนื้อ (Stretching) จะได้ผลดี
 
การป้องกันในกรณีของการเล่นเทนนิส
 
1. เลือกขนาดด้ามจับที่เหมาะสม โดยวัดเป็นจำนวนนิ้วดังรูป โดยจำนวนนิ้วเท่ากับเส้นรอบวงของด้ามจับ
2. ใช้หน้าไม้ Tennis ขนาดใหญ่ (Over-Sized)
3. ใช้เอ็นที่ไม่ตึงมากนัก
4. บริหารด้วยการเหยียดกล้ามเนื้อดังรูปข้างต้นก่อนทุกครั้ง

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดหลัง

6 มิถุนายน 2556 2.104

ปวดหลังเป็นปัญหาที่พบบ่อยในปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่จะหายได้ด้วยการนอนพัก หรือการใช้ยาร่วมด้วย มีบางส่วนที่มีอาการรุนแรงหรือเรื้อรัง

กล้ามเนื้อเรื่องดี ๆ ที่ควรรู้

17 กุมภาพันธ์ 2557 1.705

ทำไมผู้หญิงที่ออกกำลังกายบ่อย ๆ มานานหลายปีแต่ยังคงมีน้ำหนักเกินกว่าเกณฑ์ปกติ สิ่งที่มีผลอย่างมาก คือ MUSCLE MASS ถ้ากล่าวถึงกล้ามเนื้อ

อาการปวด / เจ็บข้อศอกของธงชัย ใจดี

17 กุมภาพันธ์ 2557 4.138

สัปดาห์ที่แล้ว พวกเราชาวไทยได้รับข่าวการถอนตัวออกกลางคันของโปรกอล์ฟมือ 1 ของประเทศไทย จากการแข่งขันกอล์ฟเดอะมาสเตอร์ ทัวร์นาเมนต์ ที่เอาสุดยอดฝีมือนักกอล์ฟอาชีพทั่วโลก อันดับแรกมาแข่งขันกันเพื่อหาผู้ชนะเลิศ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ