โพสต์ 10 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 7,004 Views

ประสาทหูชั้นในอักเสบ

ประสาทหูชั้นในอักเสบ

สาเหตุที่พบได้บ่อยอีกโรคหนึ่งของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุน และเมื่อมีอาการเกิดขึ้นก็มักจะมีอาการค่อนข้างรุนแรง คือ ภาวะประสาทหูชั้นในอักเสบซึ่งแยกได้เป็น 2 โรคคือ ประสาทการทรงตัวอักเสบ (Vestibular Neuronitis) กับประสาทหูชั้นในอักเสบ (Labyringthitis) ซึ่งรอยโรค (pathology) ของโรคทั้งสองจะเกิดขึ้นบริเวณหูชั้นในเหมือนกันแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ประสาทการทรงตัวอักเสบจะมีปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณของ Cochlear เท่านั้นแต่ประสาทหู ชั้นในอักเสบ รอยโรคจะเกิดทั้งบริเวณ Simicircular Canal และ Cochlear

โดยที่อาการแสดงของโรคทั้งสองจะคล้ายคลึงกันมาก คือ มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอย่างรุนแรง คลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะมากอาการเป็นต่อเนื่องอาจจะเป็นวันๆ ทำให้คนไข้ไม่สามารถลุกจากที่นอนได้แต่จะมีความแตกต่างกันโดยที่ถ้าประสาทการทรงตัวอักเสบ (Vestibular Neuronitis) จะไม่มีปัญหาความผิดปกติของการได้ยินร่วมด้วยแต่ประสาทหูชั้นในอักเสบ (Labyringthitis) จะมีการสูญเสียการได้ยินในหูข้างที่เป็นร่วมด้วย

สาเหตุของการเกิดประสาทหูชั้นในอักเสบอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น การขาดเลือดไปเลี้ยงบริเวณหูชั้นใน การติดเชื้อหรือภาวะ Autoimmune บางชนิด

ถ้ามีอาการผิดปกติดังกล่าวควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางระบบการทรงตัวเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้องแลสามารถให้การรักษาได้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเอง

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โคนนิ้วโป้งบิดเกและปวด

25 กันยายน 2556 3.658

ความผิดปกติที่พบได้บ่อยได้แก่ ตัวนิ้วโป้งจะค่อยๆเอียงไปชิดนิ้วชี้ และทำให้ข้อต่อโคนนิ้วโป้งนูนออกมา ทำให้เกิดอาการปวด จากการที่รองเท้าบีบรัดตรงหัวรองเท้า ซึ่งรองเท้าที่ขายทั่วไปในท้องตลาดไม่มีขนาดความกว้างต่างๆกัน มีเฉพาะบางยี่ห้อเท่านั้น

แรงบันดาลใจในการออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 (ชนิดไม่ต้องพึ่งอินซูลิน (NIDDM))

16 ตุลาคม 2558 3.310

การออกกำลังกายที่เหมาะสมและสม่ำเสมอสามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงได้ เพราะว่าร่างกายจะต้องใช้พลังงานในขณะที่ออกกำลังกาย และแหล่งพลังงานที่สำคัญที่สุดในร่างกายก็คือน้ำตาล หากออกกำลังกายให้เพียงพอร่างกายจะใช้น้ำตาลในเลือดเพื่อเปลี่ยนไปเป็นพลังงาน

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ