โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,157 Views

ทำไมใช้เสียงมากแล้วเสียงแหบ

ทำไมใช้เสียงมากแล้วเสียงแหบ

ภายในกล่องเสียงของคนเราจะมีเส้นเสียง (สายเสียง) อยู่ 2 เส้น คือ ซ้ายและขวา เวลา ที่คนเราเปล่งเสียงออกมา สายเสียงทั้ง 2ข้างจะขยับตัวเข้ามาชิดกันที่ตำแหน่งกึ่งกลางของกล่องเสียง และเมื่อเวลาที่เราหายใจเข้าและหายใจออก สายเสียงทั้ง 2 ข้าง จะเคลื่อนตัวออกจากกันไปด้านข้างของกล่องเสียง ทำให้ลมหายใจสามารถผ่านกล่องเสียงเพื่อเข้าและออกจากปอด

ดังนั้น เมื่อ มีการใช้เสียงบ่อยๆ มากๆ หรือแรงๆ เช่น ตะเบ็ง ตะโกน พูดนานๆ ร้องเพลงมากๆ หรือแม้กระทั่งไอแรงๆ ไอเรื้อรัง สายเสียงทั้ง 2 ข้างจะขยับมาชนกันหรือกระแทกกันบ่อยขึ้น แรงขึ้น ตามการใช้เสียงที่มากขึ้น ทำให้เยื่อหุ้มสายเสียง ซึ่งมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างบอบบาง เกิดอาการบวมขึ้นมาและอาจมีอาการอักเสบของสายเสียงร่วมด้วย จึงทำให้ความถี่ของเสียงที่เปล่งออกมาเปลี่ยนไปจากเดิมและเกิดภาวะเสียงแหบ ขึ้น

การรักษาประกอบไปด้วย การใช้ยา, ดื่มน้ำมากๆ และพักการใช้เสียง คือ การพูดน้อยๆ เบาๆ ไม่พูดนาน
พักการร้องเพลงไว้ก่อน งดดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ การปฏิบัติตัวเช่นนี้ควรทำต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย
2 สัปดาห์

หากว่ายังคงใช้ เสียงมากในขณะที่สายเสียงมีปัญหา จะทำให้การบวมและการอักเสบเป็นมากยิ่ง มีผลให้คุณภาพของเสียงแย่ลง และเมื่อได้รับการรักษาก็จะหายช้ากว่าที่ควร หรืออาจหายไม่สนิท บางครั้งอาจมีโรคแทรกเกิดขึ้นได้ เช่น เนื้องงอกของสายเสียง เป็นต้น

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปวดไหล่

6 มิถุนายน 2556 2.293

อาการ เจ็บ ปวด บริเวณข้อไหล่ ยกแขนข้างนั้นขึ้นไม่สุด ถ้าเป็นมากจะใช้มือข้างนั้นหวีผมโอบไปรักแร้ด้านตรงข้าม เกาหลังไม่ได้ หลังจากเกิดอุบัติเหตุล้มกระแทกพื้น

สถานการณ์โรคซึมเศร้า

5 สิงหาคม 2556 7.201

จิตแพทย์ชี้ยาในกระเป๋าเลขาฯ สาวดิ่งบีทีเอส ใช้แก้โรคซึมเศร้า ระบุอาจอยู่ระหว่างรักษาอาการทางจิตเผย สอดคล้องกับผลวิจัยล่าสุด ที่พบว่าหญิงวัยทำงานอายุ 20 ปีขึ้น พยายามฆ่าตัวตายมากที่สุด ในขณะที่ผู้ชายจะประสบความสำเร็จในการปลิดชีพมากกว่า ด้าน "ฮาร์วาร์ด-ธนาคารโลก" ฟันธงอนาคตโรคซึมเศร้าจะเป็นปัญหาของโลกอันดับ 2

โรคแอนแทรกซ์

1 สิงหาคม 2556 2.964

แอนแทรกซ์ไม่ใช่โรคใหม่ เป็นโรคที่เกิดในสัตว์มานาน โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น วัว แพะ แกะ มักไม่ค่อยทำให้เกิดโรคในคน เชื้อที่ทำให้เกิดโรคชื่อ Bacillus anthracis ซึ่งขยายพันธ์โดยสปอร์ ซึ่งมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมสูง

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ