โพสต์ 3 ส.ค. 56 ปรับปรุง 7 มี.ค. 57 3,586 Views

ทำไมใช้เสียงมากแล้วเสียงแหบ

ทำไมใช้เสียงมากแล้วเสียงแหบ

ภายในกล่องเสียงของคนเราจะมีเส้นเสียง (สายเสียง) อยู่ 2 เส้น คือ ซ้ายและขวา เวลา ที่คนเราเปล่งเสียงออกมา สายเสียงทั้ง 2ข้างจะขยับตัวเข้ามาชิดกันที่ตำแหน่งกึ่งกลางของกล่องเสียง และเมื่อเวลาที่เราหายใจเข้าและหายใจออก สายเสียงทั้ง 2 ข้าง จะเคลื่อนตัวออกจากกันไปด้านข้างของกล่องเสียง ทำให้ลมหายใจสามารถผ่านกล่องเสียงเพื่อเข้าและออกจากปอด

ดังนั้น เมื่อ มีการใช้เสียงบ่อยๆ มากๆ หรือแรงๆ เช่น ตะเบ็ง ตะโกน พูดนานๆ ร้องเพลงมากๆ หรือแม้กระทั่งไอแรงๆ ไอเรื้อรัง สายเสียงทั้ง 2 ข้างจะขยับมาชนกันหรือกระแทกกันบ่อยขึ้น แรงขึ้น ตามการใช้เสียงที่มากขึ้น ทำให้เยื่อหุ้มสายเสียง ซึ่งมีคุณสมบัติที่ค่อนข้างบอบบาง เกิดอาการบวมขึ้นมาและอาจมีอาการอักเสบของสายเสียงร่วมด้วย จึงทำให้ความถี่ของเสียงที่เปล่งออกมาเปลี่ยนไปจากเดิมและเกิดภาวะเสียงแหบ ขึ้น

การรักษาประกอบไปด้วย การใช้ยา, ดื่มน้ำมากๆ และพักการใช้เสียง คือ การพูดน้อยๆ เบาๆ ไม่พูดนาน
พักการร้องเพลงไว้ก่อน งดดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ การปฏิบัติตัวเช่นนี้ควรทำต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย
2 สัปดาห์

หากว่ายังคงใช้ เสียงมากในขณะที่สายเสียงมีปัญหา จะทำให้การบวมและการอักเสบเป็นมากยิ่ง มีผลให้คุณภาพของเสียงแย่ลง และเมื่อได้รับการรักษาก็จะหายช้ากว่าที่ควร หรืออาจหายไม่สนิท บางครั้งอาจมีโรคแทรกเกิดขึ้นได้ เช่น เนื้องงอกของสายเสียง เป็นต้น

ขอขอบคุณ

Author
ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟันคุด

6 มิถุนายน 2556 2.982

ฟันคุด คือ ฟันที่ไม่สามารถโผล่ขึ้นมาบนช่องปากได้ตามปกติ ที่พบเสมอ ๆ ก็คือ ฟันกลามซี่สุดท้าย ซึ่งจะขึ้นเมื่อประมาณ 18-20 ปี หรือฟันเคี้ยวซึ่งจะขึ้นประมาณ 11-13 ปี ฟันคุดที่เป็นฟันเคี้ยวอาจพบว่าแทงทะลุเพดานปากออกมา

โรคที่มากับฤดูหนาว ตอนที่ 4: โรคไข้สุกใส

6 มิถุนายน 2556 3.798

โรคไข้สุกใสเกิดจากเชื้อไวรัสชื่อ วาริเซลลา (Varicella virus) หรือ ฮิวแมนเฮอร์ปี่ไวรัส ชนิดที่ 3 (Human herpes virus type 3) ซึ่งเป็นเชื้อเดียวกับที่ทำให้เกิดโรคงูสวัด ไวรัสชนิดนี้ติดต่อโดยการหายใจ ไอ จามรดกัน

นิโคตินคือ?

7 มิถุนายน 2556 6.434

นิโคตินเป็นสารพิษที่พบตามธรรมชาติจากใบยาสูบเท่านั้น และถือเป็นกลุ่มที่สำคัญกลุ่มหนึ่งในสามกลุ่มหลักของสารเคมีที่พบในควันบุหรี่ นิโคตินจัดเป็นสารที่เมื่อคนเราเสพเข้าไปในร่างกายแล้ว จะทำให้ผู้เสพมีโอกาสติดได้ และอยากเสพต่อไปในอนาคตมากขึ้นเรื่อย ๆ

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ