โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 14,309 Views

ทำไมคนจึงติดยาเสพติด

ทำไมคนจึงติดยาเสพติด

การดำเนินชีวิตอยู่ของเด็กวัยรุ่น หรือวัยทำงานที่อยู่ในครอบครัวที่มีความสุข สิ่งแวดล้อมที่ดี หรืออยู่ในแวดวงของเพื่อนพ้องที่มีความรักใคร่กลมเกลียว และมีความหวังดีแก่เพื่อนเสมอ ย่อมเป็นกลุ่มคนที่ไม่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
 
เพื่อให้ท่านทั้งหลายทราบถึงเหตุผลของผู้ที่ติดยาเสพติด ว่าเหตุใดจึงทำให้เขาเหล่านั้นเริ่มที่เข้าไปข้องแวะกับยาเสพติด ท่านจะได้มีความระมัดระวังและป้องกันบุตรหลานได้ทันท่วงที ก่อนที่จะสายเกินไป
 
เหตุที่ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่อ้างถึง ได้แก่
 
1. เพื่อนที่ติดยาเสพติดแล้วมาชักชวน เนื่องจากคบหาสมาคมกันอยู่แล้ว และหากมีเพื่อนติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น จะได้ขอเงินหรือรวมเงินกันไปซื้อยาเสพติดเป็นการแบ่งเบาภาระทางการเงิน โดยเฉพาะเป็นกลุ่มหรือก๊วนเดียวกัน ต้องมีรสนิยมเหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวเตร่ยามค่ำคืน เมาสุรา หรือมั่วสุมกัน ทำให้ติดยาเสพติดได้ง่าย
2. เห็นเพื่อนเสพยาเสพติดแล้วอยากทดลองบ้าง อาจเกิดจากความคึกคะนองในวัยรุ่น โดยตัวเองมักจะเชื่อว่าลองครั้งหรือสองครั้งคงจะไม่ติด แต่ยาเสพติดในปัจจุบันติดง่ายมาก
3. มีคนมาหลอกลวง โดยหวังผลในด้านการเงิน เพราะผู้ที่มาหลอกลวงอาจเป็นคนติดยาเสพติดและนำมาขาย เพื่อตนเองจะได้มีเงินไปซื้อยาเสพติด หรืออาจเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มค้ายาเสพติด เพื่อจะได้เพิ่มจำนวนคนติดยาเสพติดมากขึ้นเรื่อยๆ
4. สิ่งแวดล้อมไม่ดี โดยอยู่ในแหล่งที่มีการเสพหรือค้ายาเสพติดมาก เช่น แหล่งสลัม หรือผู้ที่อยู่ในสภาพทางครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ครอบครัวที่ขาดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่หย่าร้างกัน
5. สุขภาพกายไม่ดี เพราะมีโรคภัยไข้เจ็บเรื้อรัง มีความทุกข์ทรมาน จึงหันมาหายาเสพติด เพราะคิดว่าจะช่วยให้หายเจ็บหายป่วย จนในที่สุดก็ติดยาเสพติด
 
ที่สำคัญที่สุคคือ สภาพจิตใจที่อ่อนแอ ไม่เข้มแข็ง จะเป็นสาเหตุสำคัญให้คนติดยเสพติดได้ และสุดท้ายขอฝากคาถาป้องกันยาเสพติดไว้ด้วยว่า "ไม่เริ่ม.. ไม่ต้องเลิก" ขอให้โชคดีไม่มีคนในบ้านติดยาเสพติดเลยนะคะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

หยุดออกกำลังกายทันทีในกรณีใดบ้าง?

17 กุมภาพันธ์ 2557 6.467

ไม่ว่าท่าน จะมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงเพียงใด หรือท่านเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งติดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ตาม ท่านจะต้องทราบอาการที่อาจเกิดขึ้น กับตัวท่านเมื่ออยู่ในสภาวะที่ส่อแสดงถึงภยันตราย ที่อาจจะร้ายแรงและกำลังจะเกิดขึ้นกับตัวท่าน

เซลล์สมองกระจกเงา

20 กุมภาพันธ์ 2557 3.620

เคยสังเกตไหม ครับว่าเวลาที่เราเห็นเพื่อนที่อยู่ข้างๆ นั่งไขว่ห้าง หรือกอดอกแล้วทำไมเราถึงมีแนวโน้มทำตาม มันเป็นพฤติกรรมที่เกิดการเลียนแบบโดยไม่รู้ตัวหรือเป็นพฤติกรรมติดต่อ แม้แต่พฤติกรรมของเด็กอนุบาลที่ชอบทำท่าเลียนแบบ

การฉีดซีเมนต์กระดูกสันหลังในผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุนหักยุบ

3 สิงหาคม 2556 5.673

ผู้ป่วยกระดูกสันหลังพรุน(Vertebral Osteoporosis) มีโอกาสสูงที่จะเกิดการหักยุบของกระดูกสันหลัง(Vertebral Compression Fracture) เกิดขึ้น ในบางรายมีประวัติเกิดอุบัติเหตุล้มก้นกระแทกพื้นหรือแม้แต่บางรายก็ไม่มีอุบัติเหตุใดๆชัดเจนก็มีกระดูกสันหลังหักยุบเกิดขึ้น

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ