โพสต์ 17 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 6,413 Views

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2

4. แรงบีบมือด้วยมือที่ถนัด (Hand Grip)

4.1 อุปกรณ์

เครื่องวัดแรงบีบมือ (Grip Dynamometer) วัดได้ตั้งแต่ 5 - 100 กิโลกรัม มีหน่วยวัด 0.1 กิโลกรัม
ผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต


4.2 วิธีทดสอบ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบใช้มือลูบผงแมกนีเซียมคาร์บอเนต เพื่อกับลื่น และปรับเครื่องวัดจับเครื่องวัดให้เหมาะมือที่สุด โดยให้ข้อนิ้วที่สอง รับน้ำหนักของเครื่องวัด ยืนตรงปล่อยแขนห้อยข้างลำตัว พร้อมแล้วแยกแขนออกห่างลำตัวเล็กน้อย กำมือบีบเครื่องวัดจนสุดแรง

4.3 การบันทึก บันทึกผลการวัดเป็นกิโลกรัม

4.4 ระเบียบการทดสอบ

5. อ่านผลจากมือข้างที่ถนัด

ให้ประลองได้ข้างละ 2 ครั้ง และบันทึกผลแต่ละครั้งไว้โดยพิจารณาครั้งที่ดี ที่สุดของแต่ละข้าง
ระหว่างการทดสอบห้ามไม่ให้มือ หรือเครื่องวัดถูกร่างกาย และไม่อนุญาตให้เหวี่ยง หรือโถมตัวอัด ถ้าฝ่าฝืนกรประลองครั้งนั้นถือว่าโมฆะให้ประลองใหม่
ลุก - นั่ง 30 วินาที (30 Seconds Sit - up)

5.1 อุปกรณ์

นาฬิกาจับเวลา
เบาะ

5.2 วิธีการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงายบนเบาะ หรือพื้นราบ เท้าวางห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร เข่างอตั้งเป็นมุมฉาก ให้นิ้วมือสอดประสานกันที่ท้ายทอย คู่คุกเข่าอยู่ระหว่างเท้าผู้นอน โดยกดหลังเท้าผู้นอนไว้ทั้งสองข้างเพื่อให้เท้าผู้นอนติดอยู่กับเบาะ เมื่อพร้อมแล้วให้สัญญาณ "เริ่ม" ผู้นอนลุกขึ้นสู่ท่านั่งพร้อมกับก้มศีรษะลงในระหว่างหัวเข่าทั้งสองพร้อมกับหุบศอกไปข้างหน้า ขณะเดียวกันนอนลงให้หลัง และมือจรดเบาะ แล้วกลับลุกขึ้นสู่ท่านั่งต่อกันไปอย่างรวดเร็วให้ได้จำนวนครั้งมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ภายในเวลา 30 วินาที

5.3 การบันทึก บันทึกจำนวนครั้งของการลุก - นั่งที่ถูกต้องในเวลา 30 วินาที

5.4 ระเบียบการทดสอบ

ให้ทำการทดสอบเป็นคู่ๆ โดยผู้เข้ารับการทดสอบนอนหงาย และคู่นั่งกดหลังเท้าให้ส้นเท้าติดกับเบาะ หรือพื้นเสมอ
นิ้วมือทั้งสองข้างสอดประสานกันอยู่ที่ท้ายทอยตลอดเวลาในการทดสอบ
เข่าอยู่ในท่างอเป็นมุมฉากตลอดการทดสอบ
หลัง และคอจะต้องกลับไปอยู่ในตำแหน่งที่เริ่มต้นทุกครั้ง โดยให้หลังมือสัมผัสพื้น ดังนั้นพื้นที่เหมาะที่สุดควรเป็นเบาะ หรือสนามหญ้า
ไม่อนุญาตให้เด้งตัวขึ้นโดยใช้ข้อศอกดันพื้น
ต้องทำติดต่อกันเรื่อยไปโดยไม่หยุดพัก แต่จำเป็นต้องหยุดพักนิดหน่อยก็ไม่เสียสิทธิ์
อาจทำการทดสอบได้ครั้งละหลายๆ คน โดยใช้ระบบกรรมการร่วม เมื่อได้รับการแนะนำดูแลอย่างพอเพียง และเป็นที่ไว้ใจ

6. ดึงข้อ (Pull - ups)

6.1 ดึงข้อสำหรับชาย อายุ 12 ปีขึ้นไป

6.1.1 อุปกรณ์

ราวเดี่ยวที่เลื่อนให้สูงได้ตามสัดส่วนของผู้เข้ารับการทดสอบ เส้นผ่าศูนย์กลางของราว ควรอยู่ระหว่าง 2 - 4 เซนติเมตร
ม้านั่ง เพื่อขึ้นจับราวได้สะดวก
ก้อนแมกนีเซียมคาร์บอเนต
รายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบ

6.1.2 วิธีปฏิบัติ ผู้เข้ารับการทดสอบก้าวจากม้าที่วางอยู่ใกล้ราว จับราวเดี่ยว หรือไม้พาดด้วยท่าจับคว่ำมือให้มืออยู่ห่างกันเท่าช่วงไหล่ แขนเหยียดเท้าพ้นพื้น เมื่ออยู่ในท่าตั้งต้นพร้อมแล้วให้สัญญาณ "เริ่ม" ผู้เข้ารับการทดสอบงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางพ้นระดับราว หรือไม้พาด แล้วปล่อยตัวลงสู่ท่าตั้งต้น แขนเหยียดโดยไม่ต้องหยุด ให้ทำอย่างนี้ต่อไปให้ได้มากครั้งที่สุด

6.1.3 การบันทึก นับจำนวนครั้งที่ดึงให้คางพ้นราว

6.1.4 ระเบียบการทดสอบ

ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบหยุดพักนานเกินไป เช่น 2 - 3 วินาทีขึ้นไป หรือไม่สามารถดึงให้คางพ้นราว 2 ครั้งติดกัน ให้หยุดการประลอง
ไม่อนุญาตให้ผู้เข้ารับการทดสอบหาประโยชน์จากการแกว่งเท้า หรือเตะขา พฤติกรรมอย่างนี้เจ้าหน้าที่ที่ทำการทดสอบอาจใช้มือตรวจดูได้โดยเหยียดแขนให้ไม้พาดหน้าขาของผู้เข้ารับการทดสอบ หรือยืนอยู่ข้างของผู้เข้ารับการทดสอบ
อาจทดสอบทีเดียวหลายๆ คนได้ โดยใช้ระบบกรรมการร่วมคอยแนะนำดูแล

6.2 งอแขนห้อยตัว (Flexed-Arm Hang) สำหรับชาย อายุต่ำกว่า 12 ปี และหญิง

6.2.1 อุปกรณ์

นาฬิกาจับเวลาอ่านละเอียด 1/100 วินาที
ราวเดี่ยว หรือไม้พาดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 - 3 เซนติเมตร
ม้านั่งเพื่อสะดวกในการยืนจับราว
ก้อนแมกนีเซียมคาร์บอเนต

6.2.2 วิธีการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการทดสอบมายืนบนม้านั่งใกล้ราวเดี่ยว จับราว หรือไม้พาดด้วยท่าคว่ำมือให้แขนงอ และลูกคออยู่เหนือราวเดี่ยว เมื่ออยู่ในท่าตั้งต้นพร้อมแล้วให้สัญญาณ "เริ่ม" พร้อมกับเอาม้านั่งออก ผู้เข้ารับการทดสอบเกร็งข้อ และแขนอยู่ในท่าห้อยตัว ให้ลูกคางอยู่เหนือราว หรือไม้ที่พาดไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้

6.2.3 การบันทึก บันทึกเวลาเป็นวินาที และทศนิยมสองตำแหน่ง

6.2.4 ระเบียบการทดสอบ

ลูกคางต้องอยู่เหนือราว หรือไม้พาด แต่ถ้าลูกคางตกไปติดราว หรือต่ำกว่าราวแม้แต่ครั้งเดียวให้ยุติการทดสอบ
เท้าต้องไม่สัมผัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

7. วิ่งเก็บของ (Shuttle run)

7.1 อุปกรณ์

นาฬิกาจับเวลาละเอียด 1/100 วินาที
ทางวิ่งเรียบระยะ 10 เมตร ระหว่างเส้นขนาน 2 เส้น หลังเส้นเริ่ม และเส้นปลายมีวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร สัมผัสอยู่
ท่อนไม้ขนาด 5 X 5 X 10 เซนติเมตร 2 ท่อน

7.2 วิธีปฏิบัติ

วางท่อนไม้สองท่อนกลางวงที่อยู่ชิดเส้นปลายทาง เมื่อให้สัญญาณ "เข้าที่" ผู้เข้ารับการทดสอบยืนหลังเส้นเริ่ม ให้เท้าข้างหนึ่งจรดเส้นเริ่มพร้อมแล้วสั่ง "ไป" ผู้เข้ารับการทดสอบออกวิ่งไปเส้นปลายทางหยิบไม้ในวงกลม 1 ท่อน วิ่งกลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่มกลับตัววิ่งไปหยิบไม้อีกท่อนหนึ่ง วิ่งกลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม แล้ววิ่งผ่านเลยเส้นเริ่มไป

7.3 การบันทึก บันทึกเวลาตั้งแต่เริ่มวิ่งจนถึงขณะที่นำไม้ท่อนที่ 2 กลับไปวางในวงกลม

7.4 ระเบียบการทดสอบ

อนุญาตให้ประลองได้ 2 ครั้ง และเก็บเวลาที่ดีที่สุดไว้
ควรจับเวลาผู้วิ่งแต่ละคน และมีผู้ช่วยคอยดูแลว่าผู้เข้ารับการทดสอบได้วางท่อนไม้ลงในวงกลมถูกต้องหรือไม่
ควรปรับทางวิ่งให้เรียบ และอยู่ในสภาพที่ไม่ลื่น

8. วิ่งทางไกล (Distance Run)

1000 เมตร สำหรบชาย อายุ 12 ปี และมากกว่าขึ้นไป
800 เมตร สำหรับหญิง อายุ 12 ปี และมากกว่าขึ้นไป
600 เมตร ทั้งชาย และหญิงที่อายุต่ำกว่า 12 ปี

8.1 อุปกรณ์

นาฬิกาจับเวลาอ่านละเอียด 1/100 วินาที
กำหนดระยะทางวิ่งให้ถูกต้องตั้งแต่เส้นเริ่มถึงเส้นชัย

8.2 วิธีการทดสอบ

เมื่อให้สัญญาณ "เข้าที่" ผู้เข้ารับการทดสอบยืนให้เท้าหนึ่งแตะเส้นเริ่ม เมื่อพร้อม และนิ่งผู้ปล่อยตัวสั่ง "ไป" ผู้เข้ารับการทดสอบออกวิ่งไปตามทางที่กำหนดให้เร็วที่สุด เท่าที่จะทำได้ (แม้ว่าจะอนุญาตให้เดินได้ แต่ก็ยังเน้นให้รักษาระดับความเร็วให้คงที่อยู่เสมอ

8.3 การบันทึก บันทึกเวลาเป็นวินาที

8.4 ระเบียบการทดสอบ

ควรจับเวลาด้วยนาฬิกาจับเวลา
โดยนัยตรงกันข้ามจะใช้การทดสอบเป็นหมู่สลับก็ได้ ดังนี้
ก. กำหนดให้ผู้วิ่งคนหนึ่งมีกรรมการร่วมคนหนึ่ง ให้กรรมการร่วมคนนี้ยืนอยู่ข้างผู้จับเวลาเป็นแนวเดียวกับเส้นชัย
ข. ให้ผู้จับเวลาที่มีนาฬิกาอยู่ในมือเรือนเดียวอ่านเวลาเป็นนาที และวินาที กรรมการร่วมคนอื่นๆ ก็จดเวลาที่นักวิ่งของตนมาถึงเมื่อถูกถามก็บอกเวลาให้แก่ผู้จดบันทึก
ลู่ควรเรียบ และอยู่ในสภาพที่ดี
(โปรดติดตามตอนที่สาม)

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ (Plantar Fasciitis) ตอนที่ 2

1 กรกฎาคม 2556 6.761

คอลัมน์เมื่อพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2550 เกี่ยวกับเอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ได้รับความสนใจมากจากแฟนๆ ของ นสพ. เดลินิวส์มากทีเดียว ทั้งนี้มีผู้ที่อีเมล์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมพอสมควร นอกจากนี้ยังมีท่านผู้อ่านบางท่านพยายามติดต่อหาผมทางโทรศัพท์จนได้มีโอกาสคุยกัน นับว่าเรื่องเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนี้มีผู้ที่สนใจมากที่สุดเท่าที่ประเมินจากการติดต่อกลับเข้ามาหาผู้เขียนนะครับ

ชีววิทยาของหมอนรองกระดูกสันหลัง

5 สิงหาคม 2556 3.020

หมอนรองกระดูกเป็นส่วนเชื่อมต่อที่สำคัญ ทางด้านหน้าของกระดูกสันหลัง ด้วยลักษะการเรียงตัวของกระดูกสันหลังที่มีความโค้งและเป็นส่วนที่อยู่เยื้องไปด้านหลังของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายทำให้ในภาวะปกติ จะมีแรงกระทำต่อกระดูกสันหลังในลักษณะ ก้มกดลงด้านหน้า

โลหะที่ใช้ยึดตรึงกระดูกสันหลัง

3 สิงหาคม 2556 2.852

ปัจจุบันพบว่าการใช้โลหะยึดกระดูกสันหลัง (Spinal fixation) จะสามารถทำให้เกิดความแข็งแรงต่อบริเวณกระดูกสันหลังที่ทำการผ่าตัดทำให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยเร็วขึ้นกว่าเดิมแต่ข้อเสียของการยึดตรึงกระดูกสันหลัง คือ อันตรายต่อเส้นประสาท

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ