โพสต์ 6 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 28 ก.พ. 57 2,497 Views

ถอนฟันไปแล้วใส่ฟันแบบไหนดี

ถอนฟันไปแล้วใส่ฟันแบบไหนดี 

ถ้าท่านโชคไม่ดี ต้องสูญเสียฟันไปเพราะฟันผุมากหรือเหงือกอักเสบมากจนไม่สามารถเก็บรักษาฟันซี่นั้นไว้ได้ ท่านยังโอกาสยิ้มสวยได้ด้วยการใส่ฟันปลอมทดแทน

ฟันปลอมมี 2 ชนิด คือ ชนิดถอดได้ และชนิดติดแน่น

ชนิดถอดได้ มีข้อดีคือ สามารถทำงานได้ง่ายในกรณีจำเป็นเมื่อถอนฟันออกสามารถใส่ฟันชนิดนี้ทดแทนได้ทันทีทำให้คนไข้ไม่หลอ และข้อดีอีกประการหนึ่งคือ ราคาไม่แพงนัก อย่างไรก็ตามก็มีข้อเสียคือมีเพดานปลอมมักจะทำให้พูดไม่ชัดเจน และต้องถอดฟันออกมาทำความสะอาดบ่อยๆ

ชนิดติดแน่น มีข้อดีคือ ไม่รู้สึกรำคาญ ไม่ต้องถอดออกมาดำความสะอาด ข้อเสียคือ ทำยากมีข้อจำกัดมาก อาทิเช่น ต้องมีฟันหลักยึดที่แข็งแรง และจำนวนเพียงพอ และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือมีราคาค่อนข้างแพง ดังนั้นจะใส่ฟันแบบไหนดี ท่านควรไปพบทันตแพทย์เพื่อปรึกษาและตรวจสภาพช่องปากเสียก่อน ทันตแพทย์จึงสามารถวินิจฉัยและให้คำแนะนำแก่ท่านได้ว่าใส่ฟันปลอมแบบไหนจึงเหมาะสมสำหรับท่าน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อุต๊ะ ผู้ชายวัยทอง

14 กุมภาพันธ์ 2557 4.569

ผู้ชายทั้งหลายจึงควรเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ทำง่าย ๆ โดยการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอโดย

ยาเสพติด...มีอันตรายอย่างไร?

7 มิถุนายน 2556 34.260

การใช้ยาเสพติดอย่างปลอดภัยอาจเป็นไปได้ในกรณีที่ใช้กับคนไข้ เพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรง แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ปัจจัยเสี่ยง...ปวดหลัง

17 สิงหาคม 2556 4.868

ปวดหลังเป็นอาการไม่ใช่โรค อาการปวดหลังเป็นอาการ ที่พบได้บ่อยและมักจะหายไปได้เอง โดยอาจมิต้องการรักษาใดๆ ร้อยละ 90 ถึง 95 เป็นอาการปวดหลังที่ไม่ทราบสาเหตุคือ แพทย์ไม่สามารถจะจับตัวต้นเหตุแห่งอาการปวดได้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ