โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 22 ก.พ. 63 5,860 Views

ต้องเอาโลหะที่ดามออกหรือไม่

ต้องเอาโลหะที่ดามออกหรือไม่

การผ่าตัดดามกระดูกหักด้วยโลหะมีหลายวิธี บางวิธีโลหะที่ดามเอาไว้จะต้องเอาออกอย่างแน่นอน เพราะถ้าเก็บเอาไว้จะทำให้มีการอักเสบติดเชื้อ หรือ ถ้าเก็บไว้อาจขัดขวางการเคลื่อนไหวของเอ็นหรือกล้ามเนื้อ เวลาให้ผู้ป่วยบริหารร่างกายส่วนที่หัก ส่วนใหญ่ที่ต้องเอาโลหะออกแน่ๆ ได้แก่การใส่โลหะที่โผล่บางส่วนเอาไว้นอกผิวหนัง สำหรับโลหะที่ดามเอาไว้และอยู่ภายในไม่มีส่วนใดโผล่ออกมานอกผิวหนังมีมากมาย หลายชนิดเป็นการยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้หมด แต่มีหลักการให้ท่านได้เข้าใจดังนี้ วัสดุที่ใช้ทำโลหะดามกระดูกถูกค้นคว้าวิจัย และผลิตขึ้นมาเพื่อใส่ไว้ในร่างกายมนุษย์ได้ตลอดชีวิต ร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อโลหะทีดามกระดูกไม่มาก แต่ถ้าหากมีอาการแทรกซ้อนอันเป็นผลมาจากโลหะที่ใส่ดามกระดูกเอาไว้ เช่น มีอาการอักเสบ บวมแดงหลายครั้งตรงตำแหน่งที่หักและกระดูกติดดีแล้ว โลหะที่ดามกระดูกบางตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อคลุมมากนัก ได้แก่ กระดูกหน้าแข็ง กระดูกข้อเท้า ผู้ป่วยบางรายมีอาการเสียวเวลาอยู่ในที่อากาศเย็นๆ ถ้าหากมีอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ แพทย์บางท่านอาจจะแนะนำให้ผ่าตัดเอาโลหะดามกระดูกออก
ในบางครั้งผู้ที่มีโลหะดามกระดูกอยู่ เกิดโชคร้ายไปได้รับอุบัติเหตุรุนแรงอีกครั้ง และกระดูกชิ้นเดิมที่มีโลหะดามอยู่หักอีก โลหะที่เป็นแท่งดามอยู่ในโพรงกระดูกหรือสกรูที่ยึดโลหะดามกระดูก อาจจะคดงอทำให้เกิดปัญหาในการรักษาได้ โอกาสที่จะเกิดเช่นนี้มีไม่มากนัก แต่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
กล่าวโดยสรุป โลหะที่ดามกระดูกเอาไว้บางชนิดต้องเอาออกอย่างแน่นอน บางชนิดจำเป็นต้องเอาออกเพราะมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น บางชนิดอาจเก็บเอาไว้ได้ ถ้าหากมีข้อสงสัยท่านควรปรึกษาศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เป็นผู้รักษาท่านนะ คะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

อาหารการกินในผู้ใหญ่

6 มิถุนายน 2556 1.976

ผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะหยุดเจริญเติบโตแล้ว แต่ร่างกายก็ต้องการสารอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อนำไปทำนุบำรุงอวัยวะ และเนื้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย

ตากุ้งยิง

6 ตุลาคม 2562 126.467

ตากุ้งยิงสามารถพบได้ทุกอายุ ทุกเพศ เป็นการอักเสบของหนังตา สมัยก่อนถ้าใครตาบวมแดง และมีตุ่มเล็กๆขึ้นที่ตา มักจะถูกล้อว่าเป็น “ตากุ้งยิง” และคาดเดาสาเหตุต่างๆของการเกิดตากุ้งยิง บริเวณขอบเปลือกตาของคนเราจะมีต่อมขนาดเล็กๆ เป็นจำนวนมาก

การเสริมเต้านม

25 กันยายน 2556 6.177

วิธีการนี้จะเสริมเต้านมที่เล็ก หรือหดตัวหลังคลอดบุตร หรือหลังจากการผ่าตัดเต้านมให้สมดุลกับเต้านมด้านตรงข้าม

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ