โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 22 ก.พ. 63 5,475 Views

ต้องเอาโลหะที่ดามออกหรือไม่

ต้องเอาโลหะที่ดามออกหรือไม่

การผ่าตัดดามกระดูกหักด้วยโลหะมีหลายวิธี บางวิธีโลหะที่ดามเอาไว้จะต้องเอาออกอย่างแน่นอน เพราะถ้าเก็บเอาไว้จะทำให้มีการอักเสบติดเชื้อ หรือ ถ้าเก็บไว้อาจขัดขวางการเคลื่อนไหวของเอ็นหรือกล้ามเนื้อ เวลาให้ผู้ป่วยบริหารร่างกายส่วนที่หัก ส่วนใหญ่ที่ต้องเอาโลหะออกแน่ๆ ได้แก่การใส่โลหะที่โผล่บางส่วนเอาไว้นอกผิวหนัง สำหรับโลหะที่ดามเอาไว้และอยู่ภายในไม่มีส่วนใดโผล่ออกมานอกผิวหนังมีมากมาย หลายชนิดเป็นการยากที่จะอธิบายให้เข้าใจได้หมด แต่มีหลักการให้ท่านได้เข้าใจดังนี้ วัสดุที่ใช้ทำโลหะดามกระดูกถูกค้นคว้าวิจัย และผลิตขึ้นมาเพื่อใส่ไว้ในร่างกายมนุษย์ได้ตลอดชีวิต ร่างกายจะมีปฏิกิริยาต่อโลหะทีดามกระดูกไม่มาก แต่ถ้าหากมีอาการแทรกซ้อนอันเป็นผลมาจากโลหะที่ใส่ดามกระดูกเอาไว้ เช่น มีอาการอักเสบ บวมแดงหลายครั้งตรงตำแหน่งที่หักและกระดูกติดดีแล้ว โลหะที่ดามกระดูกบางตำแหน่งที่ไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อคลุมมากนัก ได้แก่ กระดูกหน้าแข็ง กระดูกข้อเท้า ผู้ป่วยบางรายมีอาการเสียวเวลาอยู่ในที่อากาศเย็นๆ ถ้าหากมีอาการแทรกซ้อนเหล่านี้ แพทย์บางท่านอาจจะแนะนำให้ผ่าตัดเอาโลหะดามกระดูกออก
ในบางครั้งผู้ที่มีโลหะดามกระดูกอยู่ เกิดโชคร้ายไปได้รับอุบัติเหตุรุนแรงอีกครั้ง และกระดูกชิ้นเดิมที่มีโลหะดามอยู่หักอีก โลหะที่เป็นแท่งดามอยู่ในโพรงกระดูกหรือสกรูที่ยึดโลหะดามกระดูก อาจจะคดงอทำให้เกิดปัญหาในการรักษาได้ โอกาสที่จะเกิดเช่นนี้มีไม่มากนัก แต่ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้ว
กล่าวโดยสรุป โลหะที่ดามกระดูกเอาไว้บางชนิดต้องเอาออกอย่างแน่นอน บางชนิดจำเป็นต้องเอาออกเพราะมีโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้น บางชนิดอาจเก็บเอาไว้ได้ ถ้าหากมีข้อสงสัยท่านควรปรึกษาศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ที่เป็นผู้รักษาท่านนะ คะ

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

บุหรี่

7 มิถุนายน 2556 5.005

การสูบบุหรี่ เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยที่สำคัญปัญหาหนึ่งของโลกในปัจจุบัน โรคภัยอันเกี่ยวเนื่องมาจากการสูบบุหรี่อาจบั่นทอนและลดอายุของผู้สูบบุหรี่โดยเฉลี่ยแล้ว 5-10 ปี

การรักษาเสียงกรนและภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ด้วยคลื่นวิทยุ

28 สิงหาคม 2556 3.777

เป็นที่ทราบกันดีว่า อาการนอนกรน เป็นอาการที่เกิดจากการอุดกั้นทางเดินหายใจส่วนต้น นอกจากนี้ ยังเป็นอาการของภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ จะทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพ โดยจะทำให้เกิดปัญหากับหัวใจ สมอง และหลอดเลือด นำมาซึ่งอันตรายถึงกับชีวิตได้

ยาเสพติด...ในวัยรุ่น

7 มิถุนายน 2556 6.604

การระบาดของยาเสพติดในปัจจุบันมีความรุนแรงอย่างมากไปทั่วทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมักจะระบาดในพวกนักเรียนนิสิตนักศึกษา

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ