โพสต์ 15 ก.พ. 57 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 1,599 Views

ตา 2 ชั้น

ตา 2 ชั้น

 เป็นการผ่าตัดที่นิยมแพร่หลายมากชนิดหนึ่งในประเทศไทยแบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะของแต่ละบุคคลคือ

การผ่าตัดทำตา 2 ชั้น ในคนที่มีตาชั้นเดียวมาแต่กำเนิด
มีตา 2 ชั้น อยู่แล้วแต่ต้องการให้โตขึ้นหรือมีไขมันที่เปลือกตามาก
มีตา 2 ชั้นอยู่แล้ว แต่เมื่ออายุมากขึ้นหนังตา และบางส่วนของคิ้วค่อยๆ ตกลงมาตามวัยทำให้ เห็นตา 2 ชั้นน้อยลง เพราะมีผิวหนังตกลงมาบังโดยจะเริ่มที่ส่วนหางตาก่อน
การผ่าตัดชนิดนี้ทำกันมากในคนเริ่มวัยกลางคนขึ้นไป เช่น อายุ 40 ปีขึ้นไปหรือ 30 ปีเศษ บางคนก็เห็นการเปลี่ยนแปลง

วิธีการผ่าตัดทั้ง 3 ประเภทนี้มีหลักการคล้ายๆ กัน วิธีที่เป็นมาตรฐานคือ แพทย์จะฉีดยาชาเฉพาะที่ที่เปลือกตาบน และกรีดแนวสองที่เปลือกตาบน ตรงตำแหน่งที่จะทำชั้น ตัดผิวหนังและไขมันส่วนเกินออกแล้วเย็บให้เกิดชั้น เวลาที่ใช้ในการผ่าตัดส่วนใหญ่ 1 ชม.

วิธีการผ่าตัดที่มีศัลยแพทย์บางท่านนิยมทำเพื่อจะหลีกเลี่ยงการมีแผลยาวที่บริเวณเปลือกตา เช่น มีรอยกรีดสั้นลงหรือเย็บ 1-3 จุดที่เปลือกตาบนโดยไม่ต้องมีแผลภายนอกก็อาจได้ผลดีได้ในบางราย แต่อาจมีผลที่ไม่แน่นอนในผู้ป่วยบางราย ต่างจากวิธีมาตรฐานที่เป็นที่นิยมมากกว่า เพราะแก้ปัญหาได้ทุกกรณีและรอยกรีดที่เปลือกตาถ้าเย็บได้ดีระยะเวลานานไปก็จะมองไม่เห็นเช่นกัน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

การตรวจและการประเมินความรุนแรงของการกรน

10 สิงหาคม 2556 3.643

การตรวจและประเมินความรุนแรงของการกรนใช้หลักการเดียวกับการตรวจรักษาโรคอื่นๆ โดยทั่วไปคือเริ่มจากการซักประวัติ การตรวจร่างกาย และการตรวจค้นพิเศษเพิ่มเติม

เชื้อไวรัสเอชไอวี

8 สิงหาคม 2556 7.285

เชื้อไวรัสเอชไอวี ตรวจพบครั้งแรกในเลือดของผู้ป่วยชาวคองโกในปี 1959 ปัจจุบันพบว่า เชื้อไวรัสเอชไอวีที่สำคัญ มีเพียงสองชนิด คือ HIV type 1 (HIV-1) และ HIV type 2 (HIV-2) จากการศึกษาจีโนมของไวรัสเอชไอวีทั้งสองชนิด ย้อนหลังไปหลายสิบปี พบว่า HIV-1

มาฟิตปั๋งกับ ท่าออกกำลังกาย แบบง่ายๆ ในเวลางาน

10 เมษายน 2562 936

ถึงเวลาแล้ว! ที่เราจะมา ขยับร่างกายของเรา เพราะนั่งจมอยู่กับโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน แถมยังเสี่ยงจะเป็นโรค Office Syndrome อีก เอาล่ะ เริ่มได้!

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ