โพสต์ 27 ส.ค. 56 ปรับปรุง 24 พ.ค. 57 4,045 Views

ข้อเข่าเทียม

ข้อเข่าเทียม

อาการปวดเข่าเกิดจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหนักเกินไปจึงเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญรักษาหัวเข่าให้ดีพอโดยเมื่อเกิดอาการปวดเข่าควรจะพักผ่อนและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะทำให้เจ็บปวดมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องแบกน้ำหนักมากๆควรใช้น้ำแข็งประคบบริเวณที่เจ็บปวดก่อนทันทีแล้วค่อยประคบน้ำแข็งทุกชั่วโมง ครั้งหนึ่งสัก 15 นาทีหลังจากผ่านวันแรกไปแล้วค่อยใช้น้ำแข็งประคบอย่างน้อยวันละ 4 ครั้งให้ผู้ป่วยยกเข่าสูงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อจะได้ลดอาการปวดบวมและสวมใส่สนับเข่าหรือใช้ผ้ายางรัดบริเวณเข่าเพื่อลดอาการเข่าบวมและช่วยประคองเข่าให้พอดี การรับประทานยาช่วยบรรเทาอาการปวดและบวมได้ที่สำคัญเวลานอนควรใช้หมอนรองใต้เข่า

การทำงานของข้อต่อปกติเพื่อการเคลื่อนไหว จะต้องไม่มีอาการเจ็บปวด หรือติดขัดต้องเคลื่อนไปได้ในทิศทางหรือมุมที่ควรจะไปได้กว้างที่สุดเท่าที่ข้อต่อนั้นๆ ในคนธรรมดาไปได้ การเปลี่ยนแปลงของข้อต่อที่มีผลทำให้เกิดการเจ็บปวดติดขัดหรือสะดุดมักมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุต่อข้อต่อหรือเกิดจากการเสื่อมของข้อต่อตามวัยหรือตามการใช้งานหนักมากน้อยของแต่ละบุคคลผลของอุบัติเหตุหรือการเสื่อมจะทำให้กระดูกอ่อนที่เป็นผิวข้อต่อเปลี่ยนแปลงถูกทำลาย ผิวที่เคยเรียบก็จะขรุขระเวลาเคลื่อนไหวหรือข้อต่อที่รับน้ำหนักก็จะมีอาการเจ็บปวดบางครั้งเกิดข้อต่ออักเสบ บวมมีน้ำในข้อจะยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวของข้อต่อนั้นๆติดขัดไปได้น้อยลงเรื่อยๆ

การรักษาข้อต่อที่ไม่เรียบ อักเสบบ่อยๆ ปวดบ่อยๆ ส่วนใหญ่จะรักษาโดยใช้ยารับประทาน การทำกายภาพบำบัด การใช้ผ้าพันหรืออุปกรณ์ยึดประคองข้อต่อนั้นรวมทั้งการฉีดยาเข้าข้อหรือการส่องกล้องผ่าตัดทำให้ผิวข้อเรียบอาการก็จะดีขึ้นได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนน้อยที่มีการรุนแรงอาจต้องใช้การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม

การเปลี่ยนข้อเทียม หมายถึง การทำผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของผิวข้อที่ขรุขระไม่เรียบหรือบางครั้งข้อต่อถูกทำลายมากๆ ก็จะทำให้ข้อต่อเอียงได้การเปลี่ยนข้อเทียมจะช่วยแก้ไขสิ่งต่างๆ เหล่านี้ไปพร้อมกันโดยข้อที่ใส่เข้าไปใหม่มีมากมายหลายชนิด แล้วแต่ว่าเป็นตำแหน่งใดหรือแล้วแต่แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมส่วนใหญ่ข้อเทียมจะประกอบไปด้วยโลหะผสมและพลาสติกที่ทำด้วยโพลีเอทซีลีนบางชนิดทำด้วยเซรามิค การยึดติดกับกระดูกเดิม บางชนิดใช้ซีเมนต์กระดูกบางชนิดไม่จำเป็นต้องใช้ ข้อที่ทำผ่าตัดเปลี่ยนกันมากที่สุดได้แก่ ข้อเข่า
และข้อสะโพก

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดด้านเดียว คนไข้จะถูกพาไปที่ห้องผ่าตัดและวางยาสลบ หลังจากยาสลบออกฤทธิ์ผิวบริเวณรอบๆเข่าจะถูกทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยน้ำยาฆ่าเชื้อเข่าของคนไข้จะถูกจัดให้อยู่ในท่าที่งอเข่าประมาณ 90 องศาและส่วนขาหน้าแข้งรวมไปถึงเท้าจะถูกจัดวางให้ปลอดภัยตลอดการทำการผ่าตัดสายรัดห้ามเลือดจะถูกรัดไว้ที่ส่วนต้นขาเพื่อช่วยห้ามเลือดในระหว่างทำการผ่าตัดการเปิดแผลจะทำตรงพื้นผิวของข้อเข่าลึกไปจนถึงกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆจนถึงกระดูกข้อซึ่งวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ทั้งเครื่องมือและเทคนิคการแพทย์แบบใหม่ทำให้แพทย์สามารถผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมชนิดด้านเดียวโดยเปิดแผลที่เล็กมากกว่าสมัยก่อน ซึ่งเป็นการผ่าตัดแบบเปิดแผลเล็ก ข้อเทียมจะถูกใส่เข้าทั้ง 2 ส่วนกระดูก โดยใช้ซีเมนต์พิเศษเป็นตัวยึดซึ่งใช้สำหรับกระดูกโดยเฉพาะซึ่งข้อเทียมนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับข้อเข่าจริงเมื่อข้อเข่าเทียมมีการเคลื่อนไหวจะมีการเคลื่อนไหวในลักษณะที่คล้ายกับข้อเข่าจริงปกติ

ข้อเทียมที่ใส่เข้ากับกระดูกด้านบนทำด้วยโลหะซึ่งจะมีลักษณะพื้นผิวที่เรียบและลื่นส่วนข้อเทียมที่ใส่เข้ากับกระดูกด้านบนของหน้าแข้งจะมี 2 ชนิด ซึ่งจะประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็นโลหะติดกับพื้นผิวที่เรียบหลังจากตัดกระดูกที่เสื่อมออกแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นพลาสติกติดบนโลหะของส่วนกระดูกหน้าแข้งอีกทีหนึ่งทำหน้าที่คล้ายกระดูกอ่อนอยู่ระหว่างข้อเทียมของกระดูกต้นขาและกระดูกหน้าแข้ง

ขอขอบคุณ

Author

นพ. วรวุฒิ เจริญศิริ

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพกรุงเทพ

150 บทความ

ผู้ประพันธ์

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรคมือ เท้า ปาก จากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 เป็นอย่างไร

7 มิถุนายน 2556 16.123

โรคมือ เท้า ปาก หรือที่เรียกว่า Hand-foot-and-mouth disease เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลัน เกิดตุ่มน้ำใสขึ้นที่ปาก มือ เท้า ก้น และบริเวณอวัยวะเพศ

9 ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกลุ่มโรคเรื้อรัง NCDs

31 มีนาคม 2560 14.774

ประกอบด้วย โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคเบาหวาน ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคเรื้อรัง NCDs เกิดจากพฤติกรรม การสูบบุหรี่ รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด ออกกำลังกายไม่เพียงพอ และดื่มสุรามาเกินไป

อาหารสำหรับการควบคุมน้ำหนัก

5 มิถุนายน 2556 3.194

เพื่อให้ท่านที่ต้องการลดน้ำหนัก มีความเข้าใจที่ถูกต้องในการรับประทานอาหาร ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก ดังนี้

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ