โพสต์ 7 มิ.ย. 56 ปรับปรุง 8 มี.ค. 57 9,892 Views

ข้อสังเกตคนติดยาเสพติด

ข้อสังเกตคนติดยาเสพติด

เนื่องจากยาเสพติดทั้งหลาย เมื่อเกิดการเสพติดจะมีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสพ ซึ่งทำให้ลักษณะและความประพฤติของผู้เสพติดเปลี่ยนไปจากเดิมได้ ที่อาจสังเกตพบได้คือ
 
1. การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรียน ถ้าผู้เสพติดเป็นนักเรียน นิสิตนักศึกษา มักพบว่าไม่สามารถเรียนหนังสือได้ตามปกติและผลของการเรียนแย่ลงเรื่อยๆ ถ้าเป็นพวกทำงานก็จะพบว่าประ สิทธิภาพการทำงานลดลงหรือไม่ยอมทำงานเลย
2. อารมณ์ฉุนเฉียว หรือเงียบขรึมผิดปกติ จึงมักพบผู้เสพติดชอบทะเลาะวิวาทและทำร้ายผู้อื่น หรือในทางกลับกันอาจแยกตัวอยู่โดดเดี่ยวและหนีออกจากพรรคพวก
3. สุขภาพทรุดโทรม ซึ่งเป็นโทษโดยตรงของสิ่งเสพติดต่อร่างกาย เช่น ร่างกายซูบผอมปวดศีรษะประจำ ฯลฯ
4. สวมแว่นกันแดดตลอดเวลา เพื่อต้องการซ่อนแก้วตาที่เบิกกว้าง และดวงตาสู้แสงสว่างไม่ได้
5. ใช้เสื้อแขนยาวตลอดเวลา เพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยาตรงท้องแขนด้านใน หรือรอยกรีดตรงต้นแขนด้านใน
6. ติดต่อกับเพื่อนแปลกๆ ใหม่ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพวกติดยาเสพติดเหมือนกัน
7. มีลับลมคมใน หรือมักอยู่ในที่ลับตาคน อาจเพื่อต้องการซุกซ่อนหรือเสพยา
8. ขอเงินจากผู้ปกครองเพิ่มขึ้น หรือยืมเงินจากเพื่อนฝูงเสมอ เพื่อจะนำไปซื้อยาเสพติด
9. ลักของเล็กๆ น้อยๆ ในบ้านของเพื่อนบ้าน หรือเพื่อนในโรงเรียน เพื่อหาเงินไปซื้อยาเสพติด
สำหรับการติดยาเสพติดเฉพาะอย่าง ผู้เสพติดอาจมีลักษณะและความประพฤติ ที่แสดงให้เห็นว่าติดหรือกำลังเสพยาชนิดนั้น เช่น กัญชา มอร์ฟีน เฮโรอีน

คำสงวนสิทธิ์

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

โรครูมาตอยด์

17 สิงหาคม 2556 4.128

โรครูมาตอยด์ โรครูมาตอยด์ เป็นโรคไขข้ออักเสบเรื้อรังที่ทำให้เกิดอาการปวด บวม และขยับลำบาก ผู้ ป่วยจะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวข้อได้จำกัด โรคนี้นอกจากจะทำให้เกิดความเจ็บปวดข้อแล้วยังมีความทุกข์ทรมาน ความพิการ และอาจสูญเสียหน้าที่การทำงานได้

7 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ หมอ – คนไข้

6 มิถุนายน 2556 2.012

ค่านิยมของคนไทยค่อนข้างให้ความเคารพนับถือและเกรงใจต่อผู้ใหญ่ และผู้มีความรู้ ในอดีตผู้คนฝากความไว้ใจเชื่อถือและพึ่งพาต่อบุคคลในอาชีพหรือสถานะที่อาจถือเป็นเสาหลักของความเคารพและเชื่อใจ

กิ๊ฟท์และเด็กหลอดแก้ว

6 มิถุนายน 2556 4.094

คู่สมรสที่ได้รับการตรวจหาสาเหตุจนครบ และได้รับการรักษาตามสาเหตุ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มที่มีซีสต์ (cyst) หรือเนื้องอก มักได้รับการส่องกล้องผ่าตัด ส่วนกลุ่มที่ไม่ต้องผ่าตัดมักได้รับการรักษาด้วยวิธีคัดเชื้อฉีดเข้าโพรงมดลูก หรือ IUI

ค้าหาข้อมูลสุขภาพ